Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningar som är i kraft 1.9.2021

Dela

Regionförvaltningsverken fattar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar beslut om sammankomstbegränsningar som är nödvändiga för att hindra spridningen av coronaviruset för sina verksamhetsområden. När besluten fattas beaktas de lägesbilder som sammanställs av regionala samordningsgrupper för coronaepidemin, sjukvårdsdistriktens och Institutet för hälsa och välfärds bedömningar av det epidemiologiska läget samt den riksomfattande styrningen. I pressmeddelandet sammanfattas begränsningsbesluten för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som är i kraft den 1 september 2021.

Tre olika typer av regionförvaltningsverkens beslut som begränsar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är som bäst i kraft i Finland. Besluten grundar sig på det epidemiologiska läget i regionen. I Finland finns dessutom områden för vilka regionförvaltningsverken inte har meddelat några sammankomstbegränsningar.

Begränsning av antalet deltagare och skyldighet att följa anvisningarna om hygien och säkerhet

Tillåtna är tillställningar inomhus med högst 10 personer och i utomhusutrymmen med högst 50 personer. Antalet kan överskridas om man följer undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om hygien och säkerhet.

I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde är begränsningarna i kraft enligt nedan:

 • Vasa sjukvårdsdistrikt till och med 8 september 2021
 • Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt till och med 9 september 2021
 • Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt i kommunerna Jyväskylä, Muurame, Laukas och Äänekoski till och med 9 september 2021
 • Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun till och med 12 september 2021
 • Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) till och med 14 september 2021

Begränsning av antalet deltagare, skyldighet att följa anvisningarna om hygien och säkerhet och möjlighet för deltagare att undvika närkontakt

Tillåtna är tillställningar inomhus med högst 10 personer och i utomhusutrymmen med högst 50 personer. Antalet kan överskridas om man följer undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om hygien och säkerhet och deltagarna de facto kan undvika närkontakt med varandra. I inomhusutrymmen är närkontakt vistelse på mindre än 2 meters avstånd i över 15 minuter eller fysisk kontakt. I utomhusutrymmen innebär närkontakt fysisk kontakt.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde är begränsningarna i kraft enligt nedan:

 • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (med undantag för Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) till och med 12 september 2021
 • Kymmenedalen sjukvårdsdistrikt till och med 13 september 2021
 • Södra Karelens sjukvårdsdistrikt till och med 17 september 2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder att slopa skyldigheten att hålla säkert avstånd om 2 meter i de här regionerna. Frågan behandlas i de regionala samordningsgrupperna för coronaepidemin den här veckan.

Begränsning av antalet deltagare, skyldighet att följa anvisningarna om hygien och säkerhet, möjlighet för deltagare att undvika närkontakt samt uppdelning i avgränsade områden vid större evenemang

Tillåtna är tillställningar inomhus med högst 25 personer och i utomhusutrymmen med högst 50 personer. Antalet kan överskridas om man följer undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om hygien och säkerhet och deltagarna de facto kan undvika närkontakt med varandra. I inomhusutrymmen är närkontakt vistelse på mindre än 2 meters avstånd i över 15 minuter eller fysisk kontakt. I utomhusutrymmen är närkontakt fysisk kontakt.

Större evenemang kan ordnas om publiken inomhus delas upp i avgränsade områden med högst 25 personer och i utomhusutrymmen med högst 50 personer.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde är begränsningarna i kraft enligt nedan:

 • Kommunerna i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda till och med 12 september 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder som bäst upphävning av skyldigheten att dela upp utrymmet i avgränsade områden i huvudstadsregionen och förbereder att slopa skyldigheten att hålla säkert avstånd i början av nästa vecka.

Inga av regionförvaltningsverket meddelade sammankomstbegränsningar är i kraft

Regionförvaltningsverken har inte förordnat begränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i följande områden:

 • Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde

Den temporära paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar är däremot i kraft i hela landet till och med 31 december 2021. Bestämmelsen förpliktar aktörer som svarar för användningen av utrymmen för kunder och publik att hindra epidemispridning.

Utöver regionförvaltningsverken kan kommuner och samkommuner fatta beslut om lokala begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Till exempel beslutade samkommunstyrelsen för Kajanalands samkommun för social- och hälsovård om begränsningar enligt 58 d § och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar för Kajana stads område 1.9–15.9.2021.

Det epidemiologiska läget är olika på olika håll i landet, därför är också besluten annorlunda

Det epidemiologiska läget är olika på olika håll i Finland. Regionförvaltningsverkens beslutsfattning stöder sig starkt på omfattande regionala bedömningar, till exempel sjukvårdsdistriktens syn på läget i områdena. Därför kan innehållet i besluten vara annorlunda i olika områden, även om områdena skulle vara på samma epideminivå enligt hybridstrategin (basnivå, accelerationsfas, samhällsspridningsfas). Regionförvaltningsverken säkerställer genom tätt samarbete att besluten är kommensurabla.

Begränsningsbesluten grundar sig på nödvändighet och principen om minsta olägenhet – åtgärder förordnas bara i relation till hur nödvändiga de är för att hindra spridningen av epidemin. Den ökande vaccinationstäckningen, iakttagandet av hygienanvisningar enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets restaurangbegränsningar har för sin del främjat kontrollen av den smittsamma sjukdomen och därför har behovet av begränsningsbeslut varit mindre.

Regionförvaltningsverkens aktuella begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster hittas bland svar på vanliga frågor på vår webbplats.

Mer information

Överdirektör Soile Lahti, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Tfn 0295 016 964, soile.lahti@rfv.fi

Chef för kommunikationsenheten Jaana Lehtovirta
Tfn 0295 016 404, jaana.lehtovirta@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum