Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för utveckling av biblioteksverksamheten – ansökan pågår

Dela

Ansökningstiden för statsunderstöden som årligen beviljas biblioteken har börjat. Understöd beviljas exempelvis för att stärka digitala tjänster, läskunnighet och dialog.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden för biblioteksunderstöden är 27.10–30.11.2021. Understödsbesluten fattas i mars 2022.

Syftet med understöden är att öka allas delaktighet i kultur och förbättra olika befolkningsgruppers möjligheter att delta. Förhoppningen är att projekten ska främja alla kommuninvånares, särskilt barns och ungas välbefinnande och delaktighet.

Centrala utvecklingsmål är bibliotekets digitala och distanstjänster för alla åldrar, hållbar utveckling, mångsidig läskunnighet, bibliotekens pedagogiska verksamhetsformer för olika besökare och besökargrupper samt kulturell mångfald och dialog mellan olika språk- och kulturgrupper.

Kommunerna och kommunala allmänna bibliotek kan söka statsunderstöd för valda helheter. Valet görs på den elektroniska ansökningsblanketten. Följande helheter kan väljas:

  • Helhet: Bibliotekens genomslag, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling
  • Helhet: Läsfrämjande insatser
  • Helhet: Kontinuerligt lärande
  • Helhet: Aktivt medborgarskap, delaktighet och yttrandefrihet

Instruktioner och information för sökande

Lämna in ansökan i regionförvaltningens e-tjänst

På webbplatsen aviavustukset.fi hittar du

Läs också Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn (Regionförvaltningsverken 2021).

Mer information:

Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Västra och Inre Finland:
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi  

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum