Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade snabblåneföretagen och utredde tillförlitligheten och lämpligheten att bedriva verksamhet hos beslutsfattarna och ägarna i pantlåneinrättningarna 2021

Dela

I tillsynen över snabblånebolagen lade vi fokus på att uppgifterna i registret är uppdaterade, vi utfärdade tillsynsbeslut och vi utförde tillsyn över konsumentkrediter i anslutning till bostadsegendom. I pantlåneinrättningarnas tillsynskampanj observerade vi att förutsättningarna för tillstånd var i skick, men att det fanns brister i anmälan av ändringsuppgifter till regionförvaltningsverket.

Tillsyn över och registrering av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå och behandlar registreringen av kreditgivare som beviljar konsumentkrediter och sådana som beviljar person-till-person-lån. 56 sådana näringsidkare har antecknats i regionförvaltningsverkets register. Två nya aktörer infördes och sju aktörer ströks ur registret 2021. Behandlingstiden för nya registreringsanmälningar från kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån var i genomsnitt 53 dagar år 2021. Bristfälliga utredningar och att utredningarna inte lämnades in inom utsatt tid ledde till förseningar av behandlingen.

Regionförvaltningsverket har utfört tillsyn över uppdateringen av de uppgifter som införts i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och över säkerställandet av de ansvariga personernas tillförlitlighet. Vi har kontaktat sådana registrerade verksamhetsutövare där den ansvariga personen har bytts ut eller där det har gått mer än två år sedan föregående tillförlitlighetskontroll. Med ansvarig person för en förmedlingsrörelse avses rörelsens högsta ledning, till exempel verkställande direktören eller styrelsemedlemmarna eller en person som äger minst 10 procent av aktierna i ett aktiebolag. Tillsynen visade på brister i anmälan av ändringsuppgifter. Regionförvaltningsverket uppmärksamgjorde kreditgivarna på att iaktta den här skyldigheten. 

År 2021 fick regionförvaltningsverket sammanlagt 34 anmälningar om missförhållanden gällande tillsynen, vilket var betydligt färre än året innan. Behandlingstiden för alla tillsynsärenden var i genomsnitt 70 dagar. I huvudsak avgjorde regionförvaltningsverket de föredragna tillsynsbesluten inom ramen för målet om nio månaders behandlingstid. I tillsynsbesluten fäste vi kreditgivarnas uppmärksamhet vid att förfara enligt god kreditgivningssed i konsumentskyddslagen, t.ex. när det gäller att sända räkningar till konsumenter, begränsa konsumentens fortlöpande kredit och svara på förfrågningar.

Regionförvaltningsverket granskade också tre kreditgivare som beviljar konsumentkrediter i anslutning till bostadsegendom. Tillsynen visade att de här kreditgivarna inte längre bedriver sådan verksamhet.

Regionförvaltningsverket övervakar att kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån i sin verksamhet iakttar konsumentskyddslagen och god kreditgivningssed, att de är registrerade och att de uppfyller förutsättningarna för registrering. Vi tryggar den lagstadgade servicen för kunderna hos kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. Mer information om tillsynen och registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Tillsynen av pantlåneinrättningar och tillstånd

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar också riksomfattande tillsyn över dem som bedriver pantlåneverksamhet och beviljar dem tillstånd. Sammanlagt finns 12 verksamhetstillstånd. År 2021 beviljade regionförvaltningsverket ett nytt tillstånd för pantlåneinrättningar. Behandlingstiden var 34 dagar. Vi tog inte emot en enda anmälning om missförhållanden gällande pantlåneinrättningar 2021.

Regionförvaltningsverket genomförde 2021 en tillsynskampanj som gällde förutsättningarna för tillstånd för pantlåneinrättningar och den årligen återkommande tillsynen över boksluten. Vid tillsynen observerade vi att förutsättningarna för tillstånd för pantlåneverksamhet var i skick och att boksluten var korrekta. Det fanns brister i rapporteringen av ändringsuppgifter och i valet av revisorer. I frågan om beslutsfattare och ägare av pantlåneinrättningar säkerställde vi att de är tillförlitliga och lämpliga att bedriva pantlåneverksamhet. Flera pantlåneinrättningar hade inte meddelat oss om ändringar som skett t.ex. gällande beslutsfattare eller ägare. På vår uppmaning har pantlåneinrättningarna rättat till de här bristerna. Regionförvaltningsverket gav pantlåneinrättningarna ett styrbrev i slutet av 2021, där de uppmärksamgjordes på de ovan nämnda iakttagelserna.

Vi övervakar att pantlåneinrättningarna i sin verksamhet iakttar lagen om pantlåneinrättningar och uppfyller villkoren för tillståndet. Vi tryggar den lagstadgade servicen för kunderna på pantlåneinrättningarna och lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. Mer information om tillsynen och tillstånd gällande pantlåneinrättningarna finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Tillsynen av pantlåneinrättningar

Mer information:

Överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum