Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riktade begränsningar av inomhussammankomster inom Birkalands sjukvårdsdistrikt – för Vasa sjukvårdsdistrikts del fortsätter man bedöma behovet av begränsningar

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade idag den 22 november 2021 med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar beslut om riktade begränsningar av inomhussammankomster inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun. Beslutet är i kraft under tiden 24.11–19.12.2021. För Vasa sjukvårdsdistrikts del fortsätter man denna vecka bedöma om ett beslut behövs.

Birkalands sjukvårdsdistrikt befinner sig i samhällsspridningsfasen. Den aktuella incidensen över 14 dygn är 210 per 100 000 invånare och håller på att öka.

Antalet smittade fortsätter att ligga på en hög nivå trots gällande rekommendationer, åtgärder enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets restriktioner som gäller restaurangerna under samhällsspridningsfasen. Nya smittfall har konstaterats i de flesta kommuner i distriktet. Sjukvårdsdistriktet har i sitt utlåtande förordat att sammankomstbegränsningen ska gälla hela området.

Syftet med begränsningen är att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och en fungerande smittspårning.

Verksamhetsidkarna kan ta i bruk coronapasset som ett alternativ till gällande coronabegränsningar. Med coronapasset är det alltså möjligt att komma in till evenemang och tillställningar.

Också Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i samhällsspridningsfasen. Regionförvaltningsverket bedömer senare under den här veckan behovet av sammankomstbegränsningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt utgående från sjukvårdsdistriktets sakkunnigutlåtande.

Begränsning av sammankomster inomhus

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med det beslut som fattades idag med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla sådana offentliga tillställningar som ordnas inomhus inom kommunerna i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun i vilka det deltar mer än 100 (hundra) personer och i vilka 

1) det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har bestämda sittplatser, eller 

2) det är fråga om allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.

Beslutet är i kraft under tiden 24.11–19.12.2021.

Regionförvaltningsverket kan endast införa begränsningar om de är nödvändiga för att förhindra spridning av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i sjukvårdsdistrikten utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Mer information:

Vanliga frågor om coronan på rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förelägganden (bland delgivningarna på webbplatsen rfv.fi)

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt

Regionförvaltningsverkets kundservice

För media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum