Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket uppdaterar anvisningen till restaurangerna utifrån restriktionerna som träder i kraft den 22 juni - fortfarande viktigt med god hygien och säkerhetsavstånd

Dela

Från och med den 22 juni 2020 lättar man på restriktionerna i restaurangernas verksamhet, men det är fortfarande av central betydelse att sörja för en god hygien och för att säkerhetsavstånden hålls. Restaurangernas egenkontroll och ansvarsfulla agerande är också i fortsättningen centralt för att förhindra att coronaviruset sprids.

Statsrådet utfärdar den 18 juni 2020 en förordning som från och med den 22 juni innebär bland annat följande lättnader i restriktionerna av restaurangernas verksamhet: kunderna kan själva servera sig mat från stående bord, restaurangerna får ha öppet till klockan 02, utskänkning av alkohol kan ske mellan klockan 09 och 01 och antalet kunder som samtidigt befinner sig inomhus kan uppgå till högst 75 % av det maximala antalet. Restriktionerna gäller under tiden 22 juni - 12 juli 2020, varefter förordningens begränsningar av öppettider- och utskänkningstider och antalet kunder avlägsnas.

Regionförvaltningsverket uppdaterar anvisningen om begränsning och tillsyn av restaurangernas verksamhet i enlighet med den nya förordningen så att anvisningen är tillgänglig så fort som möjligt efter att de förnyade restriktionerna har trätt i kraft. Anvisningen publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats http://www.avi.fi/sv/web/avi/ravintolat och ersätter den gamla anvisningen. Även mallen för den plan som restaurangerna ska upprätta kommer att uppdateras.

Regionförvaltningsverkets anvisning om begränsning och tillsyn av restaurangernas verksamhet ger närmare information om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och den nya förordningen som har utfärdats med stöd av den. Anvisningen är avsedd för restauranginnehavare, personal och myndigheterna. 

Utgångspunkten också för de uppdaterade restriktionerna är att förhindra spridning av coronaviruset - restaurangernas egenkontroll av central betydelse

Utgångspunkten för de uppdaterade restriktionerna är fortfarande att sörja för en god hygien och tillräckliga avstånd mellan kunderna i syfte att förhindra spridning av coronaviruset. Trots att man lättar på begränsningen av antalet kunder är det viktigt att förhindra trängsel exempelvis vid bardisken och i köerna. Alla kunder måste ha en egen sittplats. Det måste finnas tydliga anvisningar för kunderna om möjligheten att tvätta eller desinficera händerna. Kunder med förkylningssymtom får inte heller komma till restaurangen.

Restaurangernas egenkontroll spelar fortfarande en central roll. Restaurangerna ska göra upp en plan för hur restriktionerna ska beaktas i verksamheten och sörja för att planen förverkligas. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen. Om kunden inte följer anvisningarna har restaurangens personal rätt att avlägsna kunden från lokalerna.

Regionförvaltningsverket beslutar inte om innehållet i eller omfattningen av restriktionerna i restaurangernas verksamhet

Regionförvaltningsverken har inte fattat några beslut om restriktioner i restaurangernas verksamhet och kan inte påverka innehållet i restriktionerna eller deras omfattning. Restriktionerna baserar sig på regeringens beslut och fastställs i den nya, tillfälliga paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och i förordningen som har utfärdats med stöd av lagen. Den nya paragrafen och förordningen har godkänts av riksdagen. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar hör det till regionförvaltningsverket att övervaka att restaurangerna uppfyller de restriktioner och skyldigheter som anges i lagen om smittsamma sjukdomar och i förordningen som har utfärdats med stöd av den.

Mer information:

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)24.9.2020 11:11:38 EESTTiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa. Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum