Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket har ålagt Mellersta Nylands räddningsverk att avhjälpa bristerna i servicenivån inom räddningsverksamheten

Dela

Föreläggandet om korrigerande åtgärder grundar sig på de iakttagelser som regionförvaltningsverket i Södra Finland gjort om betydande missförhållanden i servicenivån inom området för Mellersta Nylands räddningsverk.

Regionförvaltningsverket utövar tillsyn över räddningsverket samt tillgången till och nivån på räddningsverkets tjänster inom sitt verksamhetsområde. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat ett föreläggande för Mellersta Nylands räddningsverk att avhjälpa betydande missförhållanden i räddningsverksamheten.

De betydande missförhållandena gäller de beredskapstider för räddningsverksamheten som inte har uppfyllts vid brådskande uppdrag i enlighet med de minimimål som uppställts för dem. Bristerna i fråga om uppnåendet av beredskapstiderna gäller Mellersta Nylands räddningsverk. Detta har observerats särskilt i västra Vanda, Dickursby och östra Vanda samt i viss mån bland annat i Jokela.

Tillsynsobjektet, Mellersta Nylands räddningsverk, har redan tidigare fäst uppmärksamhet vid bristerna. Även Vanda stads revisionsnämnd hade i sin utvärderingsberättelse för 2019 fäst uppmärksamhet vid bristerna i beredskapstiderna. Mellersta Nylands räddningsverks egen utredning om betydande missförhållanden samt den plan för utvecklande av aktionsberedskapen som utarbetats utifrån utredningen stöder dessa iakttagelser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förutsätter att områdets räddningsverk avhjälper de betydande bristerna i servicenivån och anpassar servicen till den nivå som lagen förutsätter. Missförhållandena ska åtgärdas under åren 2022–2026 i enlighet med den plan som utarbetats för att förbättra beredskapstiderna och de tidtabeller som presenteras i planen. Regionförvaltningsverket betonar att räddningsverkets servicenivå ska motsvara lokala behov och olycksrisker. Regionförvaltningsverket kommer årligen att granska hur de ålagda skyldigheterna uppfylls.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 21.4.2021 (på finska)

För media:

Mira Leinonen, räddningsöverinspektör, tfn 0295 016 572
Tommi Laurinen, direktör för ansvarsområdet, tfn 0295 016 144

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum