Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Samhällstjänst har redan i 30 års tid varit ett välfungerande sätt att försona sitt brott

Dela

De som fullgjort samhällstjänst begår mer sällan nya brott än de som avtjänat sin påföljd i fängelse. Samhällstjänst främjar den dömdes integration i samhället och minskar risken för återfall i brott.

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala öppnade 30 årsfirandet av samhällstjänsten i S:t Michel i dag.
Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala öppnade 30 årsfirandet av samhällstjänsten i S:t Michel i dag.

Samhällstjänst är också en ekonomiskt sett förmånlig påföljdsform. Kostnaden för verkställighet av dom till samhällstjänst gick i genomsnitt på 3 690 euro respektive 72 030 euro för en fängelsedom år 2020.

Ifjol var det 1 220 personer som avtjänade samhällstjänst, vilket innebär en ökning på sex procent från året innan. Sin samhällstjänst avtjänar man antingen på statens, kommunernas, samkommunernas och församlingarnas verksamhetsställen, eller hos offentligrättsliga föreningar och andra icke-vinstsyftande sammanslutningar, såsom olika organisationer, idrottsföreningar och stiftelser.

Nyttan med samhällstjänst ligger i dess restorativa karaktär, vilket innebär att man gottgör det onda man gjort till samhället genom att utföra oavlönat allmännyttigt arbete. De arbetsgemenskaper som fungerar som tjänstgöringsställen får personens arbetsinsats tillgodo utan något vederlag. Genom samhällstjänst slipper man också de olägenheter som det att vara berövad din frihet medför.

– Den som avtjänar samhällstjänst kompenserar för sitt beteende han eller hon brutit mot samhällets normer med genom att göra något allmännyttigt arbete utan lön. Det väsentliga här är att personen får ha kvar sitt eget arbete, sin bostad, sina familjeförhållanden och andra sociala relationer medan han eller hon avtjänar sin samhällstjänst. Har personen länge har varit borta från arbetslivet eller helt saknar arbetserfarenhet, ger samhällstjänsten en chans att komma med i en arbetsgemenskap och få utföra arbetsuppgifter man kommit överens om. Samhällstjänst kan vara en vitaliserande empowerment för personen i fråga, säger specialsakkunnig Pia Andersson.

Införandet av samhällstjänst motiverades med att man kunde använda sig av fängelsestraff i mindre omfattning, något som var ett centralt mål för totalreformen av strafflagen som företogs på 1980-talet. Samhällstjänsten ansågs då bidra till att främja gärningspersonens möjligheter att klara sig i samhället och betona personens eget ansvarstagande.

Samhällstjänst kan dömas ut i stället för ovillkorligt fängelse i upp till åtta månader. I domstolen omvandlas straffet till samhällstjänst, med en längd på 14 till 240 timmar. Innan ärendet kommer upp i domstolen tar byrån för samhällspåföljder fram en påföljdsutredning där den brottsmisstänktes förutsättningar att avtjäna samhällstjänst bedöms. Personen måste samtycka till att straffet omvandlas till samhällstjänst.

Samhällstjänsten består av allmännyttigt oavlönat arbete på en arbetsplats som byrån för samhällspåföljder godkänt. Arbeta gör man i regel två gånger i veckan, sammanlagt sju till åtta timmar per vecka. Dessutom kan samhällstjänsten innefatta individuellt upplagt arbete med en anställd vid byrån för samhällspåföljder eller hos någon samarbetspartner, till exempel kommunal missbrukarvård, arbete som syftar till att minska risken för återfall i kriminalitet eller missbruk.

Tisdagen den 16 november firar man införandet av samhällstjänst i konsert- och kongresshuset Mikael i S:t Michels. Staden var en av de fem orter där försöksverksamheten med samhällstjänst inleddes den 1 januari 1991 enligt lagen om försöksverksamheten. De övriga orterna var Åbo, Vasa, Karleby och Rovaniemi.

För mer information kontakta

Tarja Väisänen, direktör för S:t Michels byrå för samhällspåföljder och Sulkava fängelse, tfn +358 50 050 2894, tarja.vaisanen(at)om.fi.

Pia Andersson, specialsakkunnig tfn +358 50 576 2358, pia.andersson(at)om.fi.

Nyckelord

Bilder

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala öppnade 30 årsfirandet av samhällstjänsten i S:t Michel i dag.
Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala öppnade 30 årsfirandet av samhällstjänsten i S:t Michel i dag.
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten har vidtagit åtgärder för att förbättra personalens säkerhet3.12.2021 14:47:53 EET | Tiedote

Fängelsetjänstemannaförbundet (Vankilavirkailijain liitto, VVL) har lyft upp personalens säkerhet och finansieringsrelaterade frågor i ett pressmeddelande som kom den 3 december 2021. Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man redan vidtagit en hel rad åtgärder för att förbättra säkerheten, och dessa utvecklingsinsatser fortsätter man med. En bättre arbetshälsa hör till Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty toimenpiteitä henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi3.12.2021 14:47:38 EET | Tiedote

Vankilavirkailijain liitto VVL r.y. on nostanut esille 3.12.2021 julkaisemassaan tiedotteessa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan turvallisuuden ja rahoituskysymykset. Rikosseuraamuslaitoksessa on jo tehty paljon työtä turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen on Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tulostavoite.

Kvinnor som gärningspersoner och offer i fokus på forsknings- och nätverksdagen8.11.2021 09:38:11 EET | Tiedote

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion samt juridiska institutionen och institutionen för samhällsvetenskaper vid Östra Finlands universitet har en gemensam temadag kring forskning och nätverkande den 11 november 2021. Rubriken för dagen, som nu ordnas för fjärde gången, är ”Offer för och förövare av våld – Erfarenheter, aktörskap och våldsåtgärdande insatser hos kvinnor med brottsbakgrund”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum