HUS

Styrelsens beslut 9.8.2021: HUS söker en ny verkställande direktör

Dela

Beslut om val av ny verkställande direktör fattas av HUS fullmäktige.

HUS styrelse fattade vid sitt extra sammanträde beslut om att ledigförklara tjänsten som verkställande direktör för HUS, ansökningstiden är 9.8 – 23.8. Beredningen av valet till tjänsten som verkställande direktör görs av en kommitté som består av styrelsens medlemmar och fullmäktiges ordförande, på samma sätt som vid valet av den tidigare verkställande direktören.

HUS verkställande direktör leder Finlands största sjukvårdsdistrikt där 27 000 experter inom den specialiserade sjukvården arbetar och vars omsättning överstiger 2,5 miljarder euro. Efter social- och hälsovårdsreformen ansvarar HUS för krävande specialiserad sjukvård i de fem välfärdsområdena i Nyland.

Tjänsten som verkställande direktör blev ledig då HUS nuvarande verkställande direktör Juha Tuominen meddelade att han går i sjukpension från och med 1.8.2021.

För mera information:
Ulla-Marja Urho, styrelsens ordförande, tfn 0400 412 645

Jari Petäjä som ställföreträdare för chefsöverläkaren

I enlighet med HUS förvaltningsstadga sköter chefsöverläkare Markku Mäkijärvi tills vidare uppgiften som verkställande direktör. Direktören för resultatenheten Sjukvård för barn och unga, Jari Petäjä, vikarierar för Mäkijärvi i uppgiften som chefsöverläkare.

För mera information:
Lauri Tanner, förvaltningsdirektör, tfn 050438 3602

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum