Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket publicerade källkoden för sitt testningsprogram för granskning av webbplatsers tillgänglighet

Dela

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för testprogrammet Salvia som regionförvaltningsverket utvecklat för tillsynen över webbplatsernas tillgänglighet. Källkoden har publicerats med öppen licens och kan därför användas för både icke-kommersiellt och kommersiellt bruk.

Tjänsteleverantörerna kan utnyttja Salvia-programvaran genom att på eget initiativ granska tillgängligheten hos sina egna digitala tjänster. Källkoden för Salvia hittas på GitHub-tjänsten på adressen https://github.com/accessibility-fi/salvia.

Salvia-programmet använder sig i bakgrunden av tillgänglighetstestet QualWeb core som utvecklats av Lissabonuniversitetet och som testar varje webbplats med ACT-test. Programvarans användargränssnitt och testrapporterna som det producerar finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Salvia är därför det bästa verktyget för en sakkunnig. Bedömningen av många brister i tillgängligheten, såsom textmotsvarigheter till bilder, förutsätter ändå bedömning av en sakkunnig. ”Enbart Salvia eller något annat automatiskt verktyg kan inte visa om den testade tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav”, betonar Eetu Komsi, överinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar på riksnivå för tillsynen av att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls och ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet. Tillgängliga digitala tjänster ökar människors jämlikhet i det digitala samhället.

Tillgänglighetskraven berör webbplatser och mobilapplikationer. Under tillsynsperioden 2023 ska regionförvaltningsverket granska 240 webbplatser med automatiserade metoder och 22 webbplatser som sakkunnigarbete. 2023 ska regionförvaltningsverket granska 12 mobilapplikationer som sakkunnigarbete.

Läs mer om tillgänglighetstillsynen i bloggen:

Mer information:

Eetu Komsi,
Överinspektör,
Tillgänglighetstillsynen,
Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
tfn +358 29 501 6571,
eetu.komsi@avi.fi

Enheten för tillgänglighetstillsyn
p. +358 29 501 6000 (växel)
webbtillganglighet@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum