Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken och Valvira påminner kommunerna om organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet

Dela

Regionförvaltningsverken styr och övervakar kommunernas social- och hälsovårdstjänster. I år övervakar ämbetsverken särskilt kommunernas förebyggande rusmedelsarbete.

Regionförvaltningsverken och Valvira utarbetar ett fyraårigt tillsynsprogram som fokuserar på vissa utvecklingsområden inom tillsynen av social- och hälsovården. I enlighet med programmet granskar regionförvaltningsverken i år kommunernas strukturer för det förebyggande rusmedelsarbetet samt arbetets kvalitet och innehåll. I tillsynen utnyttjas den enkät som THL och regionförvaltningsverken gjorde i fjol om kommunernas förebyggande rusmedelsarbete.

Begäran om redogörelse av kommunerna

Regionförvaltningsverket bad om redogörelser av de kommuner som inte har utsett något organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller någon av organet befullmäktigad sektorsövergripande arbetsgrupp som utför det förebyggande rusmedelsarbetet. Redogörelse begärs även av de kommuner för vilkas del denna information inte var tillgänglig.

Begäran om redogörelse skickas till 63 kommuner (till tretton kommuner inom RFV i Södra Finlands område, sju kommuner i Östra Finland, två i Lappland, elva inom RFV i Sydvästra Finlands område, tjugo i Västra och Inre Finland och nio i Norra Finland).

Alla kommuner får ett styrbrev

Alla kommuner får ett styrbrev vars syfte är att påminna om kommunens lagstadgade uppgifter när det gäller främjande av hälsa och välfärd samt förebyggande rusmedelsarbete. De här lagstadgade uppgifterna kvarstår hos kommunerna när välfärdsområdena inleder sin verksamhet 2023. Lagen om ordnande av social- och hälsovård träder i kraft den 1 januari 2023. Enligt den är samarbete med välfärdsområdet en ny uppgift för kommunerna.

Uppgifter inom det förebyggande rusmedelsarbetet som kommunen ansvarar för:

  • Att följa upp och informera om rusmedelsläget i kommunen.
  • Att se till att enskilda personer och hela befolkningen erbjuds information om rusmedelsskador och om hur de kan minskas.
  • Att öka och stödja kunskaperna om åtgärder för förebyggande av rusmedelsskador inom kommunens alla uppgiftsområden.
  • Att föreslå och främja åtgärder för det förebyggande rusmedelsarbetet inom kommunförvaltningen.
  • Att samordna de kommunala åtgärderna med andra aktörers åtgärder (bl.a. polisen, tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagen, näringslivet och allmännyttiga sammanslutningar som deltar i det förebyggande rusmedelsarbetet).
  • Att främja invånarnas möjligheter att delta och påverka i syfte att minska de rusmedelsrelaterade skadorna genom myndighetssamarbete, genom yttranden till myndigheter samt genom kommunens egna åtgärder.
  • Att integrera det förebyggande rusmedelsarbetet i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet samt i planeringen och uppföljningen av det. 

Mer information

För media

överinspektör, Irja Hemmilä, tfn 0295 209 531, Valvira

överinspektör Heli Heimala tfn 0295 016 115, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör för hälso- och sjukvården Katja Maksimainen, tfn 0295 016 893, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

överinspektör Sanna Ylitalo tfn 0295 017 386, Regionförvaltningsverket i Lappland

överinspektör för hälso- och sjukvården, Pauli Kamsula, tfn 0295 018 083, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

överinspektör Jenni Lahtinen, tfn 0295 018 117, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum