Suomen Pankki

Stora skillnader i räntorna på konsumtionskrediter utan säkerhet mellan olika kreditinstitut

Dela

Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet [1] som beviljats av kreditinstitut steg från augusti och var 6,2 % i september 2019. Det förekommer stora skillnader i räntorna på konsumtionskrediter utan säkerhet mellan olika kreditinstitut. I september 2019 var räntedifferensen mellan kreditinstituten [2] rekordstor (5,3 procentenheter). En allt större andel av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet beviljas av kreditinstitut som är specialiserade på att tillhandahålla konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet som beviljats av dessa aktörer var över 11 % i september 2019.

I september 2019 utbetalades nya konsumtionskrediter utan säkerhet [3] för 274 miljoner euro, vilket är 40 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. I januari–september 2019 var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 6 % större än under motsvarande period 2018. I och med den allt större mängden nya lån har tillväxttakten för det utestående beloppet av konsumtionskrediter utan säkerhet (5,8 miljarder euro) ökat.

Hushållens totala konsumtionskrediter utgjorde vid utgången av juni 2019 uppskattningsvis 22,6 miljarder euro, varav andelen konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut var cirka 71 %, när den ännu för två år sedan var 80 %. Andra än kreditinstut verksamma i Finland beviljar en allt större andel av konsumtionskrediterna.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 200 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september 2019 till 99,6 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,4 miljarder euro av konsumtionslån och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg på 2,36 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 89,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,2 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,27 % i september.


Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.12.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter
[2] Omfattar 90 % av de monetära instituten, som placerar sig mellan 5:e och 95:e percentilen.
[3] Exkl. konto- och kortkrediter
 

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

International Monetary Fund publishes assessment of Finland's economy16.1.2020 16:10:00 EETUutinen

The International Monetary Fund (IMF) has concluded its annual assessment of the current state of and outlook for Finland’s economy. The assessment is based on discussions held in Finland in autumn 2019 between an IMF staff team and Finnish authorities as well as representatives of research institutes, private financial institutions, social partners and other relevant parties. The country report is now available in full on the IMF website at www.imf.org. IMF concluding statement on the Finnish economy (19 November 2019)

Internationella valutafonden publicerar utvärdering av Finlands ekonomi16.1.2020 16:10:00 EETUutinen

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland hösten 2019 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Hela rapporten finns nu tillgänglig på IMF:s webbplats www.imf.org. IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi (19.11.2019)

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee arvion Suomen taloudesta16.1.2020 16:10:00 EETUutinen

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä 2019 vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Raportti on nyt kokonaisuudessaan saatavilla valuuttarahaston verkkosivulla www.imf.org. IMF:n lausunto Suomen taloudesta (19.11.2019)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum