ELY-keskukset

Riktlinjen för beviljande av arbetstillstånd försnabbar internationella rekryteringar (Södra Österbotten, Kajanaland, Österbotten och Norra Österbotten)

Dela

Syftet med den regionala riktlinjen för arbetstillstånd är att stöda tillgången på arbetskraft inom NTM-centralernas områden. Den uppdaterade riktlinjen för arbetstillstånd träder i kraft 3.6.2022 vid de NTM-centralers områden som deltar i försöket med bedömningen av tillgången på arbetskraft: Södra Österbotten, Kajanaland, Österbotten och Norra Österbotten. Utmärkande för alla fyra NTM-centralsområden är att bristen på kompetent arbetskraft redan på vissa ställen har blivit kronisk och att det finns mycket rekryteringsproblem inom olika branscher. De fyra NTM-centralernas gemensamma riktlinje för arbetstillstånd grundar sig på regeringens ramförhandlingar om inledandet av försöket med att lindra bedömningen av tillgången på arbetskraft. Försöket pågår 27.10.2021-28.02.2023. Riktlinjen för arbetstillstånd uppdateras regelbundet varje halvår.

Från den uppdaterade riktlinjen för arbetstillstånd har avlägsnats gruv- och stenbrottsarbetare samt skogsbrukare och skogsarbetare. I riktlinjen för arbetstillstånd har tillagts anläggningsmaskinförare.

Det görs regelbunden uppföljning på hur försöket med bedömningen av tillgången på arbetskraft inverkar inom de områden som deltar i försöket. Enligt delbeslutsöversikten gällande arbetstagarens uppehållstillstånd har man under en försöksperiod på fem månader redan fattat lika många delbeslut som under hela året 2019. Det är frågan om en riksomfattande trend, att man gör mera internationella rekryteringar än de tidigare åren. Antalet arbetstillstånd inom de områden som deltar i försöket var 15 % av hela landets arbetstillstånd år 2021.

Inom försöksområden har man fattat mest delbeslut gällande följande yrkesbenämningar: svetsare och gasskärare, trädgårdsmästare, arbetare inom trädgårds- och växthusodling samt pälsdjursuppfödare och renskötare.

Internationella rekryteringar är lättare än ryktet säger

NTM-centralerna som deltar i försöket med bedömningen av tillgången på arbetskraft har planerat och genomfört en video till arbetsgivare med vilken man ökar kännedomen om riktlinjen för arbetstillstånd, om bedömningen av tillgången på utländsk arbetskraft samt om rekryteringsprocesserna utanför EU/EES-områden. På videon berättar man om de olika myndigheternas roller i rekryteringsprocesser samt beaktar arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar som en del av rekryterings-, invandrings- och etableringsprocessen.

Behandlingstiderna för arbetstillståndens delbeslut har förkortats betydligt under de senaste åren. När medianen gällande behandlingstiderna för delbeslut år 2018 var 109 dagar, var behandlingstidernas median 27 dagar under år 2021. Det riksomfattande målet är att hela arbetstillståndsprocessen skulle ta högst en månad.

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Kunnig arbetskraft från utlandet

Nyckelord

Kontakter

fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

NTM-centralen i Norra Österbotten
Hanna Määttä
Migrationschef
+358 295 038 076

NTM-centralen i Österbotten
Emine Ehrström
Integrationschef
+358 295 028 684

NTM-centralen i Kajanaland
Riia Mantsinen
Invandringsexpert
+358 295 039 023

NTM-centralen i Södra Österbotten
Mauno Salmela
Invandringsexpert
+358 295 027 625

Bilder

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober29.6.2022 11:35:25 EEST | Tiedote

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum