Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

SMF-företagens utsikter är ljusa inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

SMF-företagsbarometern som beskriver de små och medelstora företagens situation och stämning har publicerats. I SMF-företagsbarometern har man utrett de finländska små och medelstora företagens uppfattningar bland annat om den allmänna konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen vid det egna företaget. Utredningen har genomförts av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Inom området för Österbottens NTM-central (Österbotten, Mellersta Österbotten) är de små och medelstora företagens allmänna konjunkturutsikter positiva och till och med en aning ljusare än situationen i hela landet (saldotalet 6, i hela landet 3). Utsikterna har blivit klart bättre jämfört med situationen i SMF-företagsbarometern förra hösten, då saldotalet för de allmänna konjunkturutsikterna var -14. Enligt företagens bedömningar skulle omsättningen öka i år, men lönsamheten däremot förväntas minska en aning. Gällande personalantalet är förväntningarna positiva igen.

Brist på experter trots coronaviruset

Inom Österbottens NTM-centrals område har det länge funnits utmaningar med att få kompetent arbetskraft. Bristen på experter har inte försvunnit, även om coronaviruset har minskat företagens arbetskraftsbehov en aning. Tillgången på arbetskraft är ett viktigt hinder för tillväxten vid 11 % av företagen som deltog i barometern, tillgången på arbetskraft begränsar verksamheten i någon mån vid 44 % av företagen. Av företagen som svarade hade 45 % tillräckligt med kompetent arbetskraft. Ett år tidigare var tillgången på kunnig arbetskraft ett viktigt hinder för tillväxten hos 16 % av företagen som deltog i barometern och den begränsade tillväxten i någon mån vid 53 % av företagen som svarat. Svårigheterna att få arbetskraft är alltså för tillfället inte lika stora som för ett år sedan, men de är fortfarande betydande.

De populäraste sätten att trygga tillgången på kompetent arbetskraft är att satsa på personalens kompetensutveckling, en ökad användning av underleverantörer och leverantörsnätverk samt att rekrytera ny arbetskraft.

En femtedel, dvs. lite fler än tidigare av de små och medelstora företagen har behov av att anpassa sin verksamhet. Permitteringar är den vanligaste åtgärden, men också arbetstidsarrangemang och inskränkning av affärsverksamheten och fokusering på företagets kärnområde är ganska allmänna anpassningsåtgärder.

Corona har inte fått SMF-företagen att tappa tillväxtorienteringen

Uppskattningar om innovationer och investeringar är ljusare inom Österbottens NTM-centrals område än i hela landet i genomsnitt. SMF-företagen inom området förväntar sig en stor ökning i innovationer, i utvecklingen av produktionen och produkterna under det följande året (saldotalet 24). Investeringarna uppskattas dock minska (saldotalet -8). Av företagen som svarat var 8 % starkt tillväxtorienterade och 34 % tillväxtorienterade. Företag som strävar efter att bibehålla sin position är 34 % av de som svarat och 21 % har inga tillväxtmålsättningar. Av de som svarat kommer 2 % att avsluta sin verksamhet.

Företagens finansieringsbehov har enligt barometern bibehållits på samma nivå som förra året. Av de små och medelstora företagen tänker 26 % skaffa utomstående finansiering, vilket är mer än i hela landet i genomsnitt. Utomstående finansiering används mest till maskin-, anläggnings- och bygginvesteringar.

Uppgifterna för SMF-företagsbarometern för våren 2021 har samlats under december-januari. Företagen som deltog i barometern på Österbottens NTM-centrals område representerade olika branscher enligt följande: service 54 %, handel 17 %, byggande 14 % och industrin 15 %. Begreppet saldotal som förekommer i texten beskriver skillnaden i procenttal som räknats på basis av positiva och negativa svar.

Nyckelord

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen (Österbotten), tfn 029 460 2631
Finnvera, regionchef Essi Kypärä (Mellersta Österbotten), tfn 029 460 2603
NTM-centralen i Österbotten, arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom området den lägsta i Finland (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den längsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus alueella Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

Pk-yritysten näkymät valoisat Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.2.2021 11:30:00 EETTiedote

Pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta ja tunnelmia valottava pk-yritysbarometri on ilmestynyt. Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia muun muassa yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Trots utmaningar gjorde företag i Österbotten och Mellersta Österbotten investeringar och efterfrågan på arbetskraftstjänster ökade: I fjol beviljades över 198 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten ger årligen ut en publikation med uppgifter om den finansiering som NTM-centralen i Österbotten har beviljat i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Till Österbottens NTM-centrals område kanaliseras offentlig finansiering även via andra NTM-centraler, Finnvera och Business Finland. Finansieringspublikationen omfattar även den finansiering som dessa instanser har beviljat till Österbottens NTM-centrals område. I fjol beviljades över 198 miljoner euro i finansiering och över 60 euro i coronafinansiering till Österbottens NTM-centrals område.

Haasteista huolimatta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset investoivat ja työvoimapalveluiden kysyntä kasvoi: Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.2.2021 11:00:00 EETTiedote

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee vuosittain rahoitusjulkaisun, josta ilmenee Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituksen määrät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle kanavoituu julkista rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Finnveran ja Business Finlandin kautta. Rahoitusjulkaisu käsittää myös näiden rahoituksen osuuden Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta yli 198 miljoonaa euroa ja koronarahoitusta yli 60 miljoonaa.

Sysselsättningsöversikt för december: I december ökade arbetslösheten fortsättningsvis, men samtidigt ökade antalet lediga arbetsplatser en aning (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.1.2021 08:01:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av december sammanlagt 11 852 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 997 fler (+ 50,9 %) än för ett år sedan och 1 591 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest ökade den i Nyland (+ 61,2 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 38,7 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland (10,3 %). Motsvarande andel i hela landet var 13,6 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum