Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården

Dela

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Genom en enkät som Regionförvaltningsverket i Södra Finland gjorde utreddes beredskapen inför coronapandemin inom social- och hälsovården samt läget inom beredskapsplaneringen i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Enkäten gjordes i oktober 2020 och besvarades av 30 kommuner eller samkommuner inom social- och hälsovården.

Största delen av de kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården som besvarade enkäten har uppdaterat sina beredskapsplaner under 2020 eller har för avsikt att uppdatera dem våren 2021. I regel har det funnits tillräckligt med skyddsutrustning och man har försökt förutse behovet av skyddsutrustning.

Enligt svaren finns det tillräckligt med personal för att ge medborgarna råd i coronavirusfrågor, provtagning av tester, beslut om karantän och sjukhusvård av coronapatienter. Mest brister fanns det i fråga om att få fram resultaten av coronatesterna: mindre än en tredjedel av respondenterna meddelade att resultaten blir klara inom ett dygn från provtagningen. Cirka två tredjedelar av respondenterna berättade att det finns tillräckliga personalresurser för att spåra infektioner.

Genom enkäten utreddes dessutom bl.a. hur en tillräcklig skyddsutrustning har beaktats i de avtal som ingåtts med privata aktörer. Nästan en tredjedel av respondenterna har inte i avtalen med privata tjänsteproducenter beaktat om skyddsutrustningen räcker till, men nästan alla har dock kommit överens om saken muntligen eller på något annat sätt med tjänsteleverantören.

De största orosmomenten var enligt enkäten att coronaviruset sprids bland omsorgs- och vårdpersonalen samt till vårdhemmen och boendeserviceenheterna.

Enkätrapporten kan läsas på regionförvaltningsverkets webbplats (på finska):
Kuntien ja sote-kuntayhtymien varautuminen COVID-19-pandemiassa

Mer information:

Anne Hiiri, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 067
Ilpo Karonen, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 135
förnamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum