Aluehallintovirasto

Restaurang i Vasa måste hålla stängt en vecka på grund av flera fall av coronasmitta

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 19 augusti 2020 fattat beslut om att verksamheten vid restaurangen Old Irish Pub i Vasa omedelbart måste avbrytas och att restaurangen ska hållas stängd för kunder under tiden 19 - 25 augusti 2020. Beslutet har meddelats med stöd av 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar och med anledning av de fall av coronasmitta som under de senaste veckorna har kopplats till restaurangens kunder. Som grund för beslutet ligger dessutom det åläggande som regionförvaltningsverket redan tidigare har gett restaurangen.

Bakgrunden till beslutet är en inspektion som gjordes till restaurangen i slutet av juni. På grund av att saken var brådskande ålades verksamhetsutövaren då muntligen att åtgärda bristerna bland annat i fråga om iakttagande av tillräckliga avstånd mellan kunderna och tillräckliga hygienanvisningar. Regionförvaltningsverket har också fått videomaterial som visar situationen i restaurangen i augusti. Av materialet syns bl.a. att  avstånden mellan kunderna fortfarande inte är tillräckliga. Som grund för beslutet ligger också att Vasa stads smittskyddsläkare kontaktade regionförvaltningsverket med anledning av de coronafall som konstaterades under veckoslutet 15 - 16 augusti 2020, varav tre hade besökt restaurangen i fråga.

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut att det inte entydigt framgår av restaurangens utredning och förklaring på vilket sätt restaurangen för att förhindra smittspridning har sett till att säkerhetsavstånden mellan kunderna hålls så att det inte i något skede uppstår trängsel.

Regionförvaltningsverkets beslut måste följas även om det överklagas. Beslutet träder i kraft omedelbart. 

Regionförvaltningsverkets överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari anser att situationen är mycket beklaglig. "Månaderna med coronaepidemin har annars också varit väldigt tunga för verksamhetsidkarna och jag hoppas att vi inte behöver fatta fler sådana här beslut. Åtgärderna riktas mot restaurangen och dess verksamhet, eftersom ansvaret enligt lagen och förordningen är på dem, men vi är alla skyldiga att se till att vi hålls hemma om vi är sjuka och att vi fortsätter att följa de anvisningar som getts för att förhindra att sjukdomen sprids. Som vi ser kan en enda persons agerande ha stor betydelse."

Nyckelord

Kontakter

Mer information: överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari, tfn 0295 018 809, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 19.8. kl 16- 18.00 och 20.8. kl 10-15.00

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)24.9.2020 11:11:38 EESTTiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa. Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum