RAKLI: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ei ole yltämässä kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa

Jaa

RAKLIn yhdyskunta ja infra -johtoryhmä on huolissaan siitä, että käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on ajautunut kauaksi alkuperäisistä tavoitteistaan. Uudistuksen käynnistyttyä kaksi vuotta sitten tavoitteena oli ajantasaistaa ja yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää sekä vähentää kaavatasoja. Nyt uudistus on etenemässä täysin päinvastaiseen suuntaan. RAKLIn johtoryhmä kysyykin, onko kunnianhimo kadonnut ja lakivalmistelu siirtynyt vain paikkailemaan sekä täydentämään vanhaa?

”Nyt esillä olevat alustavat pykäläluonnokset eivät puolla sitä, että jatkossa meillä olisi aiempaa sujuvampi tai ketterämpi kaavoitus. Tai että se vastaisi entistä paremmin muuttuvan maailman ja kaupunkiympäristöjen tarpeeseen. Päinvastoin pelkona on, että uusi laki tavoitteidensa vastaisesti monimutkaistaa prosesseja ja ohjaa yhä yksityiskohtaisempaan kaavaan. Eli ensin laaditaan tarkkoja kaavoja, joihin sitten haetaan poikkeuslupia. Jo nyt tällainen kulttuuri syö kaavoitusresursseja”, toteaa RAKLIn johtaja Kimmo Kurunmäki.

Johtoryhmä ihmettelee etenkin moniportaisen kaavajärjestelmän ja uuden kaupunkiseutusuunnitelman ristiriitaa lakiuudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, kuten järjestelmän yksinkertaistamiseen ja kaavoituksen sujuvoittamiseen, nähden.

Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen ovat tulossa uutena elementtinä lakiin. Alustavan pykäläluonnoksen perusteella alueidenkäytön suunnittelua ohjataan ilmastomyönteiseksi periaatetasolla. Se, miten ilmastomyönteisyys osoitetaan yksittäisissä kaavahankkeissa jäänee tulkinnanvaraiseksi. Erityistä huomiota johtoryhmän mielestä on kiinnitettävä siihen, ettei rakentamisen ja purkamisen sääntelyllä luoda vastakkainasettelua yhdyskuntarakenteellisesti ilmastomyönteisten täydennysrakentamishankkeiden välille.

Lisää resursseja ja välineitä kaavoitukseen

Kaavaprosessien ripeyttämiseksi ja asemakaavojen toteutumisen parantamiseksi RAKLI on ehdottanut uuteen lakiin kiinteistönomistajalle kaavanvalmisteluoikeutta. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että kiinteistönomistajalla on mahdollisuus valmistella kaava kunnan luottamuselimen päätettäväksi. Kunnalla säilyisi edelleen kaavamonopoli ja kunnan päätettävissä olisi laitetaanko kaava vireille vai ei.

”Varsinkin kasvukaupungeissa tulisi olla koko ajan hyviä kaavoituksen kohteita ja resursseja kaavojen laatimiseen. Esimerkiksi Helsinki on juuri päättänyt korottaa vuosittaisia asuntotuotantotavoitteitaan. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kaikkia toimivia välineitä, myös kiinteistönomistajan valmistelemia asemakaavoja. Tällä hetkellä osassa kuntia kaavoituksen resurssipula on ilmeinen, jonka vuoksi hankkeet eivät etene toivotulla tavalla – vaikka ne vastaisivat kunnan maankäytön tavoitteita. Ja kyseessä ei ole kuukausien viive vaan jopa useiden vuosien”, jatkaa Kurunmäki.

Kumppanuuskaavoitus, jossa kunta ja yksityinen toimija tekevät yhteistyötä, on käytössä jo monessa kunnassa. Kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi ja sitä kautta hankkeiden ketterämmäksi etenemiseksi tarvitaan kuitenkin lainsäädännön kautta lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja ennakoitavuutta.

”Kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluoikeudella pystytään tuomaan niin välineitä kuin resursseja kaavoitukseen ja tätä kautta vaikuttamaan positiivisesti kaavoitusprosessiin. Samalla tuodaan uusi elementti lakiin, joka vastaa täydellisesti sen alkuperäisiin tavoitteisiin”, päättää Kurunmäki.

Lisätietoa:
Kimmo Kurunmäki
Johtaja, yhdyskunta ja infra
0503736144
kimmo.kurunmaki@rakli.fi

Ehdotus asemakaavoitusta koskeviin pykäliin: kiinteistönomistajan kaavanvalmistelu  

  • Kiinteistönomistaja voi huolehtia asemakaavan laatimisesta omistamalleen alueelle. Kiinteistön haltijalla on vastaava mahdollisuus, jos kiinteistönomistaja antaa tähän suostumuksensa.
  • Ennen laatimiseen ryhtymistä kiinteistönomistajan on toimitettava kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta tekee osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella päätöksen kiinteistönomistajan kaavavalmistelun jatkamisesta tai perustellusta syystä päätöksen valmistelun raukeamisesta. Päätös tulee tehdä 60 vuorokauden kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman toimittamisesta.
  • Kunnan on ilmoitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asetettava kiinteistönomistajan laatima kaavaehdotus julkisesti nähtäville sekä huolehdittava muutoin osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä tämän lain osallistumista ja vuorovaikutusta koskevien säännösten mukaisesti. Kiinteistönomistaja vastaa tästä kunnalle aiheutuvista kustannuksista.   
  • Kiinteistönomistajan esitettyä kaavaa hyväksyttäväksi, se tulee viedä viipymättä kaavojen hyväksymisestä päättävän toimielimen käsiteltäväksi. Kaava voidaan hylätä tai hyväksyä taikka tehdä siihen tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutusta muiden kuin tarkistuksiin suostuneiden etuun tai oikeuteen.  
  • Vain kiinteistönomistajalla olisi valitusoikeus asemakaavan laatimisaloitteen vireilletuloa koskevasta päätöksestä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kiinteistönomistajan kaavanvalmistelun raukeamista koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus kiinteistönomistajan valmisteleman kaavaehdotuksen päätöksestä määräytyisi samoin kuin muissa kaavapäätöksissä.  

Lue lisää RAKLIn ehdotuksesta lisätä MRL:iin kiinteistönomistajan mahdollisuus valmistella asemakaava kunnan päätettäväksi>

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Rakli ry
Rakli ry
Annankatu 24
00100 Helsinki

http://www.rakli.fi/

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rakli ry

Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat24.11.2022 15:30:00 EET | Tiedote

Vuoden työympäristöteko -kilpailussa etsittiin parhaita työympäristöjä yrityskulttuurin, uusien työvälineiden, fyysisen työympäristön, vastuullisuuden sekä suurten työympäristötekojen kategorioissa. Voittajiksi nousivat vakuutusyhtiö If, suunnittelutoimisto Workspace, muotoilutoimisto Rune & Berg asiakkaanaan PostNord, Mushrooming-palvelun ja kiinteistömanageri Monoman yhteistyö sekä työympäristöjen kehittämiseen erikoistunut Agile Work asiakkaanaan Bluefors. Kaikissa kilpailun voittajateoissa työympäristömuutosta lähdettiin tekemään työntekijäkokemus ja työntekijöiden hyvinvointi edellä.

Fingrid ja Rakli kutsuvat kiinteistönomistajat torjumaan sähköpulaa9.11.2022 14:32:33 EET | Tiedote

Sähköpulan torjumiseksi Fingrid on kehittänyt uuden Sähköjärjestelmän tuki -menettelyn. Kiinteistönomistajat voivat menettelyyn liittymällä auttaa sähköpulan välttämisessä. Mukaan toivotaan laajalti erilaisia kiinteistönomistajia, joilla on mahdollista joustaa lyhytaikaisesti ja lyhyellä varoitusajalla vähintään megawatin tehon kiinteistökannassaan. Menettely otetaan käyttöön tulevana talvena joulukuusta 2022 alkaen.

EU leikkaamassa kaupunkien elinvoiman edellytyksiä - reagoiko Suomi?8.11.2022 17:12:08 EET | Tiedote

Euroopan komissio on laatinut ehdotuksensa luonnon ennallistamisasetuksesta. Suomessa tähän on reagoitu vilkkaalla metsätalousväittelyllä. Kaupunkiympäristö on jäänyt täysin vaille huomiota, vaikka asetuksen artikla 6 rankaisee kaupunkien kestävää kasvua. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan Suomen tulee vaatia artiklan poistoa luonnon ennallistamisasetuksesta tai vähintäänkin sen palauttamista uudelleenvalmisteluun.

Kiinteistövero uhkaa nousta lähes 10 prosenttia – hallituksen tehtävä nopeasti päätöksiä tämän estämiseksi31.10.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Kiinteistöverotusta uhkaa ensi vuonna historiallisen korkea korotus. Syynä tähän on rakennuskustannusindeksin vuosimuutos, joka kohosi kesäkuussa lähes kymmeneen prosenttiin. Ensi vuoden kiinteistöveroa tämä indeksimuutos olisi nostamassa 7–9 prosenttia. Kasvavien energiakulujen ja hintojen nousun kanssa kamppaileville kiinteistöveron roima korotus tarkoittaisi merkittävää lisätaakkaa. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli vaatii hallitukselta pikaisia päätöksiä korotuksen estämiseksi.

Asuinrakennusten energia-avustusten tulee koskea kaikkia26.10.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Hallitus tukee vuosittain asuinrakennusten energiatehokkuusremontteja kymmenien miljoonien eurojen avustuksella. Avustus on osa vihreää siirtymää ja Suomen tavoitetta olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Avustukset tulevat tarpeeseen, mutta niiden ulkopuolelle on jätetty taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt ja siten vapaarahoitteiset vuokra-asuntotoimijat. Tämän epäkohdan korjaaminen on välttämätöntä kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan, mikäli asumisen energiatehokkuutta parantamalla halutaan aidosti vauhdittaa vihreää siirtymää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme