Digi- ja väestötietovirasto

Save the date: Veckan för digital kompetens frågar experter om man ska vara orolig för finländarnas digitala kompetens

Dela
I en allt mer digitaliserad värld är det av avgörande betydelse att vi alla har förmåga att använda och utveckla befintliga digitala tjänster. Men har vi den förmågan? Bygger man för närvarande ett Finland där de som har sämre digital kompetens inte hänger med? Saktas vår utveckling som ett konkurrenskraftigt samhälle ner av brister i vår digitala kompetens?

Under veckan för digital kompetens 16-20.5.2022 frågar vi experter inom ämnet om man borde vara orolig för finländarnas digitala kompetens? Under tre dagar sammanför vi Finlands främsta experter och diskuterar finländarnas digitala kompetens och en konsekvent utveckling av den. Vi diskuterar hur kompetensens framtid påverkar Finlands konkurrenskraft och vad samhällets olika sektorer och aktörer kan göra just nu för att öka den digitala kompetensen.

Alla sändningar kan ses direkt på adressen
​​​​​​​https://www.mediaserver.fi/live/digitaitoviikko2022

Programmet under Veckan för digital kompetens är på finska.

PROGRAM

Onsdagen den 18.5.2022:
Utveckling av digital kompetens hos studerande och personer i arbetsför ålder

Vi tar fasta på olika aktörers och instansers roller och ansvar i utvecklingen av digital kompetens samt metoder för att tackla kompetensutmaningar nu och i framtiden.

Kl. 9–11:
Arbetstagares och studerandes digitala kompetens - gas eller broms för konkurrenskraften?

I diskussionen medverkar bl.a.

 • Inca Paatelainen, nyutexaminerad professionell inom modebranschen och företagare, som har betonat betydelsen av utbildning i digital kompetens i sysselsättningen
 • Teemu Roos, professor i databehandling vid Helsingfors universitet, ansvarig lärare för MOOC-kursen Elements of AI
 • Mika Tuuliainen, ledande sakkunnig Finlands Näringsliv
 • Sakari Heikkilä, projektchef för projektet Digivision 2030

Kl. 12–13:
Anförande: “Asiakaslähtöisyydestä voimaa digitaalisen palvelun kehittämiseen” (Kraft från ett kundorienterat arbetssätt för att utveckla digitala tjänster) / Belinda Gerdt, Global Head of Portfolio Marketing, Philips

Torsdagen den 19.5.2022:
Dialog mellan mänsklighet och teknologi

Vi diskuterar digitaliseringen genom att sätta oss in i växelverkan i digitala verksamhetsmiljöer. Vi granskar dialogen mellan människan och teknologin samt ansvars- och kompetensfrågor i anslutning till den i förhållande till konsekvenserna och utvecklingsarbetet.

Kl. 9–11:
Mänsklighet i den digitala världen, hur främjas och förs den fram?

I diskussionen medverkar bl.a.

 • Elina Gustafsson, före detta boxare och påverkare
 • Suvi Uski, socialpsykolog och doktor på sociala medier
 • Janne Lindqvist, professor i datateknik vid Aalto-universitetet och ledare för det nya utbildningsprogrammet i teknisk psykologi
 • Mari Mattson, kyrkoherde i Haga församling
 • Karoliina Talvitie-Lamberg, forskardoktor Tammerfors universitets & IDA-projektet

Kl. 12–13:
Anförande: “Sopeudummeko digimaailmaan?” (Anpassar vi oss till den digitala världen?) / Hjärnforskare Minna Huotilainen, Helsingfors universitet

Fredagen den 20.5.2022:
Konkurrenskraft genom strategisk kompetensledning

Vi diskuterar kompetensledning och upprätthållande av Finlands konkurrenskraft i den digitala framtiden samt strategiska val, företagsdesign, ansvar och resurser som stöder dessa.

Kl. 9–11:
Strategisk ledning av digital kompetens

I diskussionen medverkar bl.a.

 • Tapio Huttula, äldre rådgivare Kompetensens tid, Sitra
 • Aku Varamäki, förändringsagent, Workday Designers Oy
 • Anna-Mari Rusanen, lektor i kognitionsvetenskap vid Helsingfors universitet & specialsakkunnig i vetenskapliga, samhälleliga och etiska frågor i anslutning till forskning om artificiell intelligens, finansministeriet

Kl. 10.30–11:
Anförande: “Onko digiosaaminen Suomen tuleva kilpailukykyvaltti?” (Är digital kompetens Finlands framtida konkurrensfördel?) / Minna Ruusuvuori, Chief Sales Marketing Officer, Houston Inc. Consulting Oy

Tilläggsuppgifter om digitalt stöd

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av digitalt stöd, verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd. Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället.Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum