Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Västra och Inre Finland fortsätter under mars

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område under mars. I Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 6 personer. I kommunerna inom sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Södra Österbotten och Mellersta Finland begränsas antalet deltagare till 10 personer. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 20 personer. Begränsningarna är fortfarande nödvändiga för att lugna ner det epidemiologiska läget och är i kraft mellan 2.3 och 31.3.2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade 26.2.2021 ett beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område. I beslutet har man beaktat det regionala epidemiläget och statsrådets principbeslut 25.2.2021 om övergång till åtgärdsnivå två (nivå 2) i hybridstrategin. Tillställningar kan fortfarande ordnas med det tillåtna antalet deltagare, men även då ska Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis iakttas till alla delar. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte behöver ordnas.

Nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder för att få bukt med epidemin

Risken för massexponering och spridning av coronasmittan är särskilt stor i alla situationer där ett stort antal människor samlas och kan komma i nära kontakt med varandra. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att bekämpa smitta vid offentliga tillställningar och sammankomster.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det nuvarande epidemiläget tudelat. Trots att man på många orter lyckats väl med att stävja epidemin, kan situationen plötsligt försämras i hela landet. Regionförvaltningsverket rekommenderar att försiktighetsåtgärderna iakttas envist för att epidemiläget ska kunna underlättas. Var och en kan genom sina egna åtgärder hejda spridningen av viruset.

Mer information:

Mediakontakter:

  • Eeva Mäkinen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 786
  • Marko Pukkinen, överdirektör, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum