Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Coronarestriktioner ska avvecklas måttfullt

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 5 maj 2021 för att uppdatera den regionala lägesbilden av coronavirusläget. Läget har förbättrats och vaccinationerna framskrider bra. På mötet presenterades även exitplanen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och hur de olika aktörerna har förberett sig för eventuella risker.

Merja Ekqvist, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, öppnade mötet genom att presentera det rådande läget under morgonen. I södra Finland har coronaläget förbättrats och det allmänna läget i hela Finland är lugnt.  Läget beskrivs vara bra både vad gäller personalresurser, tillgången på vacciner, hur vaccineringarna framskrider och i fråga om förbättrad statisk om smittfall. På många ställen sträcker sig vaccinationerna till åldersgruppen över 50-åringar.

–  Sommaren planeras med försiktighet. Vissa restriktioner har avvecklats och man strävar efter att måttfullt avveckla dem i fortsättningen. Internationellt sett finns det flera exempel på att antalet smittfall har börjat öka avsevärt när restriktionerna har avvecklats för snabbt och okontrollerat. Avsikten är att gå framåt i små steg och samtidigt hålla fast vid goda rutiner bland annat när det gäller handhygienen och användningen av munskydd, påpekar Ekqvist.

Regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri bekräftade under sin överblick att den dagliga incidensen håller på att minska. Vaccinationerna har framskridits väldigt bra enligt åldersgrupp, berättar ledande sakkunnig Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd. Det finns tillräckligt med vaccinationskapacitet och vi har kunnat svara bra på mängden vaccinationer som har vi har fått till Finland. Beredskapskommittén tackade sjukvårdsdistrikten för de välorganiserade arrangemangen av vaccinationerna.

Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi presenterade exitplanen för HNS som hjälper till att förbereda för tiden efter det akuta coronaläget och för att lösa vårdskulden. Men man måste samtidigt fortsätta förbereda sig för att läget försämras. Det svaga coronaläget i närliggande områden och resandet utgör en risk för epidemiläget i Finland. Virusvarianterna är en risk eftersom man inte känner till hur den nya varianten kommer att påverka förebyggandet av sjukdomen och hur effektiva vaccinerna är. Gällande begränsningar och rekommendationerna ska följas för att läget fortsättningsvis ska kunna utvecklas i en gynnsam riktning.

Förberedelser görs för ökat antal sammankomster och livligare resande

Veckan före mötet firades valborg som enligt Helsingforspolisen gick relativt lugnt. Enligt antalet utryckningar var valborgsmässoafton livligare än förra året men lugnare än den så kallade normala valborg i Helsingfors centrum. När restaurangerna var stängda koncentrerades utryckningarna till privatbostäder och hemmen. Budskapet om att undvika stora sammankomster har bitit och medborgarna har följt myndigheternas anvisningar, berättar biträdande polischef Heikki Kopperoinen från Helsingfors polisinrättning.

Förberedelserna inför sommarens evenemang pågår också. Kommendör Mikko Simola från Finska vikens sjöbevakningssektion och överstelöjtnant Jukka Lukkari från Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion berättade om förberedelser vid gränsövergångarna inför Europamästerskapet i fotboll som spelas på sommaren i S:t Petersburg. Läget följs noga upp och förberedelser görs i samarbete med andra myndigheter för att säkerställa att turisternas rörlighet kan organiseras på ett hälsosäkert sätt.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan14.6.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum