Finanssiala ry

Sijoitusrahastojen suosio vankka – pääoma kohosi 140 miljardiin

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa, kun se oli helmikuun lopussa 136 miljardia. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Maaliskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 299 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 453 miljoonaa euroa lisää pääomia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 30 miljoonaa euroa pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 173 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2021

Osakerahastot

299

869

55 743

Yhdistelmärahastot

204

598

29 392

Pitkän koron rahastot

-30

-13

31 264

Lyhyen koron rahastot

453

1 005

16 050

Vaihtoehtoiset rahastot

173

206

7 975

YHTEENSÄ

1 099

2 664

140 423

Maaliskuun alussa jatkui keskustelu Yhdysvaltojen inflaatio-odotusten ja pitkien korkojen noususta. Nousun jyrkkyys herätti markkinoilla huolestuneisuutta ja pelkoa rahapolitiikan kiristymisestä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on kuitenkin ilmoittanut pitävänsä ohjauskorkonsa muuttumattomana vielä pitkään. Yhdysvalloissa työttömyysluvut ovat laskeneet mutta ovat edelleen korkealla, joten työmarkkinoilla ei ole palkkojen nousupaineita.

Osakekurssit jatkoivat maaliskuussa globaalisti nousuaan talouslukujen elpymisen siivittämänä. Yhdysvalloissa presidentti Bidenin hallinnon tukipaketit tukevat hyviä kasvunäkymiä. Euroopassa asetettiin uusia talouden sulkutoimia koronapandemian kolmannen aallon takia. Vaikka teollisuustuotannon näkymät ovat Euroopassa palautuneet kriisiä edeltäneelle tasolle, rokotusohjelmien hidas edistyminen haittaa palvelusektorin elpymistä.

Korkosijoittajalle markkinaympäristö on ollut alkuvuonna haastava. Maaliskuussa pitkien korkojen nousu jatkui Yhdysvalloissa, mikä näkyi velkapaperien hintojen laskuna, mutta Euroopassa korot vähän laskivat. Korkeamman riskitason yrityslainoilla korkotuotot olivat selvästi positiivisia. Yritysten konkurssimäärät ovat olleet pandemiasta huolimatta Yhdysvalloissa ja Euroopassa toistaiseksi maltillisia.

”Vuoden 2020 helmi-maaliskuussa koronapandemia romahdutti globaalisti osakemarkkinat. Pörssit lähtivät maaliskuun lopussa nopeasti elpymään, minkä seurauksena näemme nyt erinomaisia tuottoprosentteja viimeiseltä 12 kuukaudelta. Vuoden aikana suunnitelmallista säästämistä jatkaneille tai sen aloittaneille uusille säästäjille ja sijoittajille markkinat ovat tarjonneet poikkeuksellisen hyviä tuottoja. Historiassa saatuihin tuottoihin ei kannata tulevaisuuden suunnitelmaansa laskea. Riskit kannattaa nyt tiedostaa hyvin ja olla realistinen tuotto-odotuksissa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Pohjoismaihin ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 334 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Japaniin, kehittyville markkinoille, Suomeen ja eri toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 89 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,29). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-11

-3

6 669

67 %

Pohjoismaat

81

289

7 789

87 %

Eurooppa

27

127

7 088

47 %

Pohjois-Amerikka

57

145

6 832

51 %

Japani

-44

-45

720

36 %

Tyynenmeren alue

26

77

860

51 %

Kehittyvät markkinat

-17

-57

6 501

50 %

Maailma

196

369

17 713

46 %

Toimialarahastot

-17

-33

1 571

39 %

YHTEENSÄ

299

869

55 743

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin maaliskuussa pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 103 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittavista rahastoista, yhteensä 108 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 17,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,68).

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-50

92

5 654

1,8 %

Luokitellut yrityslainat EUR

77

250

9 738

7,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-58

-87

3 581

17,8 %

Valtioriski maailma

-1

4

125

-0,5 %

Luokitellut yrityslainat maailma

8

120

7 450

8,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

26

-18

1 540

17,7 %

Kehittyvät markkinat

-32

-374

3 176

12,1 %

YHTEENSÄ

-30

-13

31 264

 

Rahastoraportti, maaliskuu 2021

Markkinakatsaus, maaliskuu 2021

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Rahastopääomat kasvoivat laaja-alaisesti huhtikuussa - uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa10.5.2021 14:34:39 EEST | Tiedote

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa, kun se oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Hätiköityjä asuntolainakiristyksiä ei kaivata koronasta toipumiseen – kotitalouksien säästämis- ja sijoitusinto kasvanut uuden tutkimuksen mukaan4.5.2021 13:35:30 EEST | Tiedote

”Nyt ei pidä hätiköidyillä ratkaisuilla vaikeuttaa suomalaisten kotitalouksien asunnonhankintaa ja työvoiman liikkuvuutta. Olemme vasta toipumassa koronapandemian synnyttämästä talouskriisistä. Pandemian aikana syntyi asuntomarkkinoille uutta kysyntää, kun osa kotitalouksista huomasi, että nykyiset asumisolot eivät vastaa etätyöajan tarpeita. Osalle kotitalouksia on lisäksi kertynyt koronan aikana säästöjä, joita on esimerkiksi ulkomaan matkailun puuttuessa sijoitettu asuntovarallisuuteen”, muistuttaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja Veli-Matti Mattila.

Pankeilta kerätään lähes 400 miljoonaa euroa vakaus- ja talletussuojamaksuja3.5.2021 15:01:48 EEST | Tiedote

Rahoitusvakausvirasto kerää tänä vuonna suomalaisilta luottolaitoksilta vakausmaksuja 270 miljoonaa euroa. Viime vuonna summa oli 235 miljoonaa. Pankkiunionin yhteisessä kriisinratkaisurahastossa oli viime vuoden lopussa yli 40 miljardia euroa, josta suomalaiset luottolaitokset olivat maksaneet 816 miljoonaa . Rahoitusvakausviraston hallinnoimaan kotimaiseen talletussuojarahastoon kerätään vuonna 2021 talletuspankeilta 128 miljoonaa euroa. Rahoitusvakausviraston talletussuojarahastossa ja VTS-rahastossa on yhteensä 1,27 miljardia euroa.

Rahoitusalan koronaperintö: Työnantajat ja työntekijät yhtä mieltä hybridityön lisääntymisestä jatkossa3.5.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Tuoreen kyselyn mukaan rahoitusalan työnantajat ja työntekijät jakavat yhteisen käsityksen siitä, että koronan jälkeen töitä tehdään merkittävässä määrin sekä etänä että konttoreilla läsnä ollen. Asia käy ilmi työntekijöille ja työnantajille suunnatusta kyselystä, jossa selvitettiin koronan vaikutuksia rahoitusalan työelämään.

MALTTI ON VALTTIA VERORATKAISUISSA – OSINKOJEN LÄHDEVERON VAIKUTUKSIA SELVITETTÄVÄ EDELLEEN ASIANTUNTIJAVOIMIN29.4.2021 21:09:13 EEST | Tiedote

Finanssiala ry (FA) pitää viisaana, että maan hallitus antaa työrauhan valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmälle, joka jatkaa selvitystyötään ehdotetusta uudesta osinkojen lähdeverosta ja kiinteistösijoitusten verotuksesta. Niin suomalainen finanssiala, mukaan lukien työeläkeala kuin yleishyödyllinen säätiökenttäkin, ovat olleet huolissaan uusista sijoittamiseen liittyvistä veroista.

Hillitsemätön ilmastonmuutos merkitsee vakuutuskelvotonta maailmaa – FA:n raportissa eritellään vahinkovakuuttamisen roolia muuttuvassa ilmastossa22.4.2021 06:30:00 EEST | Tiedote

Vahinkovakuuttaminen tarvitsee ennakoitavat ja tasapainoiset markkinat sekä vakaat yhteiskunnalliset olot. Hillitsemätön ilmastonmuutos on sama kuin vakuutuskelvoton maailma, todetaan Finanssiala ry:n teettämässä tänään julkaistussa raportissa Vahinkovakuuttaminen muuttuvassa ilmastossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin toimialoihin ja yhteiskunnan toimintoihin, mutta vakuutusalalla on elintärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen ratkaisuissa.

Esko Kivisaaren kolumni: Yrittäjien eläkevakuutus ei ole sijoitus, vaan se on vakuutus21.4.2021 14:54:34 EEST | Tiedote

”Onko palovakuutuksesi hyvä sijoitus?”, kysyi Pennsylvanian yliopiston ekonomistiprofessori Olivia S. Mitchell joitakin vuosia sitten esityksessään Maailmanpankissa. Yleisö jäi hiljaisena miettimään vastausta, jonka Olivia katkaisi toteamalla, että ”palovakuutuksesi ei ole sijoitus, se on vakuutus”. Kokemus tulee mieleen, kun keskustellaan yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL), kirjoittaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme