SDP

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin puhe SDP:n ministeriryhmän, puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa Lahdessa keskiviikkona 24.8.2022

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Vapaa julkaistavaksi kun puhuttu, muutokset mahdollisia

Hyvät ystävät,  

ensi viikolla alkaa jo syyskuu ja eduskunta palaa töihin pian tämän jälkeen. Tulemme ensi viikolla hallituksessa käsittelemään alkavan syysistuntokauden lainsäädäntösuunnitelmaa. Olemme kirjanneet lainsäädäntösuunnitelmaan ne esitykset, joita annamme eduskunnalle syyskauden aikana. Politiikan painopiste alkaa kääntyä syksyn mittaan eduskuntaa kohti.

Olemme viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana edistäneet määrätietoisesti hallitusohjelmaa ja saaneet edistettyä lukuisia hyvinvointia, tasa-arvoa, työllisyyttä ja kestävää talouskasvua vahvistavia tulevaisuusuudistuksia. Vaikka paljon on saatu jo aikaan, työmme on vielä kesken. Tulemme antamaan eduskunnalle vielä yli kaksisataa hallituksen esitystä.

Hallituksen esityksien lisäksi on selvää, että saatamme joutua reagoimaan herkästi nopeasti muuttuvan taloustilanteeseen. Voin luvata, että teemme kaikkemme, jotta kiristyneestä talous- ja maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta elämä ja arki voisivat jatkua mahdollisimman normaalisti.

Talouden lähiajan näkymä on nyt poikkeuksellisen epävarma, ja pidemmän aikavälin näkymä on yhtä haastava kuin ennenkin. Ilman nopeita toimia ilmastokriisi ja luontokato uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa.

Samalla fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen perustuva talousjärjestelmä ja haavoittuvuudet ovat tulleet karulla tavalla näkyviksi sodan myötä. Epävakaus, nopea inflaatio ja etenkin energiahintojen nousu hidastavat kasvua nyt tuntuvasti

Tässä tilanteessa talouspolitiikan tärkein tehtävä on luoda vakautta ja tukea vihreää siirtymää sekä kasvun edellytyksiä. Äkkinäisiä muutoksia on vältettävä ja tehdyt päätökset on pantava toimeen.

Nopean inflaation vuoksi on yhä perusteltua tukea pieni- ja keskituloisia. Uusista toimenpiteistä linjataan ensi viikolla budjettiriihessä. Tärkeintä on löytää ja jatkaa keinoja, jotka kohdentuvat oikeudenmukaisesti tukea tarvitseville.

SDP:n eduskuntaryhmä linjasi ostovoimaa tukevasta kokonaisuudesta kesäkokouksessaan viime viikolla. Varhaiskasvatusmaksujen alennus, oikeudenmukaisesti kohdennettu tuloverojen kevennys ja etuuksien tarkistukset kaikkein pienituloisimmille ovat keinovalikoimamme kärkeä. Niiden toteuttamista puolustamme ensi viikolla, kun hallitus linjaa budjetista.

Hintojen nopean nousun kompensointi siitä eniten kärsiville ihmisille on nyt oikein, mutta pidemmällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu on irtautua fossiiliriippuvuudesta. Se on ollut hallitusohjelman keskeinen tavoite, ja keväällä hallitus linjasi sitä kohti vievien investointien vauhdittamisesta noin 800 miljoonan lisärahoituksella. Merkittävä osa tästä rahoituksesta toimeenpannaan ensi vuoden budjetissa.

Hyvät ystävät,  

Euroopan syksystä on tulossa haastava. Sodan seuraukset alkavat tuntua jokaisessa Euroopan maassa ja ristiriidat uhkaavat kasvaa.

Huomion tulee pysyä Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan. Euroopan unionin yhtenäisyys on meille olemassaolon kysymys. Meidän on oltava hyvin selviä siinä, että Venäjä ei saa voittaa sotaa. On Ukrainan asia kertoa millä ehdoin rauhasta neuvotellaan. Tehtävämme on tukea Ukrainaa tähän pääsemiseksi.

Uskon, että Euroopan unioni onnistuu tässä. Olemme osoittaneet vahvaa yhtenäisyyttä sekä solidaarisuutta. Onnistumisemme vaatii silti johtajuutta jokaiselta eurooppalaiselta päättäjältä.

Tulemme edelleenkin ajamaan pakotteiden laajennuksia. Viisumirajoitukset on yksi keino tehdä selväksi Venäjälle, että sodan jatkuessa suhteet eivät voi olla normaalit millään alalla. Venäläiset ovat saattaneet tähän asti helposti ajatella, että Venäjän sota ei kosketa heitä. Tämän tulee loppua.

Suomi on valmis myös muihin uusiin päätöksiin Ukrainan tukemiseksi, lisäämään aseiden toimittamista jo lahjoitettujen seitsemän asepaketin lisäksi sekä etsimään uusia keinoja kuten ukrainalaisten kouluttamista. Rohkaisen kansalaisia ja suomalaisyrityksiä kaikilla aloilla jatkamaan apuaan.

Energiamarkkinoilla on katsottava yhdessä eteenpäin ja haettava kestäviä ratkaisuja. Jälkiviisaus ei lämmitä. Suomi on tehnyt perusteltuja, kestäviä ratkaisuja omassa energiapolitiikassaan, mutta meidänkin on huolellisesti valmistauduttava energiamarkkinoiden häiriöihin. Keskeisintä ovat vahvat panostukset vihreään siirtymään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herätys Euroopan haavoittuvuuksista. Tarve vahvistaa Euroopan strategista autonomiaa ei enää tunnu kaukaiselta visiolta. Uudet teknologiat tulevat hallitsemaan keskeisimpiä yhteiskuntiemme toimintoja, ja paitsi energiasta, mikrosiruista, lääkkeistä ja ruuasta niin myös osaamisesta tullaan käymään kilpailua.

Euroopan unioni on kiistaton talousmahti ja tätä vahvuutta tulee oppia käyttämään paremmin. Kyky toimia ei tarkoita selän kääntämistä muulle maailmalle, päinvastoin. Vahva ja kyvykäs Eurooppa on myös kumppanina vahvempi.

Meidän on oltava entistäkin selkeämpiä Euroopan ulkopuolisille kumppaneillemme. Sellainen maailma, jossa Venäjä olisi voittanut, ei ole turvallinen kenellekään. Demokratioiden on tehtävä entistäkin tiiviimpää yhteistyötä kaikilla aloilla. Pyrkimyksemme on aina oltava vahvistaa monenvälistä järjestelmää, jossa kaikilla on paikkansa pöydän äärellä ja jossa kukaan ei voi luistaa vastuistaan.

Hyvät toverit,

SDP on aina ollut työn, luottamuksen ja tekemisen puolue.

Sosialidemokraattien hyvinvointinäkemys perustuu reiluun työhön. Työllisyyspolitiikkanne ytimessä on aina ollut työllisyyden lisääminen, työttömyyden vähentäminen ja ihmisten tukeminen.

Maailma muuttuu ympärillämme nopeasti. Työelämä on murroksessa. Parhaimmillaan työ luo turvaa ja tulevaisuususkoa, kasvua ja hyvinvointia muutoksien sekä epävarmuuden keskellä. Työ on tapa osallistua yhteiskuntaan ja antaa oma panoksemme yhteiseen hyvään. Siksi työ on SDP:lle sydämen asia.

Jokaisella, myös osatyökykyisillä, on oikeus työhön, tulla palkalla toimeen ja luottaa siihen, että yhteiskunnan turvaverkot kantavat tarvittaessa elämän eri tilanteissa. Tarvitsemme aidosti toimivat palvelut tukemaan työllistymistä ja osaamisen kehittämistä, selvät pelisäännöt tämän päivän työelämään sekä lisää joustavuutta työn ja arjen yhteensovittamiseksi. Jokaisella on myös velvollisuus tehdä työtä omien kykyjensä mukaan. Hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi työllisyysasteen ja julkisen talouden on oltava vahvoja jatkossakin.

Vahvan talouden ja talouskasvun edellytys on osaava kansa. Viime viikolla Kuopiossa esittelimme SDP:n koulutukseen liittyviä tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. SDP:n tavoitteena on palauttaa Suomi koulutuksen kärkimaaksi. Vain koulutuksella voimme taata uusien työpaikkojen synnyn, hyvinvointivaltion rahoituspohjan ja jokaiselle mahdollisuuden tavoitella unelmiaan tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta.

On selvää, että osaaminen ja koulutus ovat tulevaisuudessa vahvan työllisyyden edellytyksiä. Kuluvalla vaalikaudella olemme jo tehneet valtavasti työllisyyttä ja työelämää vahvistavia tekoja.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste ovat keskeisiä rakenteellisia uudistuksia, jotka tulevat pidemmällä aikavälillä vahvistamaan työllisyyttä osaamistason nousun myötä. Se todella maksaa itsensä takaisin korkeampana työllisyysasteena, pidempinä työurina, verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisen ehkäisyn kuluina.
 
Työ ja talous kulkevat käsi kädessä. Olemme tehneet aktiivista suhdannepolitiikkaa ja reagoineet talouden muutoksiin voimakkaasti. Koronan iskiessä tuimme yrityksiä ja ihmisiä pahimman yli. Se on osaltaan mahdollistanut työllisyyden nousun korkeisiin lukuihin, vaikka olemme kokeneet poikkeuksellisia kriisejä. Suurtyöttömyyden sijaan hoidamme työvoimapulaa ja kohtaanto-ongelmaa.

Meillä on nyt noin 100 000 työllistä enemmän kuin hallituksen aloittaessa. Kokoaikaista työtä mitaten olemme siirtyneet tällä vaalikaudella Pohjolan ykköseksi.

Hyvät ystävät,

Meillä on vielä tehtävää. Suomen ja suomalaisten työllisyyttä on vahvistettava edelleen.   

SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, joka tuo meidät muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämän jälkeen tavoitteenamme on täystyöllisyys eli tilanne, jossa työttömyysaste on selvästi alle 5 prosenttia.

Täystyöllisyys on sosialidemokraattisen liikkeen historiallinen tavoite, joka on mahdollista toteuttaa pitkäjänteisellä politiikalla. Jokaisella on oikeus työhön. Vain mahdollisimman monen osallistumisella työmarkkinoille, voimme turvata hyvinvointivaltion myös tuleville sukupolville.

80 prosentin työllisyysasteeseen ja täystyöllisyyteen on mahdollista edetä askeleiden kautta. Esittelen seuraavaksi SDP:n keinoja parempaan työelämään ja vahvan työllisyysasteen saavuttamiseksi.

Ensinnäkin kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus kokoaikatyöhön. Siksi työantajien velvoitetta tarjota kokoaikatyötä osa-aikatyöntekijöilleen tulee tiukentaa. Meillä on melkein 100 000 osa-aikaista työntekijää, jotka haluaisivat tehdä kokoaikaista työtä. Tätäkään joukkoa emme voi työvoimapulan keskellä ohittaa. Tarjottavan työn tulee olla reilua, ehdoiltaan ja palkoiltaan. Samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa sama palkka.
 
Toiseksi, haluamme pitää kaikki mukana työelämässä työllisyyspalveluihin panostamalla, kuten myös muissa pohjoismaissa tehdään. Työllisyyspalveluiden kehittämistä tulee jatkaa niin työnhakijoille kuin työnantajille. Yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kesken vahvistetaan. Turvataan palvelujen laadukkuus ja oikea-aikaisuus riittävällä rahoituksella. Työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelun yhteistyön pitää toimia kaikissa tilanteissa. Jokaiselle työttömälle tarjotaan työllistymistä edistäviä osaamisen kehittämisen toimia. Aliedustettujen ryhmien osallistumista ja oikeutta työhön tulee vahvistaa.
 
Kolmanneksi, tarvitsemme aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Hyvää työllisyyskehitystä tukevat suhdanteet sekä elinkeinoelämän investoinnit. Olemme tällä hallituskaudella nähneet, että Suomi on houkutteleva investointikohde isoille yrityksille. Toivon Suomeen uusia investointeja ja me SDP:ssä haluamme pitää Suomen houkuttelevana yrityksille työllistää.
 
Neljänneksi, työelämä kaipaa lisää joustavuutta, jotta aikaa ja voimavaroja jää myös elämiselle. Joustava työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen tukee työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Tämän vuoksi työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikaansa tulee lisätä. 

Perheiden arkea ja vanhemmuutta tuetaan luomalla Suomeen työelämäkulttuuri, joka mahdollistaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Pidemmällä aikavälillä on pidettävä huolta, että työn tuottavuuden kasvun tuloksista on työntekijöiden saatava oma osansa joko parempana toimeentulona ja halutessaan lyhyempänä työaikana. Ihmisten hyvinvointia vahvistetaan, kun jokaisen jaksamisesta työssä huolehditaan ja työpaikoilla toimitaan yhdenvertaisesti.
 
Ja lopuksi, tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Kevään ja syksyn aikana olemme kuulleet huolestuttavia viestejä yrityksiltä. Iso haaste ja kasvun este tällä hetkellä on osaaja- ja työvoimapula. Siksi me tarvitsemme osaajia ulkomailta, jotta Suomen talous kasvaa tulevaisuudessakin.   

On hyvä huomata, että työhön Suomeen muuttava ei tuo Suomeen vain työpanostaan, vaan koko elämänsä. Siksi SDP haluaa, että koko maahantulon ja Suomeen asettumisen palvelut toimivat sujuvasti ja helposti. Haluamme myös, että työperäisesti maahan muuttaneet otetaan huomioon kotoutumispalveluiden asiakasryhmänä.

Samalla huolehdimme siitä, että tulijoiden työehdot ovat kunnossa ja työnantajilla toimivat työehtojen mukaisesti. Siksi työsuojelun ja valvonnan resursseja on lisättävä. On myös muistettava, että jo maassa olevat ulkomaalaiset ovat myös voimavara Suomelle.

Haluamme varmistaa, että työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat tavoitetaan kotoutumispalvelujen pariin ja tuetaan polulla kohti työelämää. Erityisesti kotona lapsia hoitavissa maahanmuuttajanaisissa on iso potentiaali ja heidän työllistymisensä tukeminen on myös tärkeä tasa-arvotavoite.

Hyvät ystävät,   

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat luottamus, yhteistyö ja kyky sopia vaikeistakin asioista. Työmarkkinajärjestöt tuntevat oman toimintaympäristönsä ja heillä on paras mahdollinen kyky sopia sellaiset kompromissit, joihin molemmin puolin ollaan valmiita sitoutumaan pitkäjänteisesti.

On tärkeää vaalia sopimisen kulttuuria ja pitää kiinni yleissitovuuteen perustuvasta työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä. Toivon, että sovut syntyvät jatkossakin yhdessä neuvottelemalla, eikä sanelemalla.

On varmistettava, että työehdot määräytyvät oikeudenmukaisella tavalla kaikille myös jatkossa.

Jos osapuolten väliseen sopimiseen nojaavia, työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan, olemme me sosialidemokraatit valmiita tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin. Näitä voisivat olla esimerkiksi alan edustavimman, ammattiliiton neuvotteleman työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi TES:ksi, työehtosopimuksen jälkivaikutusten säätäminen laiksi ja luottamusmiehen aseman ja valinnan vahvistaminen kaikille työpaikoille.

Hyvät ystävät,

Tänään on 221 päivää eduskuntavaaleihin. Tulemme työskentelemään syksyn ja kevään suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja varmuuden luomiseksi epävarmoina aikoina.

Samalla valmistaudumme jo vaaleihin ja niiden jälkeiseen aikaan. Meille on kunnia-asia, että äänestäjät tietävät millaista politiikkaa he saavat meitä äänestäessään. Viime viikolla kerroimme koulutukseen liittyviä tavoitteitamme tulevalle vaalikaudelle. Tänään olemme avanneet sosialidemokraattisia askeleita kohti vahvaa työllisyyttä ja laajemmin visiotamme tulevaisuuden työelämästä.

SDP:n vahvuus on aina ollut ymmärrys ihmisten elämästä, ongelmista ja toiveista ja niistä rakentuva vahva ja asiantunteva ohjelmatyö. Työryhmämme ja niiden yli 580 jäsentä työstävät parhaillaan vaaliohjelmaa ja lupaan, että tavoitteemme ja työlistamme tulevalle vaalikaudelle tulee olemaan äänestäjille selvä ennen vaaleja. On äänestäjän kuluttajansuojan kannalta tärkeää, että puolueet kertovat tavoitteensa avoimesti. Tähän me olemme sitoutuneet.

Hyvät ystävät,

Ensi viikon budjettiriihestä alkaa tämän hallituskauden loppusuora. Me teemme työmme loppuun saakka, mutta samalla katsomme myös pitkälle tulevaan. Katsomme ja kerromme siitä tulevaisuuden Suomesta, jota me haluamme rakentaa. Suomesta, joka on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä, jossa jokaisella on työtä ja mahdollisuus osallistua ja jossa hyvinvointivaltio kantaa myös kriisien keskellä.

Yhteyshenkilöt

Sanna MarinSDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Yhteydenotot:
erityisavustaja Iida Vallin, p. 050 501 5516

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)http://www.sdp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n Matias Mäkynen: Palkalla on tultava toimeen30.11.2022 16:59:31 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan kulunut viikko on tuonut hyvin esille, että työntekijöiden oikeudet tarvitsevat edelleen puolustajansa. - Etlan toimitusjohtaja totesi tänään, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, vaan liian pieniä palkkoja voidaan täydentää sosiaaliturvalla. Kokoomuksen riveistä on puolustettu tätä ajatusta, vaikka juuri eilen kokoomus itse esitti valtavia leikkauksia nimenomaan sosiaaliturvaan. Tässä on iso ristiriita, joka herättää huolta. Mäkysen mukaan vaikuttaa siltä, että ensi kevään eduskuntavaaleissa kokoomuksella on tarjota työntekijöille vain kylmää kättä. - Jos kokoomuksen viesti suomalaisille on, että kaikki kynnelle kykenevät pitää saada mukaan työelämään, mutta palkan ei tarvitse riittää elämiseen, on pakko kysyä, unohtaako puolue kokonaan tavallisen ihmisen? Vai haluaako puolue Suomeenkin työmarkkinat, jossa ihmiset joutuvat tekemään useita töitä yhtä aikaa pystyäkseen elättämään itsensä? Mäkynen muistuttaa, että myös SD

SI:n varapuheenjohtajaksi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja kunniapuheenjohtajaksi Eero Heinäluoma27.11.2022 11:50:20 EET | Tiedote

Sosialistinen Internationaali (SI) kokoontui sääntömääräiseen kongressiinsa Madridissa 25.–27.11.2022. Kokousta isännöi Espanjan Sosialistipuolue PSOE ja sen puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez. Kokouksen teema oli ”Tulevaisuus tarvitsee sosialidemokratiaa”. Madridissa SI:ssa tapahtui sukupolvenvaihdos ja Sosialistiselle Internationaalille (SI) valittiin uusi johto. SI:n puheenjohtajaksi valittiin Espanjan Pedro Sánchez (50) ja pääsihteeriksi Ghanan Benedicta Lasi (35). Benedicta Lasi on ensimmäinen nainen ja afrikkalaista jäsenpuoluetta edustava SI:n pääsihteeri. SI:n varapuheenjohtajistoon valittiin SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. SI:n johdon jättävä Eero Heinäluoma valittiin yhdeksi SI:n kunniapuheenjohtajista. Kokouksen keskustelun pääteemat olivat ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, oikeudenmukainen talous, tasa-arvo ja työntekijöiden oikeudet sekä rauha ja aseidenriisunta. Kokouksessa oli 60 puolueesta yli 450 delegaattia kaikilta mantereilta.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt ei ole perusturvan murentamisen aika25.11.2022 14:31:55 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolissaan pyrkimyksistä heikentää sosiaaliturvaa ja työntekijöiden oikeuksia. - Huomaa, että eduskuntavaalit lähestyvät, kun kokoomus ja Suomen Yrittäjät alkavat taas puhua yhdellä suulla siitä, miten työllisyyden kasvun suurimpia esteitä ovat sohvalla viihtyvät työttömät ja työntekijät, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan. Yksi näiden tahojen keskeisistä vaatimuksista on paikallisen sopimisen lisääminen. Malm huomauttaa, että paikallisesti voi sopia nytkin, jos tahtoa vain on. Nyt kuulluissa ulostuloissa ei ole kuitenkaan kyse aidosta sopimisesta, vaan halusta lisätä työnantajan määräysoikeutta. - Pitää muistaa, että lait ja työehtosopimukset on tehty siksi, että työntekijä on aina heikommassa asemassa. Niin kauan kuin työmarkkinoilla on koijareita, alipalkkausta ja hyväksikäyttöä, ei tätä rakennelmaa voida SDP:n mielestä purkaa. Malm tuomitsee myös kokoomuksen ja Suomen Yrittäjien pyrkimykset lyhentää ansiosidonnaista tyött

SDP:n Antton Rönnholm: Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä20.11.2022 13:54:25 EET | Tiedote

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä, jotta pystymme nostamaan Suomen työllisyysasteen riittävän korkealle ja takaamaan jokaiselle oikeuden oman osaamisen kehittämiseen läpi työuran, sanoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. - Osaavan työvoiman puute on noussut keskeiseksi kasvun esteeksi Suomessa. Ongelma ei ratkea vain työperäisellä maahanmuutolla tai nuorten koulutustasoa nostamalla, vaan myös työikäisten osaamistasoa on nostettava. Tässä jatkuva oppiminen ja aikuiskoulutus ovat keskeisessä roolissa. Jatkuva oppiminen ja työuran aikaisen osaamisen kehittäminen eivät tällä hetkellä toimi niin tehokkaasti kuin pitäisi. Nykyiseen järjestelmään liittyy paljon haasteita. Rönnholmin mukaan jatkuvalle oppimiselle tulisi luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, mikä antaa raamit kehittämiselle. Lainsäädännössä tulisi määrittää työikäiselle soveltuvat koulutukset, mahdollisuudet opintojen aikaiseen toimeentuloon sekä jatkuvan oppimisen rahoittaminen eri koulutusasteilla

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme