Aluehallintovirasto

Största delen av vårdhemmens seniorer har fått träffa sina närmaste säkert under pandemin

Dela

Under coronaviruspandemin har de flesta vårdhem lyckats arrangera mycket säkra klientmöten med anhöriga och närmaste. Detta framgår i tillsynsmyndighetens enkätundersökning om implementering av restriktiva åtgärder och självbestämmanderätt inom äldreomsorgens dygnetruntvård under coronaviruspandemin.

Totalt 1 082 offentliga och privata vårdhem svarade på enkäten i november–december 2020 utgående från dagsläget vid svarstidpunkten.

Regionförvaltningsverket och Valvira påminner att det under julen finns mycket kontakt med de närmaste, varvid det är extra viktigt att trygga säkerheten.

Mötessäkerhet säkerställs

I nästan alla vårdhem är det möjligt att träffa anhöriga och närstående i klientens eget rum (89 %) eller, om vädret tillåter, utomhus (94 %). Vissa har även separata lokaler för möten (47 %). Hälsosäkerheten har säkrats genom att till exempel omorganisera besökstider.

Största delen av vårdhemmen (91 %) erbjuder sina besökare skyddsutrustning. 89 % procent av respondenterna uppgav att klienterna även får delta i olika familjeevenemang, såsom födelsedagskalas eller begravningar. För klienter i karantän eller isolering arrangeras kontakt med anhöriga och närstående till exempel via telefonsamtal och videoanslutningar.

Anvisningar hålls uppdaterade

Enligt resultaten har alla vårdhem hållit och håller fortsättningsvis anvisningarna kring coronaviruspandemin uppdaterade. Respondenterna anser att höstens myndighetsanvisningar huvudsakligen varit tydliga och konsekventa jämfört med situationen under våren.

Som regel har man haft goda erfarenheter av att samarbeta med en infektionsläkare. Klienter, anhöriga och närstående har informerats om praxis under pandemin på många olika sätt.

Tillsynsmyndigheterna betonar vikten av god egenkontroll

Den nu genomförda enkäten grundar sig på tillsynsmyndigheternas oro över hur klienternas grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas under pandemin. Riksdagens biträdande justitieombudsman har också efterlyst effektivare övervakning av äldreomsorgens dygnetruntenheter under pandemin. Under pandemin har Valvira och regionalförvaltningsverket fått flera förfrågningar kring begränsning av de äldres självbestämmanderätt inom bostadstjänster.

Resultaten visar att majoriteten av vårdhem i fråga om coronaviruspandemin genomför karantän och isolering praxis i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Det finns emellertid även vissa metoder som inte baserar sig på lagen.

I september 2020 skickade Valvira i samarbete med regionalförvaltningsverket en anvisning till kommunerna där man påminde om att medborgarnas grundläggande grundlagsenliga rättigheter inte får begränsas i onödan eller olagligt.

Tillsynsmyndigheterna betonar vikten av egenkontroll och aktiv övervakning av den regionala situationen under pandemin. Självkontroll och en aktuell enhetsspecifik självkontrollplan är nyckeln till att säkerställa klient- och patientsäkerhet i frågor kring klienternas hälsosäkerhet och självbestämmanderätt.  

Valvira publicerar enkätens fullständiga resultat i januari år 2021.

Mer information

Anvisningsbrev till kommunerna 2.9.2020: Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och förbyggande av smitta inom socialvården

På regionförvaltningsverken

överinspektör Mari Saramaa, tfn 0295 209 342
överinspektör Elina Uusitalo, tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Emmi Häyrynen, tfn 0295 018 622
fornamn.efternamn(at)avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum