Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: de österbottniska företagen investerar i framtiden med rekordfart, trots att bristen på arbetskraft fortsätter att vara svår (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. I Österbotten och i Mellersta Österbotten sker en historiskt stor investeringsboom och sysselsättningsläget i landskapen är utmärkt, men vyerna blir dystrare på grund av den svåra bristen på arbetskraft och svängningarna i världsekonomin.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.

Företagsfältets utsikter är hoppfulla trots utmaningarna  

Näringslivet har under de senaste åren prövats först av coronapandemin, sedan av kriget i Ukraina och i och med det energikrisen. Trots dessa utmaningar kan man i landskapen konstatera en rekordartad investeringsboom – enligt beräkningar av Österbottens handelskammare uppgår investeringarna till 12 miljarder euro till slutet av årtiondet och det uppstår flera tusen nya direkta arbetsplatser. Största delen av investeringarna riktar sig till industrin och den gröna omställningen, men också inom övriga branscher är man hoppfull med tanke på framtiden. 

I landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten finns det flera betydande projekt – bland annat battericellfabrik, katodmaterialfabrik och anodmaterialfabriker som placerar sig i GigaVaasa-batterifabriksområdet, Metsä Boards fastkartongfabrik i Kaskö samt Kelibers litiumraffineri, - anrikningsanläggning och -gruvområden i Mellersta Österbotten. I landskapen har det också planerats flera väteanläggningar, vindkraftparker samt olika hybridprojekt som kombinerar olika energiproduktionsformer. Förutom inom industri- och energisektorn görs investeringar också inom andra branscher, såsom handel, byggande, primärproduktion samt inkvarterings- och restaurangbranschen.

Inom näringslivet och företagsverksamheten har utsikterna i den nära framtiden bedömts vara positiva i de båda landskapen.  

Rekryteringsproblemen har blivit ett verkligt tillväxthinder

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har sysselsättningsläget traditionellt varit bland de bästa i landet. Som baksida till de goda sysselsättningssiffrorna är utmaningarna att få kunnig arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft har bibehållits livlig även under de mera osäkra ekonomiska tiderna, men rekryteringsproblemen har blivit ett verkligt hinder för tillväxten och bristen på yrkeskunnig arbetskraft försvårar verksamheten inom flera olika branscher.  

Under de senaste åren har speciellt säsongsarbetskraftens ankomst till landet försvårats, först av coronarestriktioner och sedan av kriget i Ukraina. I framtiden kommer efterfrågan på arbetskraft att öka ytterligare med tusentals personer när de planerade stora projekten i regionen framskrider till bygg- och produktionsskede. Aktörerna inom området använder i samråd en omfattande verktygsback för att lösa problemen med tillgången på arbetskraft. Det betyder bl.a. att man tar tillvara potentialen hos den internationella arbetskraften, kompetensutveckling och främjande av kontinuerligt lärande och rörlighet. 

Aktörerna inom området bedömer att tillgången på arbetskraft blir ännu svagare i den närmaste framtiden, eftersom efterfrågan bedöms öka kraftigt.  

Bedömningar som finns i Regionala utvecklingsutsikter våren 2023 har utarbetats i mars- april 2023 i samarbete med NTM-centralen och dess intressentgrupper. Regionala utvecklingsutsikter beskriver den uppfattning som NTM- centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten ges ut två gånger om året. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik samt regionala enkäter och barometrar.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
I landskapen kan man konstatera en rekordartad investeringsboom.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Alueelliset kehitysnäkymät: pohjalaisyritykset investoivat tulevaan ennätystahdilla, vaikka työvoimapula jatkuu vaikeana (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on käynnissä historiallisen suuri investointibuumi ja maakuntien työllisyystilanne on erinomainen, mutta tunnelmia synkentävät vaikea työvoimapula sekä maailmantalouden ailahtelut.

Sysselsättningsöversikten för april månad: Fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland inom området för Österbottens NTM- central (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är 454 (+ 7,2 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 237 fler än i mars månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,0 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,3 %. Antalet heltidspermitterade var 693, dvs. 87 fler än ett år tidigare (+14,4 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i april 1 092 (- 31,4 %) färre än för ett år sedan. Under april månad fanns det sammanlagt 8 629 arbetsplatser, vilket var 4 663 (- 35,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 88 personer jämfört med situationen året innan (- 4,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen Manner-Suomen alhaisin työttömyys (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 783 työtöntä työnhakijaa. Se on 454 (+ 7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 237 enemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,0 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,3 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 693 eli 87 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 14,4 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 1 092 (- 31,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 8 629 työpaikkaa, mikä oli 4 663 (- 35,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 88 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 4,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet tiivistävät yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi yhteisellä alueellisella työlupalinjauksella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat päättäneet jatkossa laatia yhteisen alueellisen työlupalinjauksen. Kyseessä on luonnollinen työssäkäyntialue ja yhteinen työlupalinjaus tiivistää alueiden välistä yhteistyötä entisestään osaavan työvoiman saamisen edistämiseksi. Työlupalinjaukseen sisältyy lähes 50 ammattinimikettä ja se on voimassa ajalla 8.5.-7.11.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum