Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna för sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.2021

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade idag 12.5.2021 beslut om skärpta begränsningar av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.2021. Deltagarantalet begränsas till högst 10 personer inomhus och 20 personer i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 26 april 2021 det tidigare beslutet enligt paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar som förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område (med undantag för Reisjärvi) under perioden 1.5.-16.5.2021. På basen av det försämrade smittskyddsläget, utredningar från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och en helhetsbedömning har regionförvaltningsverket idag fattat beslut om ovan nämnda skärpta begränsningar för sammankomster. Det nya beslutet ersätter under perioden 13.5-16.5.2021 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade den 26 april.

Föreläggandet är i kraft under tiden 13.5.-1.6.2021.

Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner samt de villkor som nämns i beslutet. För att restriktionerna och rekommendationerna ska kunna avvecklas på ett kontrollerat sätt krävs det att alla tar ansvar för att de gällande restriktionerna, och särskilt rekommendationerna, följs kontinuerligt.

Mer information:

  • För media:
  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
  • regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen, tfn 0295 018 091
  • regionförvaltingsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
  • överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Mellersta Österbotten befinner sig på epidemins basnivå - beslutet om restriktioner för sammankomster är i kraft i sjukvårdsdistriktet till och med 22 juni16.6.2021 15:16:57 EEST | Tiedote

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 har konstaterat att Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommuns område (Soite) övergår till coronaepidemins basnivå. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut om restriktioner för sammankomster är i kraft i området till och med tisdagen den 22 juni.

Beredskapskommittén i Södra Finland: Coronabegränsningarna luckras upp när situationen förbättras, viktigt att iaktta försiktighet för att undvika bakslag16.6.2021 13:23:44 EEST | Tiedote

Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde den 2 juni 2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. I Södra Finland har coronasituationen som helhet förbättrats och begränsningarna luckras upp gradvis. I beredskapskommittén förtydligades vilka coronabeslut regionförvaltningsverket kan fatta och på vilka grunder till exempel beslut om sammankomstbegränsningar fattas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum