Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist

Dela

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet av tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.

NTM-centralen i Södra Österbotten och ägaren av Kaitfors kraftverk (Oy Perhonjoki Ab) har utrett hur elproduktionen i exceptionella situationer skulle kunna utökas på så sätt att olägenheterna för regleringen och avtappningen minimeras.I anslutning till detta har man kommit överens om att det under kommande vinter är möjligt att vid behov använda sig av det tillståndsenliga regleringsintervallet (80 cm) för sjögruppen i Perho ås mellersta lopp i vidare omfattning än normal praxis. Om förändringen förverkligas medför det konsekvenser för bl.a. ändringar i sjögruppens vattenstånd, istjocklek och därmed även för rekreationsbruket vintertid.

Vid exceptionella situationer kan man avvika från avtappningsbestämmelserna i tillståndet för att trygga elproduktionen. Detta görs genom att man avviker från förhållandet mellan dag- och nattavtappningen i Kaitfors kraftverk och genom att avtappningen höjs till över 17 m3/s även när inflödet från sjögruppen är mindre än 14 m3/s. I alla situationer strävar man efter att genomföra förändringarna i avtappningen med sådana mängder att vattnet förhindras från att stiga så det rinner ut över istäcket. Den största risken med förändringarna i avtappningen är att istäcket nedströms tjocknar, eftersom snabba ökningar i vattenföringen leder till att vattnet rinner ut på isen.Om man blir tvungen att göra avvikande avtappningar under kommande vinter, följs istjockleken upp. Om uppföljningen visar att istäcket blir betydligt tjockare eller att avvikelserna orsakar oväntade olägenheter, frångår man avvikelserna i regleringen.

Tillståndsinnehavare för sjögruppen i Perho ås mellersta lopp är NTM-centralen i Södra Österbotten.I praktiken sköts regleringen av Oy Herrfors Ab enligt tillståndsbestämmelserna och anvisningar från NTM-centralen.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 829
Vattenkraftchef Benjam Wärn, Oy Herrfors Ab, tfn 044 781 5341

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård skickas ut på remiss och presenteras för allmänheten (Österbotten)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Kristinestads skärgård har beretts under åren 2021–2022. Planen har utarbetats i samarbete med en styrgrupp som bestående av städernas, mark- och vattenägarnas och andra intressentgruppers representanter. Skötsel- och användningsplanens mål är att trygga de naturvärden som står till grund för inrättandet av Natura 2000-området. Utöver detta främjar planen områdets kulturhistoriska värden och rekreationsvärden.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ja esitetään yleisölle (Pohjanmaa)31.1.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosien 2021–2022 aikana. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut kuntien, maa- ja vesiomistajien sekä muiden sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on turvata Natura 2000 -alueen perustana olevia luontoarvoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum