Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar ett infomöte om tillsynen över välfärdsområdena i regionen

Dela

Infomötet ordnas torsdagen den 19 maj klockan 9.00–14.30 av regionförvaltningsverken och Valvira. Infomötena riktar sig till dem som planerar och ansvarar för övervakningen av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och till förtroendevalda. Även myndigheter som ansvarar för tillsynen av social- och hälsovård på regional och nationell nivå deltar.

Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år.De övervakande myndigheterna vill stödja välfärdsområdena i planeringen och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster. Tanken med informationsmötet är att öka samarbetet och skapa bättre nätverk mellan dem som övervakar social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdena och inom tillsynsmyndigheterna.

Vi får höra om beredningen av tillsynsuppdraget i välfärdsområdet, egenkontroll, tillsynens kontaktytor, klient- och patientsäkerhet, övervakningen av informationssystem inom social- och hälsovården och om utvärderingsdata som Institutet för hälsa och välfärd THL samlar in.

Regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma projekt för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, är arrangör.

Evenemanget som hålls på webben är öppet också för medierna. Anmäl dig till Ulla Saalasti, förnamn.efternamn@rfv.fi.

Program

Välkommen!

Mer information

Projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet

Materialet från det riksomfattande infomötet 31.3.2022 finns tillgängligt på HVA-projektets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Projektchef Leena Serpola-Kaivo-oja, Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, 0295 017 290

Direktör för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd, Kristiina Poikajärvi, 0295 016 654

Enhetschef, regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, 0295 016 06

förnamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä5.7.2022 13:54:14 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto tekee lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum