Institutet för hälsa och välfärd THL

Statens näringsdelegation och THL: Mångsidig och hälsosam kost är viktigare för att förebygga coronavirussjukdom än enskilda kosttillskott

Dela

Betydelsen av D-vitamin för att förebygga och behandla coronavirussjukdomen (covid-19) har undersökts mycket under det gångna året och D-vitaminets roll har också diskuterats i offentligheten.

Statens näringsdelegation (VRN) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) betonar i sitt ställningstagande att många näringsämnen är viktiga för kroppens försvarssystem, inte enbart D-vitaminet. Inget enskilt näringsämne kan ersätta fördelarna med ett bra nutritionstillstånd och en mångsidig kost.

VRN och THL rekommenderar att kommunikationen om näring och specialisterna inom hälso- och sjukvårdens klientarbete särskilt beaktar betydelsen av den övergripande kosten vid coronapandemin och ger alla klienter anvisningar om användningen av D-vitamintillskott enligt rekommendationerna.

"Det finns inga tillförlitliga forskningsrön om fördelarna med större D-vitamintillskott än rekommendationen", konstaterar Suvi Virtanen, forskningsprofessor vid THL.

"I det kliniska arbetet kan D-vitaminet utgöra en del av en medicinsk behandling, varvid dosen som används grundar sig på läkarens medicinska bedömning", berättar docenten Leo Niskanen, avdelningsöverläkare och ordförande för VRN:s uppföljningsgrupp för nutritionstillskott.

Den övergripande kosten tryggar en god nutrition

Ett gott nutritionstillstånd är väsentligt för immunsystemets funktion och återhämtningen från sjukdomar. Riskfaktorer för en svår form av coronavirussjukdomen är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och hög ålder. Med undantag av åldern kan alla dessa riskfaktorer påverkas med en hälsofrämjande kost enligt kostrekommendationerna.

En tillräcklig och mångsidig kost innehåller rikligt med grönsaker, frukt och bär, fiberhaltiga fullkornsprodukter samt tillräckligt med källor till mjuka fetter (oljor, bredbara fetter, fisk, nötter och frön). Hårt fett och riklig användning av salt och sockerhaltiga produkter bör undvikas. En bra kost förverkligas bäst när man dagligen äter ordentliga måltider regelbundet.

"Med en kost enligt rekommendationerna kan man trygga ett tillräckligt intag av nödvändiga näringsämnen, stärka immunsystemet och förbättra kroppens fett- och sockervärden", konstaterar VRN:s generalsekreterare Arja Lyytikäinen, när hon beskriver sammanställningen och nyttan av en mångsidig kost.

När bör D-vitamintillskott användas?

För att säkerställa ett tillräckligt intag av D-vitamin bör den dagliga kosten innehålla D-vitaminerad mjölk, mjölkprodukter eller växtdrycker, bredbara fetter samt dessutom fiskrätter 2–3 gånger i veckan. Om denna rekommendation av någon anledning inte uppfylls, är det bra att använda 10 mikrogram D-vitamintillskott per dag under den mörkaste tiden av året från början av oktober till slutet av mars.

För olika befolkningsgrupper finns dessutom noggrannare rekommendationer om användningen av D-vitamintillskott för att trygga ett tillräckligt intag av D-vitamin:

  • gravida och ammande: 10 mikrogram/dag året runt
  • barn under 1 år: 2–10 mikrogram/dag året runt (dosering enligt individuell användning av amning och modersmjölkersättning/tillskottsnäring/vitaminerad gröt och välling)
  • 1-åringar: 10 mikrogram/dag året runt
  • 2–17-åringar: 7,5 mikrogram/dag året runt
  • 18–74-åringar: 10 mikrogram/dag från början av oktober till slutet av mars, om man inte dagligen använder D-vitaminerade mjölkprodukter, bredbara fetter och/eller fisk 2–3 gånger i veckan
  • 75 år och äldre: 20 mikrogram/dag året runt (vid riklig användning av D-vitaminerade livsmedel rekommenderas 10 mikrogram/dag)
  • de som vistas mycket lite utomhus, klär sig täckande och mörkhyade: 20 mikrogram/dag året runt

Källa:

Att förbättra den övergripande kosten vid coronapandemin är viktigare än enskilda kosttillskott. Uttalande av VRN 3.2.2021.

Mer information:

Suvi Virtanen
forskningsprofessor, THL
medlem i Statens näringsdelegation
tfn 029 524 8729
fornamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation (VRN)
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Leo Niskanen
avdelningsöverläkare, Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (PHHYKY),
ordförande för VRN:s uppföljningsgrupp för nutritionstillskott
tfn 050 067 5727
fornamn.efternamn@phhyky.fi
fornamn.efternamn@fimnet.fi

Rekommendationer om D-vitamintillskott 

Rekommendation om D-vitamintillskott för spädbarn (på sju språk)

Meddelande till förläggningarna om D-vitamintillskott, december 2019 (på finska)

Näring och coronavirusepidemin (på finska)

Närings- och matrekommendationer 

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Arbetande personer upplever starkare delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än andra17.2.2021 15:49:16 EETTiedote

Arbetande kvinnor och män upplever i högre grad delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än arbetslösa och arbetsoförmögna. Utöver arbetande personer upplever också kvinnor i arbetsför ålder, det vill säga 18–64 år, som är ålders- eller förtidspensionerade eller har avslutat företagsverksamhet stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Också kvinnor som är familjelediga upplever stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Den delaktighet och positiva psykiska hälsa som kvinnor och män som fyllt 65 år upplever ligger på samma nivå som hos pensionerade personer i arbetsför ålder.

Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer21.1.2021 12:30:00 EETTiedote

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer. Antalet samtal till Nollinjen, hjälptelefonen mot våld i nära relationer, steg däremot rekordartat högt på sommaren efter att beredskapslagen upphörde att gälla. Detta kan bero på att behovet av hjälp hopats på våren. Antalet samtal fortsatte öka under slutet av året.

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm17.12.2020 06:00:00 EETTiedote

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020. Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet. Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökning

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten16.12.2020 02:00:00 EETTiedote

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland. Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent. ”Inställda eller flyttade besö

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna2.12.2020 09:58:53 EETTiedote

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. ”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen. Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom. En annorlunda jultid erbjuder, förutom spe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum