Finanssiala ry

Sijoitusrahastoihin virtaa edelleen uusia pääomia – heinäkuussa 1,3 miljardia euroa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa uutta pääomaa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 153 miljardia euroa, kun se toukokuun lopussa oli 150 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Heinäkuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 236 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 487 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 331 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 173 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 26 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2021

Osakerahastot

236

1 725

61 302

Yhdistelmärahastot

172

1 478

31 556

Pitkän koron rahastot

331

1 499

33 383

Lyhyen koron rahastot

487

2 915

18 000

Vaihtoehtoiset rahastot

26

576

8 858

YHTEENSÄ

1 252

8 193

153 098

Koronaviruksen deltavariantin leviäminen aiheutti osakemarkkinoilla hetkellisesti hermostuneisuutta. Markkinoilla heräsi pelko maailmantalouden elpymisen hidastumisesta. Tilastojen mukaan Kiinan talouskasvu hidastui jo vuoden toisella neljänneksellä suhteessa edelliseen neljännekseen. Hetkellisestä hermostuneisuudesta huolimatta keskeiset osakeindeksit lopulta nousivat. Euroopassa ja Yhdysvalloissa yritysten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset olivat pääasiassa erinomaisia. Osakemarkkinoilla reaktiot tulosjulkistuksiin olivat verrattain vaimeita. Voimakkaasti elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan avulla koronakriisin aiheuttamasta taantumasta on toivuttu poikkeuksellisen nopeasti.

Korkosijoittajat nauttivat heinäkuussa hyvistä tuotoista korkojen laskiessa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin edelleen merkittävästi uusia varoja. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittovaroja, joille etsitään positiivista korkotuottoa negatiivisten korkojen olosuhteissa.

”Yritysten toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset ja talouden kasvuluvut antoivat positiivista vireyttä sijoitusmarkkinoille. Osakemarkkinoilla ollaan historiallisen korkeissa hintatasoissa, joten markkina on herkkä muutoksille. Koronaviruksen mahdollisten uusien muunnosten leviäminen voi nopeastikin kääntää markkinan suunnan. Kehittyvillä markkinoilla rokotusohjelmat edistyvät epätasaisesti, joten globaalien arvoketjujen kautta talouteen voi tulla yllättäviäkin pullonkauloja eri toimialoille. Pelkona on, että mahdollisten uusien koronarajoitteiden myötä kotitalouksien patoutunut kulutuskysyntä ei pääsekään purkautumaan,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 178 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin hyvin vähän Tyynenmeren alueelle ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 4 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,74). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

19

19

7 719

52 %

Pohjoismaat

23

242

8 717

54 %

Eurooppa

42

262

7 881

35 %

Pohjois-Amerikka

-3

210

7 527

37 %

Japani

1

-155

599

24 %

Tyynenmeren alue

11

19

794

26 %

Kehittyvät markkinat

8

-11

6 511

26 %

Maailma

136

1 190

19 868

33 %

Toimialarahastot

-1

-51

1 685

29 %

YHTEENSÄ

236

1 725

61 302

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Varoja sijoitettiin eniten globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 230 miljoonaa euroa. Lisäksi euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 48 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,23).

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.7.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

48

452

6 083

0,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

138

634

10 239

3,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

36

149

3 900

8,0 %

Valtioriski maailma

0

4

128

0,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

92

361

7 821

3,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

3

199

1 862

8,3 %

Kehittyvät markkinat

14

-299

3 350

4,8 %

YHTEENSÄ

331

1 499

33 383

 

Rahastoraportti, heinäkuu 2021

Markkinakatsaus, heinäkuu 2021  

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Pankkibarometri: Yritysten lainanottohalukkuus investointeihin kasvussa15.9.2021 13:01:12 EEST | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on odotettavissa kasvua. Kesän 2021 aikana yrityksille on myönnetty luottoja selvästi enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yritysten luotonkysynnän kasvuodotukset näkyvät erityisesti investoinneissa. Kotitalouksien luotonkysyntä jatkuu edelleen vilkkaana, mutta sen kasvun odotetaan tasaantuvan. Barometrikysely III/2021 tehtiin pankinjohtajille elo-syyskuun vaihteessa.

Finanssiala on mukana maailman suurimmassa etäTETissä marraskuussa14.9.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Maailman Suurin etäTET järjestetään nyt ensimmäistä kertaa 22.-26.11.2021 ja mukana on viisi eri työnantajaliittoa. Aiemmin etäTET on järjestetty muun muassa Nordeassa, keväällä 2021 järjestettiin finanssialan oma koko viikon kestänyt TET-jakso. Viikon tarkoituksena on tarjota omaa tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja eri aloihin. Tapahtuma kannustaa nuoria tutustumaan omiin kiinnostuksenkohteisiinsa ja löytämään omia vahvuuksiaan.

Hallitus teki kotimaista omistajuutta, suomalaisia piensijoittajia ja työeläkevakuutusta tukevan päätöksen9.9.2021 15:30:51 EEST | Tiedote

“Hallituksen päätös haudata osinkojen uusi lähdevero tukee kotimaista omistajuutta, tavallisten suomalaisten sijoittamista ja työeläkejärjestelmää. Arvostamme, että hallitus otti päätöksenteossaan huomioon asiantuntijaryhmän arviot lähdeveron kielteisistä vaikutuksista. Tärkeätä oli, että lähdeverosta ja sen vaikutuksista käytiin myös julkisuudessa vuoropuhelua. Avoimuudella ja laajalla asiantuntijavalmistelulla syntyy laadukkaita päätöksiä”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Loppukesä hillitsi rahastosijoituksia – uutta pääomaa elokuussa 435 miljoonaa euroa8.9.2021 13:43:34 EEST | Tiedote

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa uutta pääomaa yhteensä 435 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 156 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusin pankkien sääntelyuudistus voi iskeä erityisesti asunto- ja yritysluottoihin3.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Mikäli EU:ssa kaavailtu tapa toimeenpanna pankkien vakavaraisuussääntelyn viimeisin Basel III -uudistus toteutuu, voivat monien eurooppalaisten pankkien pääomavaatimukset nousta merkittävästi. Suomessa tämä haittaisi erityisesti asunto- ja yritysluototusta. Se heikentäisi pankkien mahdollisuutta rahoittaa talouden elpymistä ja vihreitä investointeja. Uudistus pitäisikin tehdä poliittisten päättäjien alun perin linjaamalla tavalla niin, että nykyiset pääomavaatimukset eivät oleellisesti nouse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme