Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna lindras i Kymmenedalen - offentliga tillställningar kan ordnas för högst 20 personer under slutet av maj

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att mildra sammankomstbegränsningarna inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt med beaktande av den regionala coronagruppens rekommendation så att under perioden 12–31.5.2021 kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas för högst 20 personer.

Epidemiläget inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt har förbättrats och området befinner sig nu i accelerationsfasen. På grund av den gynnsamma utvecklingen av epidemiläget kommer regionförvaltningsverket i Södra Finland att mildra begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under slutet av maj så att sammankomster med högst 20 (tjugo) personer är möjliga. Även då måste man följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner för att trygga deltagarnas hälsosäkerhet.

Beslutet är i kraft under tiden 12–31.5.2021 och med detta beslut upphävs tidigare beslutet som gäller till och med den 16 maj enligt vilket maximiantalet personer i sammankomster begränsades till sex personer.

I beslutet har regionförvaltningsverket beaktat lägesbilden och nödvändiga åtgärdsförslagen som de regionala coronagruppem som leds av sjukvårdsdistriktet har presenterat.

”Vi har även beaktat social- och hälsovårdsministeriets styrning och beslutet om att slopa den riksomfattande indelningen i åtgärdsnivåerna för bekämpning av epidemin, säger regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Innehållet i våra beslut övervägs dock alltid från fall till fall enligt de senaste uppgifterna om läget från de regionala coronasamordningsgrupperna. I beslutet har beaktats det betydligt sämre epidemiläget i de kringliggande områdena och princip enligt vilken försiktighet måste följas vid avveckling av restriktionerna.

Regionförvaltningsverkets beslut omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester och privat kvällssamvaro. I dessa fall bör beaktas sjukvårdsdistriktens rekommendationer för privata tillställningar.

Sammankomstbegränsningarna för andra områden i Södra Finland kontrolleras inom de närmaste dagarna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gjorde ett förlängningsbeslut fredagen den 7 maj 2021 om de övriga sjukvårdsdistriktens områden det vill säga Södra Karelen, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland till slutet av maj. Regionförvaltningsverket bedömer kontinuerligt med de regionala coronasamordningsgrupperna nödvändighet av de rådande besluten och möjligheten att mildra dem.

I bedömningen beaktas även social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev från 10 maj 2021 och handlingsplanen för hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriets styrning rekommenderar fortfarande att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster begränsas till högst tio personer i områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen. Begränsningar måste avvecklas kontrollerat och försiktigt med beaktande av det epidemiologiska läget i de kringliggande områdena.

Regionförvaltningsverket informerar om eventuella kommande beslut vid publicering av besluten.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande),
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande),

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan14.6.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum