Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Stigande kostnader och osäkerhet till följd av kriget i Ukraina försvårar verksamheten för små och medelstora företag i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2022 bedömde de företag som på Österbotten NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna försämras något (saldotal -6) under den närmaste året.

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.

Trots de svaga konjunkturutsikterna syns ingen passivitet inom den österbottniska SMF-företagssektorn, för enligt de företag som besvarade barometern förväntas omsättningen och antalet anställda öka.I företagens förväntningar gäller den närmaste framtidens utmaningar i stället särskilt kostnadsökningen och minskade investeringar och försvagad export.De flesta räknade med att priset på material ökar (saldotal 82) och även lönekostnaderna förutspås öka under det kommande året.Värdet på investeringar, internationaliseringssatsningar samt värdet på exporten förväntas minska.Denna utveckling kommer enligt en mycket stor del av respondenterna att leda till högre priser på slutprodukterna.Trots det tror många av de företag som besvarade barometern att företagets lönsamhet kommer att minska (saldotal -17).

Kriget i Ukraina har höjt kostnaderna för företagen

I SMF-företagsbarometern ombads företagen också bedöma hur kriget i Ukraina har påverkat företagens affärsverksamhet och produktion.Ca hälften av respondenterna uppgav att kriget haft en negativ inverkan på företagets verksamhet, något under hälften hade varken lagt märke till negativa eller positiva effekter och endast fem procent av respondenterna hade noterat en positiv inverkan.De största negativa effekterna gällde företagens produktionskostnader (58 % av respondenterna).Den allmänna osäkerheten hade också minskat intresset för investeringar och försvagat efterfrågan på marknaden.

Långsammare investeringstakt

Förväntningarna på värdet av investeringarna för nästa år är pessimistiska med ett saldotal på -13. Saldotalet är samma för hela landet.Däremot ser företagen optimistiskt på utvecklingen av innovationer, produktion och produkter (saldotal +8, hela landet +3). Fortsättningsvis behövs finansiering oftast för investeringar i maskiner och anordningar och i Österbotten och Mellersta Österbotten är den andelen större än i hela landet.

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.De finns inom följande branscher: service 60 %, handel 16 %, byggnad 15 %, industri 9 %.

Saldotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.Saldotalet kan variera mellan +100 och -100.Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin.

Nyckelord

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, tfn 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen, tfn 029 460 2631
NTM-centralen i Österbotten, planerare Meeri Koski, tfn 0295 028 686

Bilder

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten och Försvarsutbildning (MPK) vill utöka jordbruksföretagarnas beredskapskunskap – kurser för jordbrukare ordnas i samarbete med olika aktörer (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

NTM-centralen i Österbotten ordnar tillsammans med Försvarsutbildningens (MPK) försvarsdistrikt i Österbotten regelbundet beredskapskurser för jordbrukare i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Nästa kurs ordnas i Närpes den 30.11.2022. År 2023 ordnas en kurs i Nykarleby den 19.1.2023 och en i Kannus den 15.11.2023.

Pohjanmaan ELY-keskus ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) pyrkivät lisäämään maatalousyrittäjien varautumisosaamista– viljelijöille järjestetään koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa säännöllisesti varautumiskoulutuksia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan viljelijöille. Seuraava koulutus järjestetään Närpiössä 30.11.2022. Vuonna 2023 koulutuksia järjestetään Uudessakaarlepyyssä 19.1.2023 ja Kannuksessa 15.11.2023.

Sysselsättningsöversikt för oktober månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av oktober sammanlagt 6 174 arbetslösa arbetssökande. Det är 427 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i oktober 114 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Jämfört med september månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och förblev oförändrad i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus lokakuu: Työttömyys vähenee edelleen Pohjanmaan ELY­-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 6 174 työtöntä työnhakijaa. Se on 427 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli lokakuussa 114 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner­-Suomen alhaisin (5,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 8,8 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa säilyi ennallaan. Tiedot ilmenevät työ­- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för september månad: Arbetslösheten minskar i alla ekonomiska regioner och arbetskraftstjänsterna intresserar allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 060 arbetslösa arbetssökande. Det är 749 (- 11,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 303 färre än i augusti. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i september 183 (+ 6,4 %) flera än för ett år sedan. Under september fanns det totalt 5 614 lediga arbetsplatser, vilket var 524 (+ 10,3 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 540 personer jämfört med förra året (- 22,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum