HUS

Styrelsens beslut 20.12.2021: Byggande och forsknings- samt vårdutrustning huvudföremål för investeringarna

Dela

De lönepåslag som man redan tidigare kommit överens om betalas ut. Lättnader i klientavgifterna utreds. HUCS-institutets forskningsskötare övergår till HUS.

Styrelsen beslutade att inte utnyttja övertagningsrätten gällande utbetalning av lönepåslag till vårdpersonalen inom tre verksamhetsområden. Redan utbetalade lönepåslag återkrävs inte och redan beslutade lönepåslag betalas ut. Styrelsen använde sig av en helhetsbetonad bedömning med beaktande av det nuvarande personalläget.

Samtidigt krävde styrelsen brådskande åtgärder för att förbättra personalförvaltningen och ledningen. I samband med det löneutvecklingsprogram som HUS fullmäktige godkände i december bedöms kriterierna för hur uppgifts- och prestationstillägg kan betalas jämlikt till HUS personal.

Beslutet om lönepåslaget togs till behandling i styrelsen, eftersom personalbristen och det tilläggsansvar den föranleder även berör många enheter på HUS och allmänt aktörer inom social- och hälsovården.

För mera information:

Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo@hus.fi)

Styrelsens ordförande Risto Rautava, risto.rautava@elisanet.fi

Investeringarna för 2022 uppgår till 303 miljoner euro

Styrelsen godkände investeringsprogrammet för 2022–2025. På grund av de växande utmaningarna inom den offentliga ekonomin har investeringsförslagen bedömts mycket noggrant och antalet nya projekt har begränsats. Investeringsplanen för 2022–2025 uppgår sammanlagt till 1 076 euro, varav andelen för 2022 utgör 303 miljoner euro.

Tyngdpunkten för investeringarna ligger på byggprojekt av vilka de viktigaste är färdigställandet av Brosjukhuset, byggande av Eksjukhuset samt fortsättningen av reformprogrammen för sjukhusen i Mejlans, Jorv, Pejas och Hyvinge. Ett nytt omfattande projekt är planeringen av ett nybyggnadsprojekt för apotek, centralkök och parkering på Mejlans sjukhusområde.

År 2022 investeras sammanlagt 61,5 miljoner euro i forskning- och vårdutrustningsprojekt, varav cirka en fjärdedel finansieras med alternativa finansieringsmetoder, såsom leasingarrangemang eller via ett företag för anskaffning av utrustning. I budgeten för 2022 har det reserverats sammanlagt 35 miljoner euro för informationstekniska projekt.

För mera information:

Tf investeringsdirektör Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen@hus.fi

Fortsatt utredning om lättnader i klientavgifterna

Styrelsen har behandlat den nya klientavgiftslagen och lättnaderna i klientavgifter under höstens möten. Ärendet har på nytt varit i tjänstemannaberedning och på basis av den beslutade styrelsen att fortsätta med den nuvarande lättnadspraxisen tills vidare. Dessutom utreds om helt nya patientgrupper kan befrias från patientavgifter och om man kan införa lättnader i avgiftsintäkterna genom ett förfarande som är administrativt enkelt. Utredningarna behandlas vid styrelsens möte 21.3.2021.

För mera information:

Ekonomidirektör, Jari Finnilä, jari.finnila@hus.fi

Forskningsskötarna övergår från HUCS-institutet genom överlåtelse av rörelse

Styrelsen godkände avtalet om överlåtelse av rörelse som gjorts internt mellan HUCS-institutet Ab och HUS. Genom avtalet övergår cirka 50 forskningsskötare vid HUCS-institutet till ordinarie anställda vid HUS. Överföringen har utretts under hösten och anknyter till att HUCS-institutets verksamhet slås samman med HUS.

HUCS-institutet Ab, som helt och hållet ägs av HUS, administrerar undersökningar vid HUS som utförs med extern finansiering, till exempel från läkemedelsindustrin. Institutet tillhandahåller tjänster för hantering av kliniska undersökningar, såsom ingående av avtal, budgetering, ekonomi- och personalförvaltning samt uppföljning och rapportering av undersökningarna.

För mera information:

Anne Pitkäranta, forskningsdirektör, anne.pitkaranta@hus.fi

Protokoll och beslut

Konktaktuppgifter till HUS medietjänst: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/media

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum