Amos Rex

Ryoji Ikedas utställning i Amos Rex hösten 2023

Share
I september 2023 är det dags för Ryoji Ikedas första utställning i Finland. Separatutställningen bjuder besökarna på en chans att undersöka datarymden.
Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019)

Kuva: Artist and Audemars Piguet Contemporary / Julien Gremaud, © Ryoji Ikeda
Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019) Kuva: Artist and Audemars Piguet Contemporary / Julien Gremaud, © Ryoji Ikeda

Den japanske kompositören och konstnären Ryoji Ikeda skapar uppslukande performanser och audiovisuella installationer av ljud, ljus, olika visuella och fysiska fenomen samt matematiska observationer. För utställningen i Amos Rex kommer Ikeda att bygga nya verk som är inspirerade av museets unika arkitektur.

”När jag första gången besökte Amos Rex upplevde jag museiutrymmena i sig själva som ett konstverk. Utställningen kommer att bli ett samarbete mellan mina verk och museets utrymmen: rummet gör mina verk platsbestämda och en del av de praktiska lösningarna för verken kommer att utformas i enlighet med rummet”, säger Ikeda.

Vid sidan av nya verk visas del ett och två av den massiva och hypnotiska audiovisuella installationen data-verse (2019).

”Vi är väldigt ivriga över att få Ikedas detaljrika visuella värld till Amos Rex. Utställningssalen med sina ljus och skuggor fungerar som en konstens ekokammare och blir ett av nyckelelementen i den fascinerande helhet som Ikeda kommer att skapa”, säger kuratorn Terhi Tuomi.

Materialet i Ikedas verk utgörs av ljus, ljud och en ständigt expanderande datarymd. Ikeda använder sig av kunskap som härstammar från bland annat NASA, CERN och The Human Genome projekt.

”En del av verken är datadrivna, men det finns också verk som snarare väcker metafysiska upplevelser hos betraktaren”, tillägger Ikeda.

Ikedas estetik är filosofisk och minimalistisk. Även om materialet som han använder är komplicerat kan publiken ta till sig utställningen som en rent visuell skapelse.

Generation 2023 väjer inte för oron, men är samtidigt fyllda av hopp inför framtiden”

Innan Ryoji Ikeda's utställningen visas Generation 2023 triennalen som presenterar konst och visuell kultur gjord av unga konstnärer.

Den öppna ansökan riktades till 15–23-åriga konstnärer, som sammanlagt skickade in 1004 verkförslag. Av de ambitiösa och högklassiga ansökningarna valde juryn 50 konstnärer och arbetspar. En del av utställningens konstnärer har nyligen kommit in till konstskolor eller redan studerat en tid. Andra har blivit intresserade av att göra konst under de senaste åren.

”Konstnärernas verk ger insikter och fungerar som tankeställare, diskussionsöppningar, inspiration och som en motvikt till rädslan omkring oss. Konstnärerna väjer inte för oron, men är samtidigt fyllda av hopp inför framtiden”, säger urvalsjuryns ordförande Ima Iduozee.

I sina verk söker utställningens konstnärer nya sätt att närma sig dagens stora frågor. Många riktar våra blickar mot naturens tillstånd och förhållandet mellan människa och natur. Andra teman som tas upp sträcker sig från könsidentitet till covid-19-pandemin, mental hälsa och konstens roll då svåra saker ska behandlas.

De utvalda verken presenterar en mångsidig översikt av nutidskonsten: det finns måleri, fotokonst, textilkonst, konstgrafik, skulptur, mediekonst samt scenkonst.

  • Generation 2023
    29.3–20.8.2023 

  • Ryoji Ikeda
    27.9.2023–25.2.2024 

Pressbilder: https://media.amosrex.fi/l/jzLd6cWjqv8j

Keywords

Contacts

Images

Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019)

Kuva: Artist and Audemars Piguet Contemporary / Julien Gremaud, © Ryoji Ikeda
Ryoji Ikeda: data-verse 1 (2019) Kuva: Artist and Audemars Piguet Contemporary / Julien Gremaud, © Ryoji Ikeda
Download
Generation 2023
Generation 2023
Download

Links

About Amos Rex

Amos Rex
Amos Rex
Mannerheimintie 22-24
00100 HELSINKI

museum@amosrex.fihttp://www.amosrex.fi

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. De nybyggda, välvda utställningsutrymmena är belägna inom det funktionalistiska landmärket Glaspalatset och under dess böljande torg. Amos Rex erbjuder unika möten både under och ovan markytan och visar platskänslig, upplevelsebaserad och ofta tekniskt experimentell konst av samtida konstnärer och deras modernistiska föregångare. Amos Rex ägs av Föreningen Konstsamfundet.  

Amos Rex
Mannerheimvägen 22–24 , 00100 Helsingfors 

museum@amosrex.fi 
amosrex.fi 

@amoskonst #amosrex 

 

Subscribe to releases from Amos Rex

Subscribe to all the latest releases from Amos Rex by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Amos Rex

Amos Rex efterlyser Magnus Enckells ”Brokistor II” från 19086.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Amos Rex efterlyser ett verk av Magnus Enckell med anknytning till forskningen av Sigurd Frosterus samling. År 1908 köpte Sigurd Frosterus ”Brokistor I”, som var en del av en tredelad serie, de två övriga verken ”Brokistor II” och ”Brokista” köptes av Heikki Järnefelt respektive Emil Zilliacus. ”Brokista” har lokaliserats, men nu efterlyses ”Brokistor II”. Museet skulle gärna fotografera verket och publicera bilden i en vetenskaplig verkförteckning (bok). Vet du något om det efterlysta verket, vänligen kontakta Sofia Aittomaa (sofia.aittomaa@amosrex.fi, +358 40 5171731).

Amos Rex etsii Magnus Enckellin teosta ”Silta-arkkuja II” vuodelta 19086.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Amos Rex etsii Magnus Enckellin teosta, jolla on yhteys Sigurd Frosteruksen kokoelmaan. Vuonna 1908 Sigurd Frosterus osti teoksen ”Silta-arkkuja I”, joka oli osa kolmiosaista sarjaa, jonka kaksi muuta teosta ”Silta-arkkuja II” ja ”Silta-arkku” kuuluivat aikoinaan Heikki Järnefeltin ja Emil Zilliacusen kokoelmiin. Teoksista ”Silta-arkku” on paikannettu, mutta nyt haetaan teosta ”Silta-arkkuja II”. Museo haluaisi valokuvata teoksen ja julkaista kuvan tieteellisessä teosluettelossa (kirja). Jos tiedät jotain teoksesta, ota yhteyttä tutkija Sofia Aittomaahan (sofia.aittomaa@amosrex.fi, +358 40 5171731).

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom