Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands mötesmeddelande från Forumet för gårdstillsyn och tillstånd 15.10.2020

Jaa

Verksamhetsidén för forumet för gårdstillsyn och tillstånd är att utveckla verksamhetens kundfokusering och starkt framhäva intressentgruppernas synpunkter. På forumet förmedlas information som hänför sig till såväl producenternas som myndigheternas verksamhetsfält.

– Målet med dessa möten är att informera forumet, styra informationen och utveckla tillsynsverksamheten i samarbete. Dessutom förs ärendena för kännedom till det centrala ämbetsverket och ministeriet, sade överdirektör Marko Pukkinen i inledningen om forumets syfte.

Pukkinen konstaterade att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter sin tillsynsverksamhet bl.a. på ett sätt som lämpar sig med tanke på coronaläget. – Säkerhetsaspekterna beaktas i ökad grad, men till exempel kontrollbesök görs fortfarande. Verksamheten har anpassats till situationen, liksom i fråga om detta möte, nu sammanträder vi på distans.

Livsmedelsverket

Överinspektör Taina Mikkonen från Livsmedelsverket berättade att trots effekterna av coronan har tillsynen kunnat fortsätta nästan normalt. Som en aktuell upplysning påminde hon om att det registret över djurhållning och djurhållningsplatser tills vidare är ur bruk och att anmälningarna görs på en blankett till kommunen och regionförvaltningsverket.

Mikkonen berättade också att antalet antibiotikaskador på nötkreatursgårdar har ökat betydligt. De positiva antibiotikafynden vid mejeriernas egenkontroll har mer än fördubblats under de senaste två åren. När det 2018 rapporterades 14 fall var 2019 antalet fall 38. En tredjedel av orsakerna till antibiotikaskadorna hänförde sig till en robots verksamhet, en tredjedel till tillvägagångssätten på gårdarna och i en tredjedel var orsaken oklar.

Mikkonen berättade om coronaläget på pälsfarmer och att man på finländska farmer inte har några konstaterade smittfall, vilket är fallet i bl.a. Danmark och Nederländerna. I de ovan nämnda länderna har sjukdomen orsakat dödlighet och andningssvårigheter hos djur. Det är möjligt att sjukdomen smittar från människor till djur.

Mer information om aktuella teman som Livsmedelsverket tog upp vid mötet:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/elintarvikevalvonta/2019/elainten_merkinnan_ja_rekisteroinnin_valvonta_2019.pdf(på finska)

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/registrering-av-hastdjurhallaren-och-djurhallningsplatsen/

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainten_hyvinvoinnin_valvonta_2019.pdf(på finska)

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk-svinpest/esta-taudin-paasy-sikalaan/

Regionförvaltningsverket

Länsveterinären Matti Nyberg från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kompletterade för sin del Livsmedelsverkets aktualitetsöversikt. – Afrikansk svinpest hotar svinhushållningen och coronan pälsnäringen. I Danmark blir man tvungen att avliva en miljon minkar på grund av coronan, och var och en kan fundera på konsekvenserna om hotet realiseras här. När det gäller antibiotikaskador berättade Nyberg att regionförvaltningsverket på grund av bekämpningen av antimikrobiell resistens har ökat tillsynen över användning, föreskrivning och överlåtelse av veterinärläkemedel.

Regionförvaltningsverket utvärderar tillgången på veterinärtjänster vid utvärderingen av basservicen åren 2019–2020. Av utvärderingen framgick att det på vissa orter är svårt att anställa praktiserande veterinärer och tillsynsveterinärer. Nyberg berättade att en arbetsgrupp som tillsatts av ministeriet utreder organiseringen av veterinärtjänsterna i framtiden och målet är att regeringens proposition med nödvändiga författningsändringar ska vara klar senast i september 2021.

Direktören för ansvarsområdet för miljötillstånd Tarja Savea-Nukala sade i sitt anförande att näringslivets svårigheter också syns i antalet anhängiga ansökningar. Den nya lagen om torvproduktion som trädde i kraft i år har dock hållit tillståndshandläggarna vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland upptagna. – Revideringen av lagen om torvproduktion har lett till att det inom ämbetsverkets område kommer in många ansökningar om tillstånd för torvproduktion på mindre än tio hektar. Arbetet har försvårats av att det har funnits många brister i ansökningarna och att man har varit tvungen att begära tilläggsutredningar. Den genomsnittliga behandlingstiden av tillstånd för torvproduktion är redan cirka två år. Handläggningstiden förlängs på grund av att nästan alla ansökningar väcker motsättningar och detta fördröjer handläggningen, sade Savea-Nukala.

NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten

Övervakningschef Ulf-Erik Häggvik från NTM-centralen i Österbotten berättade att det har funnits en hel del arbete med att behandla ansökningar om krisstöd. – Vi har flexibelt överfört personal till nya uppgifter. Under programperioden 2014–2020 har 5–7 miljoner euro årligen stått till förfogande för landsbygdens utvecklingsfinansiering. Många av de projekt som finansieras denna höst har nu en koppling till coronaläget. Det är sannolikt att det före nästa finansieringsperiod kommer en övergångsperiod på några år och att den nya finansieringsperioden inleds 2023. I år görs ingen nationell undersökning av kundtillfredsställelsen inom stödövervakningen, men för det egna ämbetsverkets del mäter vi kundtillfredsställelsen. Jordbruksstöden betalas ut i tid och förskotten betalas förhöjda, sade Häggvik till sist.

Minna Impola från NTM-centralen i Södra Österbotten berättade om direktivet om förnybar energi RED II, genom vilket EU:s medlemsstater tillsammans säkerställer att andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen i medlemsstaterna är minst 32 % senast 2030. Finlands mål i den nationella energi- och klimatplanen är minst 51 %. Direktivet innehåller bl.a. stödprogram för förnybar energi och tillståndsförfaranden samt andra administrativa förfaranden. Lagen om tillståndsförfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi och andra administrativa förfaranden är ny som lag och syftet med den är att påskynda organiseringen av tillståndsförfarandet för produktionsanläggningar för förnybar energi enligt RED ΙΙ-direktivet. Målet är att göra tillståndsförfarandena och andra administrativa förfaranden elektroniska och erbjuda omfattande rådgivning i de situationer som hänför sig till dem. Behandlingstiden är förpliktande för myndigheterna.

 Producentorganisationer

 Producentorganisationerna ombads att ställa frågor till mötet redan på förhand och på producentorganisationernas vägnar yttrade sig MTK Pirkanmaas verksamhetsledare Visa Merikoski. – Coronainformationen från producenterna och myndigheterna lyckades väl på våren. Nu märks en tydlig coronatrötthet. Stölder på gårdsbruk är ett nytt fenomen och vi har strävat efter att fästa producenternas uppmärksamhet vid detta, sade Merikoski. När det gäller välfärdsprojekten inom jordbruket önskade Merikoski att jordbrukarnas välfärd kunde stabiliseras genom projekten.

Nästa möte hålls i april 2021.

Mer information

 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, fornamn.efternamn@rfv.fi

länsveterinär Matti Nyberg, tfn 0295 018 572, fornamn.efternamn@rfv.fi

direktör för ansvarsområdet för miljötillstånd, Tarja Savea-Nukala, tfn 0295 018 777, fornamn.efternamn@rfv.fi

Livsmedelsverket:

överinspektör Taina Mikkonen, Livsmedelsverket, 0295 204 702, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

NTM-centralen:

övervakningschef Ulf-Erik Häggvik, NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 566 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

överinspektör Minna Impola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 878, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

MTK:

Visa Merikoski, verksamhetsledare för MTK-Pirkanmaa, 0501514 fornamn.efternamn@mtk.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Alueellinen valmiustoimikunta pohti kausityövoiman turvaamista alkutuotannossa (Länsi- ja Sisä-Suomi)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.11.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kokouksen asiantuntijaesitelmän piti maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä teemanaan ulkomaisen kausityövoiman käyttö alkutuotannon elinkeinoissa.

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme