Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Sommarens jättebalsaminprojekt har påbörjats i Närpes och Kristinestad - bekämpning och kartläggning av bestånd viktigt

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten kommer under sommaren 2022 att fortsätta sitt arbete med bekämpning av den invasiva arten jättebalsamin i Närpes. Ett samarbete med Kristinestad kommer även att inledas för att kunna kartlägga och bekämpa bestånden av jättebalsamin där. I båda kommunerna fokuserar kartläggningen och bekämpningen på jättebalsaminer i anslutning till vattendrag. Detta eftersom jättebalsaminen har tendens att orsaka oönskad erosion längs med vattendragen.

Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) kom till Finland i slutet på 1800-talet och har spridit sig med hjälp av människan. Jättebalsaminen är en ettårig ört och enligt EU:s förteckning en invasiv främmande art. Jättebalsaminen får inte odlas, säljas, importeras eller släppas ut i naturen i Finland. Jättebalsaminen har spridit sig från trädgårdar ut i naturen, men ännu är det möjligt att stoppa dess framfart. NTM-centralen i Södra Österbotten har för tillfället ett projekt med målet att sprida information om bekämpning av jättebalsaminen i Närpes och Kristinestad. Samtidigt vill NTM-centralen också uppmana folk att skicka in observationer från Närpes och Kristinestads område.

Jättebalsaminen trivs på frodiga och fuktiga platser och hittas därav ofta längs vattendrag. Bekämpning av jättebalsaminer i anslutning till vattendrag är viktig för att förhindra erosion. Erosionen ökar om det inte finns tillräckligt med växtlighet som binder markytan, t.ex. vid häftiga skyfall. Erosionen ökar tillförseln av jord till vattendragen och försämrar vattenkvaliteten. Jättebalsaminen bidrar till erosion eftersom den har ett skört rotsystem som binder jorden dåligt vid markytan.

Förutom att jättebalsaminen ökar erosionen längs vattendrag har den också tendens att tränga undan andra arter som annars skulle binda jorden. Eftersom arten tränger undan andra arter och ofta bildar stora bestånd är de också ett hot mot den biologiska mångfalden. Jättebalsaminen ökar också konkurrensen om pollinerande insekter.

Bekämpning av jättebalsamin

Ansvaret för bekämpning av jättebalsamin ligger hos markägaren. NTM-centralens roll är främst att övervaka förekomsten av och informera om den invasiva arten. NTM-centralen i Södra Österbotten uppmanar folk i Närpes och Kristinestad att skicka in observationer av jättebalsamin till emma.holmback@ely-keskus.fi eller via tfn 050 449 3189. Under sommaren rör vi oss i fält för att kartlägga förekomsten av jättebalsamin i Närpes och Kristinestad.

Jättebalsaminen går lätt att bekämpa genom att riva upp den. Det viktigaste är att man gör det före fröna utvecklats klart och alltid samlar in blommor och frökapslar eftersom jättebalsaminen endast sprider sig med hjälp av frön. Ingen skyddsutrustning behövs.

Större bestånd kan bekämpas genom slåtter, men detta är inte en lika säker metod. Slåtter bör ske före fröna utvecklats färdigt och jättebalsaminen bör kapas av så nära marken som möjligt för att förhindra att den skjuter nya skott.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Praktikant Emma Holmback, tfn 050 449 3189, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Jättebalsaminen har små rötter och den går lätt att bekämpa genom att riva upp den.
Jättebalsaminen har små rötter och den går lätt att bekämpa genom att riva upp den.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)11.8.2022 12:29:18 EEST | Tiedote

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum