Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har flyttat in i nya lokaler i Tavastehus

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus har flyttat från Birger Jaarlin katu till Keinusaari. Från och med 18 januari är den nya adressen Wähäjärvenkatu 6. Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt har flyttat in i samma byggnad. Sammanlagt jobbar över 300 tjänstemän i byggnaden.

Lokalerna i nybyggnaden nära järnvägsstationen representerar i enlighet statens lokalstrategi flexkontor med effektiv och flexibel lokalanvändning som bättre än tidigare motsvarar föränderliga behov. De statliga myndigheternas gemensamma serviceutrymmen gagnar också kunderna.

Regionförvaltningsverkets personal i Tavastehus har redan under cirka tio år arbetat i för länsstyrelsen byggda byggnader vid Tavastehus torg. Länsstyrelsebyggnaden i empirestil är ritad av arkitekt C. L. Engel och den har representerat statsförvaltningen i Tavastehus sedan 1836. Byggnaden är skyddad med en särskild lag. År 1966 färdigställdes en annan ämbetsbyggnad, det så kallade 66-huset, som ritades av arkitekterna Jonas Cedercreutz och Helge Railo.

I överensstämmelse med statens lokalstrategi har flyttat personalen in i det nya flexkontoret 18 januari 2021.

– I och med digitaliseringen är arbetet mindre förbundet till en fysisk arbetsplats. Coronaviruspandemin har ytterligare försnabbat förändringen i hur vi arbetar eftersom regionförvaltningsverkets personal nästan helt har övergått till distansarbete. Behovet av personliga möten och interaktion har emellertid inte försvunnit. I flexkontoret kan man på ett flexibelt sätt välja sin arbetsmiljö enligt eget behov: till exempel finns det egna utrymmen för grupparbete och sådant arbete som kräver koncentration, berättar Merja Ekqvist, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har personal på 14 orter. Huvudverksamhetsstället ligger Tavastehus och de övriga verksamhetsställena i Helsingfors och Kouvola. Dessutom har vi personal som jobbar i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, Jyväskylä, Joensuu, Rovaniemi och Vasa.  

Mer information

överdirektör Merja Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 271, fornamn.efternamn@rfv.fi

 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är ett av Finlands sex regionförvaltningsverk. Cirka 530 personer på 14 orter jobbar på ämbetsverket och cirka 120 av dem jobbar i Tavastehus. Regionförvaltningsverket arbetar för regional likvärdighet, för att rättsskyddet och grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses samt främjar tillgången till basservice genom att ha hand om uppgifter inom tillsyn, tillstånd, styrning och verkställande av lagstiftningen. År 2020 fattades i Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslut i nästan 2000 klagomål och begäran om omprövning. Regionförvaltningsverket arbetar dessutom för en trygg och hälsosam livs- och arbetsmiljö och miljöskyddet.

Nyckelord

Bilder

Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Ladda ned bild

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum