Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Satakunta i coronaepidemins samhällsspridningsfas: i delar av landskapet skärps sammankomstbegränsningarna, i resten hålls de oförändrade

Dela

Satakunta har övergått till coronaepidemins samhällsspridningsfas och Satakunta regionala smittbekämpningsgrupp har därför rekommenderat att fler åtgärder vidtas för att stävja epidemin.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att förlänga de gällande sammankomstbegränsningarna enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar en månad framåt till och med den 14 september 2021 i alla kommuner i Satakunta.  

Utöver det här har regionförvaltningsverket beslutat att införa en begränsning enligt 58 d § i lagen som innebär undvikande av närkontakter inom kommunerna Raumo, Eura, Euraåminne, Kumo, Säkylä och Vittis under tiden 16.8–14.9.2021.  

Med närkontakt avses att människor har fysisk kontakt med varandra inom- eller utomhus eller att de inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörerna måste utarbeta en skriftlig plan för hur de gör det möjligt för publik och kunder att undvika nära kontakter. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. 

Med det här beslutet begränsas endast offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, inte exempelvis barns hobbyverksamhet. Beslutet tillämpas inte heller på läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.  

Alla offentliga och privata aktörer bör dock fortfarande i sin verksamhet ge akt på de hygienkrav på utrymmena som paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ställer. Deltagarna måste ha möjlighet att rengöra händerna, de ska få anvisningar om hur de kan förhindra smitta och rengöringen av ytorna i lokalen ska effektiviseras. 

Mer information: 

För media: 

  • direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum