Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sammankomstbegränsningarna i Nyland förlängs till 12 september - konsekvenserna av social- och hälsovårdsministeriets nya styrning bedöms nästa vecka

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut enligt vilket de nuvarande sammankomstbegränsningarna förlängs i Nyland till och med den 12 september 2021. Beslutet gäller alla andra kommuner i Nyland utom huvudstadsregionen, där striktare restriktioner är i kraft. Bedömningen av konsekvenserna av social- och hälsovårdsministeriets styrning som gavs 19 augusti 2021 fortsätter nästa vecka.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt beslutet om sammankomstbegränsningar för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet gäller alla andra kommuner i området utom huvudstadsregionen, där striktare restriktioner är i kraft. Coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har rekommenderat att sammankomstbegränsningarna förlängs på grund av det försämrade epidemiologiska läget. Det nya beslutet är i kraft 27.8–12.9.2021 och träder alltså i kraft genast då det föregående beslutet upphör.

Sammankomstbegränsningarna enligt beslutet är sammanfattningsvis följande:

  • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan sammankomster ordnas utan personantalsbegränsning.
  • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare kunna undvika närkontakt med varandra det vill säga hålla säkert avstånd. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
  • Vid tillställningar utomhus med över 50 personer måste kunder och deltagare kunna undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
  • Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021.
  • Dessutom ska de allmänna hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att rengöra händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Regionförvaltningsverket följer med hur det epidemiologiska läget utvecklas och bedömer kontinuerligt tillsammans med de övriga myndigheterna om besluten är nödvändiga. Innehållet i social- och hälsovårdsministeriets senaste styrningsbrev som är skickat den 19 augusti 2021 bedöms i förhållande till begränsningsbesluten tillsammans med sakkunniga enligt lagen om smittsamma sjukdomar så snart det är möjligt. Eventuella nya beslut kommer inte att fattas före nästa vecka.

Sammankomstbegränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan meddelas av regionförvaltningsverket men också kommunen för sitt eget område. begränsningsbeslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar är enligt hybridstrategin för bekämpningen av epidemin fattat så lindrigt som möjligt med beaktande av det regionala helhetsläget. Vissa av kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i samhällsspridningsfasen och vissa i accelerationsfasen. HNS-områdets coronasamordningsgrupp linjerade under sitt möte den 17 augusti 2021 att de kommuner som utanför huvudstadsregionen har övergått till samhällsspridningsfasen fattar nödvändiga tilläggsbeslut på basis av regional prövning.

Mer information:

För media

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (skicka sms eller be att bli uppringd)
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum