Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya coronarestriktioner i Nyland riktas mot evenemang med hög risk - som alternativ till restriktionerna kan arrangörer ta i bruk coronapasset

Dela

Med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut begränsas offentliga högrisktillställningar med s.k. hög risk som ordnas i inomhusutrymmen i Nyland: evenemang med allsång och där det finns publik på ståläktare. Begränsningarna träder i kraft om en vecka torsdagen den 25 november. Som ett alternativ till dem kan arrangörer införa coronapasset.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om att begränsa offentliga tillställningar i Nyland. Beslutet gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 25.11 - 24.12.2021. Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

”Begränsningen gäller inte offentliga tillställningar där det finns sittplatser för hela publiken. Begränsningen gäller inte heller sådana evenemang där man till ståläktaren eller ståläktarna tar in högst 20 personer”, förtydligar överinspektör Oona Mölsä vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Vi förutsätter inte att publiken sitter på sin egen plats under hela evenemanget, men det är ändå skäl att undvika trängsel och inte gå omkring i onödan.”

Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

I beslutet beaktades regeringens nyaste hybridstrategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning som poängterar tillräckliga men riktade begränsningsåtgärder. Dessutom beaktades Institutet för hälsa och välfärds bedömning av den potentiella risken vid olika evenemang. Vid beredningen av beslutet begärdes sakkunnigutlåtanden av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen.

”Vi har strävat efter att rikta nödvändiga begränsningar enligt regeringens hybridstrategi till offentliga tillställningar där sakkunniga bedömer att risken för spridning av viruset är störst. Bland andra allsångsevenemang och evenemang där publiken i läktaren kan bli trångt packad anses vara sådana tillställningar”, berättar Mölsa som bakgrundsfakta. ”Dessutom gäller i hela Finland fortsättningsvis de allmänna skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten, exempelvis att kunderna ska vägledas och placeras så glest som möjligt. De här måste följas även om evenemanget inte omfattas av regionförvaltningsverkets begränsningar eller coronapasset används.”

Evenemangsarrangören kan införa coronapasset och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om coronapasset införs som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen. För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Personalens, uppträdarnas eller idrottarnas som spelar i matchen coronapass kontrolleras inte.

Allmänna lagstadgade hygienkrav gäller i hela Finland

I hela Finland är de allmänna hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut i olika utrymmen för publik och kunder. För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöring av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar. Bland annat restaurangernas öppethållning, alkoholservering och kundantal begränsas regionalt med statsrådets förordning. De här begränsningarna måste följas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restaurangen. Det är möjligt att befrias också från begränsningarna av restaurangverksamheten genom att införa coronapasset.

MER INFORMATION

FÖR MEDIA

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

(skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum