Suomen Pankki

Stora skillnader i räntorna på konsumtionskrediter utan säkerhet mellan olika kreditinstitut

Dela

Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet [1] som beviljats av kreditinstitut steg från augusti och var 6,2 % i september 2019. Det förekommer stora skillnader i räntorna på konsumtionskrediter utan säkerhet mellan olika kreditinstitut. I september 2019 var räntedifferensen mellan kreditinstituten [2] rekordstor (5,3 procentenheter). En allt större andel av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet beviljas av kreditinstitut som är specialiserade på att tillhandahålla konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet som beviljats av dessa aktörer var över 11 % i september 2019.

I september 2019 utbetalades nya konsumtionskrediter utan säkerhet [3] för 274 miljoner euro, vilket är 40 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. I januari–september 2019 var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 6 % större än under motsvarande period 2018. I och med den allt större mängden nya lån har tillväxttakten för det utestående beloppet av konsumtionskrediter utan säkerhet (5,8 miljarder euro) ökat.

Hushållens totala konsumtionskrediter utgjorde vid utgången av juni 2019 uppskattningsvis 22,6 miljarder euro, varav andelen konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut var cirka 71 %, när den ännu för två år sedan var 80 %. Andra än kreditinstut verksamma i Finland beviljar en allt större andel av konsumtionskrediterna.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 200 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september 2019 till 99,6 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,4 miljarder euro av konsumtionslån och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg på 2,36 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 89,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,2 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,27 % i september.


Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.12.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter
[2] Omfattar 90 % av de monetära instituten, som placerar sig mellan 5:e och 95:e percentilen.
[3] Exkl. konto- och kortkrediter
 

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum