Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland övervakade strukturerna för främjandet av välfärd och hälsa och det förebyggande rusmedelsarbetet

Dela

Vid tillsynen upptäcktes brister i strukturerna för främjandet av välfärd och hälsa i sju kommuner och i tre kommuner fanns det inget organ för det förebyggande rusmedelsarbetet.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utredde vid tillsynen av främjandet av välfärd och hälsa om det i kommunerna hade utarbetats välfärdsberättelser enligt hälso- och sjukvårdslagen under fullmäktigeperioden 2017–2020 och om kommunerna hade utsett ansvariga för främjandet av välfärd och hälsa.

Vid tillsynen av det förebyggande rusmedelsarbetet utreddes om det i kommunerna hade utsetts ett organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller en sektorsövergripande arbetsgrupp som organet befullmäktigat att verkställa det förebyggande rusmedelsarbetet i enlighet med lagen.

Tillsynen omfattade 30 kommuner

I fråga om främjande av välfärd och hälsa riktades tillsynen till 13 kommuner och gällande förebyggande rusmedelsarbete till 20 kommuner. I tre kommuner gällde tillsynen både främjande av välfärd och hälsa och förebyggande rusmedelsarbete.

Till tillsynen valdes kommuner där det utifrån regionförvaltningsverkets uppgifter inte hade utarbetats någon omfattande välfärdsberättelse, inte utnämnts ansvariga för hälsofrämjandet och/eller utnämnts ett organ som ansvarar för det förebyggande rusmedelsarbetet eller en sektorsövergripande arbetsgrupp som organet befullmäktigat att verkställa det förebyggande rusmedelsarbetet.

Regionförvaltningsverket gav administrativ styrning till de kommuner som inte hade utarbetat någon omfattande välfärdsberättelse eller där berättelsen inte hade godkänts av fullmäktige, som inte hade utnämnt någon ansvarig för främjandet av välfärd och hälsa, som länge hade varit verksamma utan ett organ som ansvarade för det förebyggande rusmedelsarbetet eller som inte hade svarat på begäran om utredning.

Motsvarande tillsyn utfördes 2017 – nu finns det fler brister i strukturerna

Senast har regionförvaltningsverket utfört tillsyn över välfärdsberättelserna 2017. Då gällde tillsynen sju kommuner av vilka tre hade upprättat välfärdsberättelse på behörigt sätt. Då gavs anmärkningar till fyra kommuner.

Nu kunde man konstatera att det fanns fler brister i strukturerna för främjande av välfärd och hälsa jämfört med den tidigare tillsynen. Tillsynen av det förebyggande rusmedelsarbetet genomfördes nu för första gången efter att lagen trätt i kraft. Vid tillsynen kunde man ändå konstatera att många kommuner redan hade vidtagit åtgärder i fråga om organet för förebyggande rusmedelsarbete efter en enkät som Institutet för hälsa och välfärd och regionförvaltningsverken skickade till kommunerna 2020. Där frågades om nuläget och strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet.

Som grund för tillsynen användes den här gemensamma enkäten från 2020 och resultaten av Institutet för hälsa och välfärds datainsamling våren 2021.

Ansvaret också hos välfärdsområdena från 1.1.2023

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023 hör främjandet av välfärd och hälsa och det förebyggande rusmedelsarbetet inte bara till kommunens utan också till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter. Med tanke på samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena är det viktigt att kommunerna har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter.

Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (finlex.fi)

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jenni Lahtinen, 0295 018 117, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum