Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken undersökte räddningsmyndigheternas anmälningsskyldighet till polisen för olyckor förenade med oaktsamhet eller uppsåt – stora regionala variationer

Dela
Regionförvaltningsverken undersökte hur och genom vilka rutiner räddningsmyndigheterna fullgör skyldigheten enligt räddningslagen att anmäla sådana olyckor som kan vara förenade med oaktsamhet och uppsåt till polisen. Regionförvaltningsverken gjorde undersökningen utgående från redogörelserna som hade begärts av räddningsverken och uppgifterna från år 2022.

Enligt regionförvaltningsverkens undersökning verkställs anmälningarna dåligt på riksnivå och det finns stora regionala skillnader: år 2022 anmälde räddningsverken som sämst 23% och som mest 98% av fallen. Anmälningsrutinerna varierar enligt undersökningen.

Det finns stora regionala skillnader mellan de olika räddningsverkens anvisningar och utbildningar för sina anställda. Vissa räddningsverk har instruerat att det inte finns något behov alls för skriftliga anmälningar medan andra instruerar att anmälningarna till polisen i regel ska göras skriftligen. I alla räddningsverk har man inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt att anmälningarna ska göras utan onödig fördröjning. Verksamheten är inte heller enhetlig i räddningsverken.

Det var första gången som fullgörandet av anmälningsskyldigheten undersöktes i den här omfattningen. Undersökningen lyfter fram brister som det är skäl att rätta till för att lagenlighetskravet som ställs på offentlig verksamhet och likabehandling av medborgarna ska uppfyllas. Det är skäl att börja rätta till läget genom att systematiskt utbilda räddningsväsendets personal i frågan, genom att utarbeta behövliga anvisningar och dessutom med åtgärder inom välfärdsområdets egenkontroll se till att anmälningsskyldigheten fullgörs på föreskrivet sätt.

Mer information:

Mer information för press och media:

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: räddningsöverinspektör Eero Nyman, tfn 0295 016 773
  • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: räddningsöverinspektör Johannes Ketola
  • Regionförvaltningsverket i Lappland: räddningsöverinspektör Seppo Lehto
  • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: räddningsöverinspektör Tero Kuusisto
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: räddningsöverinspektör Jussi Herranen, tfn 0295 018 505
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: räddningsöverinspektör Jarno Soisalo

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum