Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Hemmets rumsväxter ökar mångfalden i mikrofloran inomhus

Dela

Rumsväxterna ökar mångfalden, det vill säga diversiteten i mikrofloran inne i hemmet. Detta framgår av en undersökning som publicerats i den vetenskapliga publikationen Indoor Air och som har gjorts i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL) och internationella partner.

Tidigare studier har visat att mångfalden av mikrober som härstammar i synnerhet från naturen inne i barndomshemmet senare kan skydda mot astma och allergi. Hittills har det dock funnits få forskningsrön om rumsväxternas inverkan på mikrofloran i hemmet.

"Enligt en färsk undersökning bearbetar rumsväxterna den mikroflora som vi exponeras för i hemmen. Vi behöver dock mer forskning om vilka typer av rumsväxters mikrober som berikar inomhusmiljön och om dessa mikrober har hälsofördelar ”, berättar THL:s ledande forskare Martin Täubel.

Redan några rumsväxter räcker till för att ändra mikrofloran i hemmet

I undersökningen var det intressant att det behövdes endast några växter i hemmet för att man skulle kunna upptäcka effekterna på mångfalden i hemmets mikroflora.

"Om man får mer bekräftelse på rumsväxternas nyttiga effekter, kan växterna vara ett enkelt sätt att anpassa inomhusmiljöerna i hemmen så att de stöder hälsan, skyddar mot astma och allergier, utöver trivseln", säger Täubel.

I tidigare undersökningar har man också utrett om inomhusväxterna kunde förbättra inomhusluftens kvalitet genom att rena skadliga kemikalier från luften. Detta fungerar dock inte i praktiken eftersom det skulle behövas en mycket stor mängd växter för att växterna effektivt skulle kunna rena inomhusluften från föroreningar.

I undersökningen samlades prover från belgiska hem. Undersökningen förenar den senaste nationella och internationella kunskapen om hur mikrofloran i den tidiga barndomens hem kunde modifieras så att den främjar hälsan. THL:s forskare ansvarade för mikrobanalyser i hemmen samt för tolkning och rapportering av data.

Artikeln "Indoor green can modify the indoor dust microbial communities" publicerades i mars i den vetenskapliga publikationen Indoor Air.

Referens

Dockx, Y, Täubel, M, Bijnens, EM, et al. Indoor green can modify the indoor dust microbial communities. Indoor Air. 2022; 32:e13011. doi:10.1111/ina.13011

Mer information

Martin Täubel 
ledande forskare
THL
tfn 029 524 6466
fornamn.efternamn@thl.fi

Maria Valkonen
forskare
THL
tfn 029 524 7717
fornamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Värmeböljor orsakar problem på sjukhusen i Finland - utrymmena borde kunna kylas ner bättre än i nuläget 17.5.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Många av sjukhusen i Finland har otillräcklig beredskap för värmeböljors skadeverkningar. Detta framgår av Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkätundersökning. Problemet är i synnerhet att temperaturen inomhus blir för hög vid värmebölja. På många sjukhus som svarade på enkäten har man under värmeböljor uppmätt inomhustemperaturer på 27–29 grader, på vissa upp till 30 grader eller mer. De utrymmen där temperaturen vanligen blir för hög är patientutrymmen på vårdavdelningar, pausrum för personalen samt vårdåtgärds- och undersökningsutrymmen. I en stor del av sjukhusen har såväl personalen som patienterna och de anhöriga på vårdavdelningarna klagat över värmen inomhus vid värmeböljor. "Hettan försämrar både patienternas och personalens välfärd på sjukhusen. Problem uppstår också till exempel med vårdåtgärderna och förvaringen av läkemedel”, berättar THL:s forskare Virpi Kollanus. Maskinell kylning är möjlig endast på vissa sjukhus Största delen av sjukhusen som svarade på enkäten v

HPV-vaccineringen förlängs tillfälligt – vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga fyller 18 år22.3.2022 06:45:00 EET | Tiedote

Tiden för att ge HPV-vaccin mot papillomvirus har förlängts. Vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga har fyllt 18 år. Förlängningen är tillfällig och gäller till slutet av läsåret 2022–2023. "Under coronatiden har man i vissa kommuner inte kunnat genomföra alla hälsokontroller och vaccinationer. Med denna tillfälliga lösning vill vi säkerställa att alla barn och unga har en jämlik möjlighet att få vaccinationsskydd mot cancer orsakad av papillomvirus", säger Mia Kontio, ledande expert vid THL. "Även om vaccinationstiden förlängs på grund av coronaviruset, spelar det ingen roll varför det finns brister i den ungas HPV-skydd. Vaccinationsserien kan inledas utifrån individuell prövning även om orsaken till att den inte har inletts är en annan", säger Ulpu Elonsalo, överläkare vid THL. HPV-vaccinet skyddar mot flera cancerformer HPV, det vill säga humant papillomvirus, orsakar flera olika typer av cancer i huvud- och halsområdet samt i ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, s

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade klart i fjol - det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas i Kyrkslätt och Lojo1.3.2022 10:00:00 EET | Tiedote

År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation till THL: s register över smittsamma sjukdomar, vilket är betydligt fler än under tidigare år. År 2020 anmäldes 91 fall av TBE till registret, år 2019 69 fall, år 2018 79 fall och år 2017 sammanlagt 85 fall. "Under coronapandemin har människor rört sig och sysslat mer utomhus, tillbringat mer tid i stugorna och rest mer än vanligt i hemlandet. Förra sommaren var väderleksmässigt också utmärkt med tanke på utomhusvistelse. Utöver dessa kan också klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall under de senaste åren ”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2017–2021 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i Kustregionernas kommuner, i Pargas (47 fall per 100 000 invånare), landskapet Åland (41/100 000), Gustavs (37/100 000) och Simo (33/100 000). Nya områden med i vaccinationsprogrammet i Kyrkslätt och Lojo Det nationella

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum