Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Studier för examen inom brottspåföljdssektorn inleds med förnyat innehåll

Dela

Det är en grupp på ca 70 studerande som påbörjar examensutbildning inom brottspåföljdssektorn vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral den 5 september. Läroplanen har reviderats utifrån de föränderliga krav som gäller på sektorn, med tanke på att förtydliga studiehelheten och möjliggöra mer individuella utbildningsvägar för de studerande.

Utbildningen tar 16 månader, varav 10 består av avlönade perioder av inlärning i arbetet inne i fängelserna. I stället för den gamla relativt splittrade modellen har man nu en alternering med två teoriperioder och två perioder med inlärning i arbetet. Perioderna med inlärning i arbetet har också tidigare varit avlönad tid för de studerande, men nu utbetalas lön för hela praktiktiden.

Genom den nya periodiseringen kombineras praktik i allt högre grad med teman i teoriperioderna som gäller säkerhet och återfallsbrottslighet. Man går till en första inlärningsperiod i arbetet efter en mer intensiv teoriperiod än tidigare.

− En längre teoristart förbättrar den studerandes grundläggande färdigheter inför inlärningsperiod i arbetet.  Enligt den nya läroplanen avläggs båda perioderna av inlärning i arbetet dessutom i ett och samma fängelse, vilket bidrar till integrering i arbetsgemenskapen på enheten, säger Hannu Kiehelä, enhetschefen för Brottspåföljdsmyndighetens utbildningscentral.

Ändringarna i teoriinnehållet bygger på uppdaterade rekommendationer från Europarådets ministerkommitté om innehållet i utbildningen inom brottspåföljdssektorn.  Studierna fokuserar på uppgifter inom säkerhet och övervakning, praktiska färdigheter som är nödvändiga i väktararbetet, juridik som gäller verkställighet av fängelsestraff, tjänstemannarättsliga frågor, planering av strafftid, klientkunskap och rehabiliterande insatser.

I den nya läroplanen beaktas mer än tidigare det kunnande som den studerande redan förvärvat och har bevisat genom fristående yrkesprov. Man får också ökad valfrihet och mångsidighet i studierna.

− En betydande del av den utbildning som sker under teoriperioderna kräver fortfarande närvaro, men nu har man ökat andelen självständiga studier. Också webbaserade studier blir det mar av, i synnerhet under den andra teoriperioden, säger Kiehelä.

Fler nybörjarplatser på utbildningen

Gruppstorleken utökades redan förra hösten för att bemöta den växande bristen på arbetskraft som man upplevt på fängelserna under de senaste åren. Framöver ska behoven tillgodoses också genom att årligen ha två antagningsomgångar.  För närvarande pågår en intern antagning som gäller den övervakningspersonal som arbetar på fängelserna i visstidsanställningar och saknar examensutbildning inom området.  Nästa antagning som är öppen för alla blir i januari 2023.

För mer information kontakta 
Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, enhetschef Hannu Kiehelä, hannu.kiehela@om.fi, tfn +358  500 687 923.

Kontakter

För mer information kontakta
Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, enhetschef Hannu Kiehelä, hannu.kiehela@om.fi, tfn +358 500 687 923.

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Förslag om förbud mot rökning inomhus i fängelserna från och med sommaren 202317.11.2022 15:10:36 EET | Tiedote

Regeringen har vid statsrådets allmänna sammanträde den 17 november lagt fram proposition om att bestämmelserna i fängelselagen och häktningslagen som gäller rökning i fängelserna ska ändras så att röka ska bli förbjudet inomhus på anstalterna. Fångar och häktade ska i stället beredas möjlighet att röka utomhus. Ändringen är tänkt att träda i kraft sommaren 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum