Raittiuden Ystävät ry

Selge peaga suvele vastu! Laste ja noorte raskuste ennetamine varasemas etapis

Share
Kampaania ”Selge peaga suvele vastu” partnerid kutsuvad täiskasvanud elanikkonda koos laste ja noorte eest hoolitsema. Täiskasvanud peaksid tagama noortele tervislikud ja ohutud elutingimused. Samal ajal toetavad projekti partnerid jätkuvas erandlikus olukorras kõiki tervishoius, noorsootöös ja sotsiaaltöös osalejaid ning politsei- ja päästeteenistusi.

Kahjuks näitavad uudised sageli ennetavalt seda, mille statistika hiljem tõeks tõendab. Neile vaadates tekib küsimus, mida me täna teha saame. Polariseerumine noorte seas pidurdab. Ainete kuritarvitamise, vaimse tervise ja kriminaalasjade puhul on sama vanuserühma esindajad väga erinevas olukorras. Probleemidega tuleks otsustavalt tegeleda juba varases staadiumis ning ühiskonna tulevikku tuleks eri osalejatega koos kaitsta.

COVID-19 pandeemia mõjutab ka noori mitmel erineval viisil. Töökohti on varasemast oluliselt vähem, kuid noortele ja isegi lastele on endiselt kättesaadavad erinevad keelatud ained ning nende kasutamine on kahjuks lihtne, kuna muud tegevused vähenevad. Seetõttu vajavad lapsed ja noored raskuste ületamiseks üha enam toetust. Piiride seadmine ja ka asjade keelustamine on osa vastutustundlikust kasvatusest ja hoolimisest. Kedagi ei tohiks jätta üksi – vägivalla, üksinduse või sõltuvusainete kätte. Raittiuden Ystävät Soomes osalevad noorte olukorra toetamises ja palkavad sel aastal suvetööle 16 noort.

Me kõik ootame pandeemia lõppu ja paljude võimaluste suve. Kampaania "Selge peaga suvele vastu"   julgustab noori veetma vaba aega ja puhkust ilma sõltuvusaineteta. Edu aluseks on iga lapse ja noore heaolu tagamine ning toetust vajavate noorte tuvastamine ja abistamine. Lisaks tuleb keelatud ainete müüki ja vahendamist käsitleda sihikindlalt. Iga täiskasvanu kannab nendes küsimustes vastutust.

Meie ühine eesmärk peab olema tervislik suvi noortele. Sõltuvusainetevaba elu toetamine viib noored tervesse tulevikku. Tervisliku ja turvalise suve veetmine on pärast pikka koolitööd kõige julgustavam tasu!

Kampaania "Selge peaga suvele vastu" toimub 19. korda. Kampaania partneritena on lisaks Raittiuden Ystävätele veel Ehkäisevä päihdetyön järjestöverkosto, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Lasten ja nuorten keskus, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Valkonauhaliitto ja Eesti Karskusliit.

Selge peaga suvele vastu kampaania korraldajad õnnitlevad soojalt oma lõpupidustusi pidavaid ja suvepuhkusele minevaid noori ja soovivad kõigile õnnelikku suve.

Tähistame ohutult ilma sõltuvusaineteta!

Contacts

Lisateave:


Marko Kailasmaa
Tegevdirektor, Raittiuden Ystävät
marko.kailasmaa@raitis.fi, +040 455 4356

Images

Links

About Raittiuden Ystävät ry

Raittiuden Ystävät ry
Raittiuden Ystävät ry
Annankatu 29 A 4b
00100 Helsinki

040 455 4356http://www.raittiudenystavat.fi

Subscribe to releases from Raittiuden Ystävät ry

Subscribe to all the latest releases from Raittiuden Ystävät ry by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Raittiuden Ystävät ry

Att hjälpa ungdomar är varje vuxens privilegium och plikt16.5.2022 10:25:00 EEST | Tiedote

Medverkande inom kampanjen Nykter – Solklart inbjuder alla ungdomar i vårt land att fira skolavslutningen och starten på sommarlovet utan alkohol och droger. För att detta ska lyckas måste de vuxna se till att ungdomarna kan leva ett hälsosamt och tryggt liv. Medverkande i kampanjen stödjer också vården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningstjänsten i dessa synnerligen utmanande tider.

Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2021: Pühade ajal on ka lastele vaja puhkepausi9.12.2021 12:20:35 EET | Tiedote

Täiskasvanud elanikkond võib unustada, et ka lapsed elavad tänapäeval paljude nõudmiste surve all. Veel kasvueas noortel on sageli keeruline elada paljude ootuste ja eesmärkide keskel. Kodu peab lapsi igati toetama ning neile tuge ja julgustust andma nii igapäevaelus kui ka pühade ajal. Pühade-periood on eriti olulised taastumiseks ja igapäevatööst puhkamiseks. Seetõttu on oluline kinkida igale lapsele värsked ja turvalised jõulud.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2021: Under högtider ska också barnen få vila ut9.12.2021 12:20:35 EET | Tiedote

Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla sätt och ge dem stöd och uppmuntran till både vardag och fest. Högtider är särskilt viktiga för att var och en av oss ska kunna återhämta sig från vardagsslitet. Därför är det viktigt att ge varje barn en nykter och trygg jul.