RAKLI: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ei ole yltämässä kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa

Jaa

RAKLIn yhdyskunta ja infra -johtoryhmä on huolissaan siitä, että käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on ajautunut kauaksi alkuperäisistä tavoitteistaan. Uudistuksen käynnistyttyä kaksi vuotta sitten tavoitteena oli ajantasaistaa ja yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää sekä vähentää kaavatasoja. Nyt uudistus on etenemässä täysin päinvastaiseen suuntaan. RAKLIn johtoryhmä kysyykin, onko kunnianhimo kadonnut ja lakivalmistelu siirtynyt vain paikkailemaan sekä täydentämään vanhaa?

”Nyt esillä olevat alustavat pykäläluonnokset eivät puolla sitä, että jatkossa meillä olisi aiempaa sujuvampi tai ketterämpi kaavoitus. Tai että se vastaisi entistä paremmin muuttuvan maailman ja kaupunkiympäristöjen tarpeeseen. Päinvastoin pelkona on, että uusi laki tavoitteidensa vastaisesti monimutkaistaa prosesseja ja ohjaa yhä yksityiskohtaisempaan kaavaan. Eli ensin laaditaan tarkkoja kaavoja, joihin sitten haetaan poikkeuslupia. Jo nyt tällainen kulttuuri syö kaavoitusresursseja”, toteaa RAKLIn johtaja Kimmo Kurunmäki.

Johtoryhmä ihmettelee etenkin moniportaisen kaavajärjestelmän ja uuden kaupunkiseutusuunnitelman ristiriitaa lakiuudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, kuten järjestelmän yksinkertaistamiseen ja kaavoituksen sujuvoittamiseen, nähden.

Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen ovat tulossa uutena elementtinä lakiin. Alustavan pykäläluonnoksen perusteella alueidenkäytön suunnittelua ohjataan ilmastomyönteiseksi periaatetasolla. Se, miten ilmastomyönteisyys osoitetaan yksittäisissä kaavahankkeissa jäänee tulkinnanvaraiseksi. Erityistä huomiota johtoryhmän mielestä on kiinnitettävä siihen, ettei rakentamisen ja purkamisen sääntelyllä luoda vastakkainasettelua yhdyskuntarakenteellisesti ilmastomyönteisten täydennysrakentamishankkeiden välille.

Lisää resursseja ja välineitä kaavoitukseen

Kaavaprosessien ripeyttämiseksi ja asemakaavojen toteutumisen parantamiseksi RAKLI on ehdottanut uuteen lakiin kiinteistönomistajalle kaavanvalmisteluoikeutta. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että kiinteistönomistajalla on mahdollisuus valmistella kaava kunnan luottamuselimen päätettäväksi. Kunnalla säilyisi edelleen kaavamonopoli ja kunnan päätettävissä olisi laitetaanko kaava vireille vai ei.

”Varsinkin kasvukaupungeissa tulisi olla koko ajan hyviä kaavoituksen kohteita ja resursseja kaavojen laatimiseen. Esimerkiksi Helsinki on juuri päättänyt korottaa vuosittaisia asuntotuotantotavoitteitaan. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kaikkia toimivia välineitä, myös kiinteistönomistajan valmistelemia asemakaavoja. Tällä hetkellä osassa kuntia kaavoituksen resurssipula on ilmeinen, jonka vuoksi hankkeet eivät etene toivotulla tavalla – vaikka ne vastaisivat kunnan maankäytön tavoitteita. Ja kyseessä ei ole kuukausien viive vaan jopa useiden vuosien”, jatkaa Kurunmäki.

Kumppanuuskaavoitus, jossa kunta ja yksityinen toimija tekevät yhteistyötä, on käytössä jo monessa kunnassa. Kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi ja sitä kautta hankkeiden ketterämmäksi etenemiseksi tarvitaan kuitenkin lainsäädännön kautta lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja ennakoitavuutta.

”Kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluoikeudella pystytään tuomaan niin välineitä kuin resursseja kaavoitukseen ja tätä kautta vaikuttamaan positiivisesti kaavoitusprosessiin. Samalla tuodaan uusi elementti lakiin, joka vastaa täydellisesti sen alkuperäisiin tavoitteisiin”, päättää Kurunmäki.

Lisätietoa:
Kimmo Kurunmäki
Johtaja, yhdyskunta ja infra
0503736144
kimmo.kurunmaki@rakli.fi

Ehdotus asemakaavoitusta koskeviin pykäliin: kiinteistönomistajan kaavanvalmistelu  

  • Kiinteistönomistaja voi huolehtia asemakaavan laatimisesta omistamalleen alueelle. Kiinteistön haltijalla on vastaava mahdollisuus, jos kiinteistönomistaja antaa tähän suostumuksensa.
  • Ennen laatimiseen ryhtymistä kiinteistönomistajan on toimitettava kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta tekee osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella päätöksen kiinteistönomistajan kaavavalmistelun jatkamisesta tai perustellusta syystä päätöksen valmistelun raukeamisesta. Päätös tulee tehdä 60 vuorokauden kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman toimittamisesta.
  • Kunnan on ilmoitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asetettava kiinteistönomistajan laatima kaavaehdotus julkisesti nähtäville sekä huolehdittava muutoin osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä tämän lain osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien säännösten mukaisesti. Kiinteistönomistaja vastaa tästä kunnalle aiheutuvista kustannuksista.   
  • Kiinteistönomistajan esitettyä kaavaa hyväksyttäväksi, se tulee viedä viipymättä kaavojen hyväksymisestä päättävän toimielimen käsiteltäväksi. Kaava voidaan hylätä tai hyväksyä taikka tehdä siihen tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta muiden kuin tarkistuksiin suostuneiden etuun tai oikeuteen.  
  • Vain kiinteistönomistajalla olisi valitusoikeus asemakaavan laatimisaloitteen vireilletuloa koskevasta päätöksestä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kiinteistönomistajan kaavanvalmistelun raukeamista koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus kiinteistönomistajan valmisteleman kaavaehdotuksen päätöksestä määräytyisi samoin kuin muissa kaavapäätöksissä.  

Lue lisää RAKLIn ehdotuksesta lisätä MRL:iin kiinteistönomistajan mahdollisuus valmistella asemakaava kunnan päätettäväksi>

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

RAKLI ry
Annankatu 24
00100 Helsinki

http://www.rakli.fi/

RAKLI - Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta RAKLI ry

RAKLIn selvitys: Kiinteistön omistamisen verorasitus kasvanut merkittävästi 2000-luvulla13.1.2021 08:00:00 EETTiedote

RAKLIn teettämän kiinteistön omistamisen veroselvityksen mukaan kiinteistön omistamisen verorasitus on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa ylläpitoon sisältyvät verot ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Kiinteistövero, joka on kiinteistön omistamisen suurin kuluerä, on noussut asuinkerrostaloissa Helsingissä ja Tampereella yli 2,5-kertaiseksi 2000-luvun aikana.

RAKLIn kysely työympäristöjen tulevaisuudesta: Käyttäjäkokemus, yhteisöllisyys ja tilaratkaisujen joustavuus korostuvat28.12.2020 06:00:00 EETTiedote

RAKLIn toteuttaman kyselyn mukaan toimistotilojen käyttäjät ja tilojen vuokranantajat odottavat koronatilanteen rauhoittumista ja paluuta uuteen toimistoelämään. Yritykset uskovat, että jatkossa etätyön määrä kasvaa ja toimiston tilat muuttuvat yhteisöllisimmiksi. Epävarmuus tulevaisuudesta kasvattaa joustavien vuokrasopimusten suosiota.

RAKLIn pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden suhdannetiedote 2/2020: Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana – kiihtyvä koronapandemia tuo riskejä ensi vuoteen2.12.2020 07:30:00 EETTiedote

Rakentamisen määrä Suomessa kasvaa vuonna 2020. Kehitys on poikkeava muista suurista elinkeinosektoreista ja harvinaista myös kansainvälisesti. Pääkaupunkiseudun rakennusmarkkinat ovat pysyneet vilkkaana kuluvana vuonna. Tällä on ollut keskeinen merkitys Suomen rakentamisen hyvälle kehitykselle. Ensi vuonna pääkaupunkiseudun rakentamisen ennakoidaan pysyvän ennallaan, vaikka koko Suomessa rakentaminen vähenee selvästi. Kiinteistökauppamarkkinoilla on näkyvissä pientä piristymistä. Sijoittajia kiinnostavat erityisesti asunnot, yhteiskuntakiinteistöt, logistiikka ja prime-toimistot.

RAKLI: Vuokrasääntelyllä ei ratkaista asuntomarkkinoiden ongelmia25.11.2020 14:28:06 EETTiedote

Asumiskeskustelu on usein vastakkainasettelua ja syyllisten etsintää. Tänä syksynä syyttävä sormi on osoittanut sijoittajiin ja rakennuttajiin. Heidän väitetään tekevän pieniä ja toimimattomia asuntoja, joissa asutaan vain pakosta. Avuksi huudetaan sääntelyä, rakentamisen laatujärjestelmiä sekä ARA-tuotannon lisäämistä kohtuuhintaisuuden takuuksi. Nyt keskusteluun on nostettu jonkin asteisen vuokrasääntelyn palauttaminen, mikä olisi asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta tuhoisaa. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan RAKLIn johtaja Aija Tasa tyrmää ehdotuksen vuokrasääntelystä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme