Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Jaa

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 22. lokakuuta klo 16.15.

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta – asiakkaat mukana hankinnan valmistelussa

Lautakunta jatkaa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneen vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan käsittelyä. Lautakunta päättää periaatteista, joilla hankittaisiin vaikeavammaisille, yli 18-vuotiaille palveluasumista 1.4.2020 alkaen.

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa on valmisteltu yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden näkemyksiä on hyödynnetty aikaisempaa kattavammin hankinnan valmistelussa.

Keväällä järjestettiin asiakastyöpajoja ja tehtiin hyvän asumisen ominaisuuksia kartoittava tutkimus. Tutkimuksen tulokset liitettiin osaksi hankinnan palvelukuvausta. Palvelukuvauksen laadinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että se kuvataan siten, että asiakkaat pystyvät paremmin hahmottamaan palvelulle asetetut vaatimukset ja omat oikeutensa.

Hankinnan valmistelun ja sopimuksen aikaisen palvelun kehittämisen tueksi perustettiin asiakasraati. Asiakasraadin näkemyksiä hyödynnettiin tarjousten laatua mittaavien vertailuperusteiden laadinnassa.

Sopimuskaudeksi esitetään neljää vuotta siten, että sopimusta olisi mahdollista jatkaa kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella. Hankinta esitetään toteutettavaksi dynaamisena toimittajarekisteri –hankintana. Tämä mahdollistaisi joustavan, uusien palveluntuottajien mukaan ottamisen palveluntuottajiksi sopimuksen aikana, jos esimerkiksi asiakkaiden tarpeet muuttuvat.

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa ja sairautensa vuoksi tarvitsevat runsaasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa ja arjessaan. Palvelua tarvitsevia on Helsingissä noin 400.

Lisätietoa

Toiminnan ja talouden ennuste

Lautakunta käsittelee kokouksessaan Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden ennustetta. Palvelujen ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen (ilman HUS:n menoja) arvioidaan tänä vuonna ylittävän talousarvion noin 3,2 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisbudjetti on tänä vuonna noin 1,4 miljardia euroa, eli ennuste ylitykseksi on ainoastaan noin 0,2 prosenttia. Ylitysennuste on pienentynyt aiemmasta, ylitys pyritään edelleen kaikin käytettävissä olevin keinoin estämään loppuvuoden aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) arvioidaan ylittävän menonsa Helsingin osalta 42,3 miljoonalla eurolla. Helsinki on varautunut talousarviossaan 2019 ostamaan HUS:n palveluja noin 645 miljoonalla eurolla, eli ylitys on noin 6,6 prosenttia. HUS:lta on edellytetty ripeitä ja vaikuttavia toimenpiteitä, joilla menoylitystä olisi pitänyt saada merkittävästi pienemmäksi, mutta ainakaan toistaiseksi niillä ei ennusteta olevan juuri vaikutusta vuoden 2019 aikana.

Lisätietoa Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Miten erillismääräraha nuorten hyväksi on käytetty?

Lautakunnalle esitetään selvitys, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen kahden miljoonan osuus alun perin vuonna 2018 myönnetystä viiden miljoonan euron erillismäärärahasta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriarvoisuuden torjumiseen on tähän asti käytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on määrärahan turvin kehitetty nuorille uusia ja helppoja palveluja samalla kun palveluja on tehty heille tutummiksi ja helpommin lähestyttäviksi.

Kaupunginhallitus myönsi vuonna 2018 viiden miljoonan euron erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Summa jaettiin sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.  

Listätietoa Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, p. 09 310 46700, sari.tuominen@hel.fi 

Lautakunnan lausunto ikääntynyttä väestöä ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta koskevasta lakiluonnoksesta

Hallitus on muuttamassa lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Myös Helsinki antaa hallituksen luonnoksesta oman lausuntonsa. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen.

Lausuntoehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata lakiin ehdotettua jäykkää 0,7 henkilöstömitoitusta ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon. Lakiluonnos vaarantaa riittävien ja laadukkaiden ikääntyneiden palvelujen ja myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisen kohdentaessaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä voimakkaasti yksinomaan ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoivaan. Vaikuttaa siltä, että lakiluonnosta laadittaessa ei ole kaikilta osin ymmärretty, mitä ollaan säätämässä.

Lakiluonnoksessa ei ole esitetty keinoja riittävän henkilöstön saatavuuden toteuttamiseksi. Jo tällä hetkellä pysyvän ja osaavan henkilöstön saatavuus on huomattavan vaikeaa. Joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan kiireellisesti sekä koulutuspaikkojen että työperäisen maahanmuuton huomattavaa lisäämistä.

Helsinki on jo vuosia määrätietoisesti uudistanut ja parantanut ikääntyneiden palveluja. Kaupungin yksiköissä riittävä mitoitus on varmistettu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Mitoitus vaihtelee yksiköittäin asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen mukaan.  

Hyvässä hoidossa jäykkiä henkilöstömitoituksia tärkeämpää on osaava ja motivoitunut henkilöstö ja asiantunteva johtaminen. Lakiluonnoksella ei ratkaista ikääntyneiden palveluissa viime aikoina esiin tulleita ongelmia. Jos jotkut yksittäiset palveluntuottajat eivät ole kyenneet tai halunneet toteuttaa edes nykyistä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon suositusta 0,5, ei tilanne korjaudu nostamalla mitoitusvaatimusta.

Lisätietoa Seija Meripaasi (ma 21.10. alkaen), sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, p. 09 310 52482, seija.meripaasi@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
jaana.juutilainen-saari@hel.fi
p. 09 310 42240

Markus Snellman
tiedottaja
markus.snellman@hel.fi
p. 09 310 42619

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)http://www.hel.fi/sote

Sosiaali- ja terveystoimi - hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu 21.1.17.1.2020 12:29:38 EETTiedote

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden ensimmäinen kokous on tiistaina 21. tammikuuta klo 16.15. alkaen. Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen. Kevätkauden 2020 kokoukset Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu kevätkaudella pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 16.15 alkaen verkkosivuilla olevan listauksen mukaisesti.

Tukihenkilöksi lapselle tai nuorelle?16.1.2020 11:40:56 EETTiedote

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta järjestää kiinnostuneille infotilaisuuden tiistaina 21.1. klo 17–18.30 Oodissa (os. Töölönlahdenkatu 4) tilassa Kuutio, 2. krs. Olisiko sinusta tukihenkilöksi? Tarjoamme mahdollisuuden, joka ilahduttaa itsesi lisäksi myös tukihenkilöä toivovaa lasta tai nuorta. Lupautumalla turvalliseksi aikuiseksi voit olla mukana luomassa ikimuistoisia hetkiä. Helsingin kaupunki on järjestänyt tukihenkilötoimintaa vuosikymmenien ajan. Tukihenkilötoiminta on tärkeä ja arvostettu vapaaehtoistoiminta. Ryhtymällä tukihenkilöksi saat kulkea lapsen tai nuoren rinnalla ja mahdollistaa iloa hänen arkeensa tarjoten hänelle samalla turvallisen aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilöt tapaavat tuettaviaan noin kahdesti kuukaudessa. Sinun ei tarvitse osata mitään erityistä – riittää että olet oma itsesi. Toimintaan voivat lähteä mukaan avarakatseiset aikuiset, joilla on tasapainoinen elämäntilanne ja oma elämänhallinta kunnossa. Toimintaan muk

#olentukena -kampanja nostaa esiin lasten ja nuorten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kumpuavaa iloa10.1.2020 09:15:51 EETTiedote

Ajalla 13.–19.1. tehdään näkyväksi lasten ja nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #olentukena / #jagstöder. Lasten ja nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistoiminta tarjoaa apua kuormittavassa arjessa. Vapaaehtoinen aikuinen voi toimia perheelle tärkeänä voimavarana. Esimerkiksi nuoren tukena oleva vapaaehtoinen antaa tuettavalle mahdollisuuden pohtia itselle tärkeitä asioita ja viettää aikaa luotettavan aikuisen kanssa. Tuen tarpeessa oleville lapsille tukihenkilöt tai tukiperheet tarjoavat mukavaa yhdessäoloa tai esimerkiksi mahdollisuuksia harrastaa yhdessä. Toiminta antaa paljon myös tekijälleen. YK:n onnellisuusraportin, World Happiness Report 2019 mukaan vapaaehtoistyötä tekemällä saavutetaan onnellisuutta arkeen ja omaan elämään. Raportista ilmenee, että vapaaehtoistyötä tekemällä voi parantaa omia voimavaroja arjessa. Erityisen merkityksellistä vapaaehtoiselle on huomata, mitä osallistumisella saa annettua. ”On ollut silmiä avaavaa, mit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme