Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Rättsväsendets betydelse för myndigheternas beredskapsarbete dryftades av beredskapskommittén i Västra och Inre Finland

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 07.6.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom landskapen Västra och Inre Finlands region, som täcker Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

På årets åttonde webbmöte var temat rättsväsendet, vars representant på plats var tingsdomare Ulla-Maj Leppäkorpi, avdelningschef vid Österbottens tingsrätts brottsavdelning. Hon presenterade vilken betydelse domstolarna har för myndigheternas beredskapsarbete. De medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna och myndigheternas befogenheter finns angivna i lagen.

”Rättssystemet ska fungera under alla omständigheter. Under alla omständigheter ska rättsstatsprinciperna följas och de grundläggande och mänskliga rättigheterna ska tryggas, poängterade Ulla-Maj Leppäkorpi.

Beredskapskommitténs ordförande, överdirektör Marko Pukkinen, sade att beredskapskommitténs sammansättning ska begrundas efter sommaren.  

”Främst ska vi bedöma om det finns brister i sammansättningen, om det fattas någon väsentlig organisation i kommittén. En förutsättning för att vi ska kunna skapa oss en optimal lägesbild är att vi har all nödvändig information till vårt förfogande. Till exempel har rättsväsendet inte har ingått i vår beredskapskommitté. Det kan vara en betydlig brist”, sade ordföranden.

Mycket publik på evenemangen

I sitt öppningsanförande konstaterade ordförande Marko Pukkinen att coronapandemiläget har utvecklats gynnsamt i regionen. På intensivvårdsavdelningarna har belastningen minskat betydligt.

I landskapen Västra och Inre Finland ordnas igen evenemang som lockar mycket stor publik. Det skapar efterfrågan på ordinär myndighetsverksamhet.  

Ukrainakrisen gav mycket att tänka på gällande myndigheternas bedömningar

De sakkunniga lyckades inte förutsäga Rysslands attack mot Ukraina.
”Bedömningen svek”, konstaterade ordförande Pukkinen i början av mötet.

”Gjorde vi en alltför bred bedömning? Nu i efterskott är det lätt konstatera att det gjordes felbedömningar av någon orsak”, fortsatte han. Det finns många orsaker till att situationen felbedömdes i väst, men också Ryssland missbedömde situationen och drog felaktiga slutsatser. 

Ordföranden resonerade på ett allmänt plan om orsakerna till kriget. Det finns liknande beteenden i historien. Till exempel håller vi på att avstå från fossila bränslen i och med miljökrisen, vilket också säkert Ryssland har lagt märke till, tror Pukkinen. 

”Ryssland kan eventuellt ha begränsad tid att finansiera sitt krigsmaskineri. Ryssland producerar i praktiken inget annat än råämnen, främst energi, olja och naturgas. I Ryssland har man inte lyckats med att ändra landets näringsstruktur, och jag kan inte säga om nuvarande ledning ens har strävat efter det. I vilket fall som helst är ett utdraget krig nu sannolikt,” sade ordföranden.

Säkerhetsläget är stabilt just nu

Myndigheternas samarbete och informationsutbyte fungerar utmärkt.

Beredskapskommittén tog del av olika myndigheters lägesrapporter om hur kriget i Ukraina återspeglas i regionerna, den regionala försörjningsberedskapen, säkerhetsläget och den mentala kriståligheten och om covid19-pandemin som väntas lätta under sommaren.

Leveranstiderna har förlängts och tillgången till vissa produkter kan vara problematisk. Störningssituationerna har hanterats planenligt. Efter Finlands Nato-ansökan kan påverkansförsök och cyberstörningar förekomma.

I landskapen i Västra och Inre Finland är säkerhetsläget fortsatt stabilt och läget vid gränserna lugnt. Beredskapsnivån har höjts både på regional- och riksnivå. Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar bra. Beredskapsåtgärder, beredskapsplanering och myndighetssamordning pågår intensifierat utgående från riskbedömningarna.

Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi

Räddningsöverinspektör Reijo Malkamäki, tfn 0295 018 842, reijo.malkamaki@rfv.fi

Västra och Inre Finland
Säkerhet och beredskap

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum