Varsinais-Suomen ELY-keskus

Skärgårdshavets tungtransporttjänster 2021

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har ingått avtal med Saariston Merikuljetus Oy Meripojat om tungtransportservicen i Skärgårdshavets trafikområde under säsongen 2021. Säsongen inleds i månadsskiftet april–maj och avslutas i november–december. Avtalet innehåller en möjlighet att ta i bruk en avtalsoption för åren 2022 och 2023. Tungtransportservicen kompletterar den för-bindelsebåttrafik som NTM-centralen upphandlar.

NTM-centralens tungtransportservice är avsedd för sådan fast bosättning och sådant näringsliv som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling och som inte har tillgång till vägförbindelser, färjeförbindelser eller förbindelsebåtar. Övriga användargrupper köper själva sina tungtransporttjänster. Frakter och tunga transporter sköts också av förbindelsebåtarna, men sådana transporter som förbindelsebåtarna inte kan hantera hänvisas till tungtransportservicen. Tungtransporterna kompletterar därmed den förbindelsebåtstrafik som NTM-centralen i Egentliga Finland upphandlar.

Serviceproducenten har rätt att dela in trafikområdet i mindre verksamhetsområden där den vid respektive tidpunkt opererar. I det här skedet har serviceproducenten inga planer på att införa mindre verksamhetsområden, utan fartygets rutter och tidtabeller planeras utifrån beställda transporter. Serviceproducenten utför den begärda transporten inom ungefär två veckor från beställningen eller vid en tidpunkt när fartyget annars rör sig i området. Leveranstiden kan också vara längre än två veckor, om kunden föreslår det i sin transportbegäran.

Vid de tunga transporterna eftersträvas ett effektivare kapacitetsutnyttjande genom samarbete och dialog mellan serviceproducenten och kunden. Serviceproducenten får tillgång till körlistorna från tidigare år och kan därmed kontakta stamkunder för att kombinera transporterna och säkerställa ett effektivt utnyttjande av transportkapaciteten.

Tungtransportservicen beställs direkt hos serviceproducenten. Trafikområdet omfattar Kimitoön, Pargas och Nådendals skärgård. Transportbeställningar tas emot vardagar (må–fr) kl. 8.00–20.00 per e-post på adressen anvehane@gmail.com eller per telefon 0440 102 427 (reserv 0440 102 428).

Saariston Merikuljetus Oy Meripojat tillhandahåller tungtransportservicen med fartyget Kala 6. Fartygets längd är 27,4 m, bredd 8 m, djupgående 1,6 m och hastighet 7 knop. Lyftkranens kapacitet är 42 tnm och bommens räckvidd 24 m. Fartygets bruttokapacitet (GT) är 74 ton. Fartyget har en stävramp. Serviceproducenten har rätt att anlita underleverantörer för att säkerställa en smidig service.

Mer information:

- Trafikens kundservice: tfn 0295 020 600, trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

- Saariston Merikuljetus Oy Meripojat: verkställande direktör Antti Vehanen, tfn 0440 102 427

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ett hängstag i dåligt skick byts ut på Rävsundsbron, begränsningar för den tunga trafiken15.4.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

På Rävsundsbron installeras ett nytt hängstag i stället för det som är i dåligt skick natten mellan 5.5 och 6.5. Under arbetet med spännandet av det nya hängstaget dirigeras trafiken till ett körfält och på bron måste införas en viktbegränsning på 18 ton, vilket förhindrar tunga transporter. Begränsningen för den tunga trafiken varar cirka 6 timmar och den har planerats nattetid för att minimera olägenheterna i trafiken. Trafikavbrottet för den tunga trafiken inleds 5.5 kl. 23.00 och man strävar efter att släppa den tunga trafiken tillbaka på bron senast 6.5 kl. 05.00 Det skadade hängstaget byts ut helt och hållet så att man med hjälp av det noggrannare kan utreda hållbarheten hos övriga hängstag och därmed bättre bedöma omfattningen av de fortsatta åtgärderna. Arbetena inleds redan 4.5 med förberedande arbeten, men under dessa löper trafiken huvudsakligen normalt. Hängstaget som är i dåligt skick avlägsnas efter att det nya installerats.

Kirjalansalmen sillalta vaihdetaan huonokuntoinen riipputanko, raskaalle liikenteelle rajoituksia15.4.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen sillalle asennetaan uusi riipputanko huonokuntoisen tilalle 5.5–6.5. välisenä yönä. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja sillalle joudutaan asettamaan 18 tonnin painorajoitus, joka estää raskaat kuljetukset. Raskaan liikenteen rajoitusten kesto on n. 6 tuntia ja se on ajoitettu yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Raskaan liikenteen liikennekatko alkaa 5.5. klo 23.00 ja raskas liikenne pyritään päästämään sillalle viimeistään 6.5. klo 05.00. Vaurioitunut riipputanko vaihdetaan kokonaan, jotta sen avulla voidaan selvittää tarkemmin muiden riipputankojen lujuutta ja voidaan siten paremmin arvioida jatkotoimenpiteiden laajuutta. Työt alkavat valmistelevilla töillä jo 4.5. mutta niiden aikana liikenne kulkee pääosin normaalisti. Huonokuntoinen riipputanko puretaan uuden asentamisen jälkeen.

Tiesuunnitelmaluonnoksen virtuaalinen yleisötilaisuus 19.4.2021 valtatien 2 parantamisesta Porin keskustassa13.4.2021 08:26:32 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä. Tiesuunnitelmassa esitettävät rakennustoimenpiteet sijoittuvat Porin kaupungin alueelle. Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa maanantaina 19.4.2021 klo 17.00–18.30 Microsoft Teams Live events -sovelluksella. Tilaisuuden videotallenne lisätään hankkeen nettisivuille tilaisuuden jälkeen. Suunnitelmaluonnoksen kommentointia varten hankesivuilla on linkki karttapalautekyselyyn, johon asianosaiset voivat käydä jättämässä kommenttinsa 19.4.-3.5.2021 välisenä aikana. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i februari30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av februari 25 900 arbetslösa arbetssökande. I februari brukar antalet arbetslösa vanligen minska och nu minskade det med 800 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 400 personer (33 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av februari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 2,7 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,4 %). I februari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (45 %) och långsammast i Nystadsregionen (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,7 %) och Åbo stad

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä helmikuun aikana30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 800 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä (33 %) eli samaa tahtia kuin tapahtui koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,4 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (45%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (17%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaan seutu kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin vuos

Puolimatkan siltatyön vuoksi liikenne kiertotielle Säkylässä maantiellä 214022.3.2021 08:45:42 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Puolimatkan sillan Säkylässä maantiellä 2140. Työn ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja ohjaamaan kiertotielle. Kiertotie on viitoitettu Murronlähteentien (mt 12686) ja maantien 204 kautta. Työt alkavat maanantaina 29.3. aamulla ja liikenne siltapaikalla katkaistaan. Siltatyöt valmistuvat ja silta avataan jälleen liikenteelle viimeistään 28.5.2021. Kevyelle liikenteelle ei pystytä järjestämään kulkuyhteyttä siltapaikan yli.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum