Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Suoluontoa ennallistetaan ojitusten yhteydessä (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Soita on alun pitäen arvioitu olleen Suomessa 10,4 miljoonaa hehtaaria. Valtakunnan metsien yhdennentoista inventoinnin tulosten perusteella suoala on vähentynyt 8,7 miljoonaa hehtaariin. HELMI-elinympäristöohjelmassa tavoitteena on ennallistaa 400 suota vettä palauttamalla vuoteen 2030 mennessä. Pohjanmaalla vedenpalautustyöt ovat jo käynnissä esimerkiksi Pedersören kunnassa sijaitsevalla Passmossenin Natura-alueella.

Maaliskuussa 2021 kaivettu vedenpalautusuoma Passmossenilla Pedersören kunnassa, jossa ojituksen kuivatusvesi johdetaan hyödyttämään Natura-aluetta.
Maaliskuussa 2021 kaivettu vedenpalautusuoma Passmossenilla Pedersören kunnassa, jossa ojituksen kuivatusvesi johdetaan hyödyttämään Natura-aluetta.

Vuonna 2018 valmistuneen luontotyypien uhanalaisuusarvioinnin mukaan suotyypeistä 54 % on uhanalaisia ja 20 % silmälläpidettäviä. Suoyhdistymistä uhanalaisia on 63 % ja 16 % silmälläpidettäviä. Myös soihin sidoksissa olevan eliölajistosta arvioitiin 25 % vuonna 2019 uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.

Noin 1,3 miljoonaa hehtaaria eli 15 % soiden pinta-alasta on suojeltu. Tästä alasta kuitenkin osa on ojitettu. Suojeltujen soiden tavoitteellinen ennallistaminen alkoi 1980–1990-lukujen vaihteessa. Tällä hetkellä suojelualueiden ojituskohteista noin 32 000 hehtaaria on ennallistettu. Suurin osa ennallistetuista suokohteista on toteutettu ojien täyttöinä, noin viidennes ennallistamiskohteista ojien patoamisina ja toistaiseksi vain muutamat kohteet ovat niin kutsuttuja vesienpalautuskohteita, jossa suolle johdetaan vesiä ympäröiviltä ojitetuilta alueilta.

HELMI-elinympäristöohjelmassa tavoitteena on ennallistaa 400 suota vettä palauttamalla vuoteen 2030 mennessä. Positiivisia vaikutuksia saadaan siten aikaan n. 20 000 hehtaarilla. Hankkeet suunnitellaan selkeästi ohjeistetussa prosessissa, jossa toimijat auttavat vedenpalauttamiselle sopivan menetelmän valinnassa, joko ojaston kunnostuksen tai luonnonhoitohankkeen yhteydessä.

Ojaston kunnostuksen yhteydessä voidaan siis metsätaloudellisessa maankuivatushankkeessa lisätä suoluonnon monimuotoisuutta vedenpalautuksella. Vedenpalautuksessa kunnostusojitusalueen vesi johdetaan luontoarvoiltaan arvokkaalle suojelusuolle. Vedenpalautus suunnitellaan siten, että suojelualueen ulkopuolisille alueille ei aiheudu vettymishaittoja. Toimintaan soveltuvat suot ovat selaimessa kaikkien nähtävillä Metsäkeskuksen avoimessa Suometsänhoidon paikkatietoaineistossa.

Suunniteltaessa metsäojaston kunnostusta suojelualueiden läheisyydessä, kannattaa ojitussuunnittelijan tarkastaa, soveltuuko kohde vedenpalautukseen. Vedenpalautuksen yhdistäminen ojaston kunnostukseen voi vähentää ojituksen kustannuksia. Se voi myös mahdollistaa lähempänä suojelualuetta toimimisen. Toimenpiteen hyödyt ovat laajat, ja tavoitteena on luonnon ja metsätalouden kannalta win-win -asetelma.

Pohjanmaalla vedenpalautustyöt ovat jo käynnissä esimerkiksi Pedersören kunnassa sijaitsevalla Passmossenin Natura-alueella. Metsänhoitoyhdistys Österbotten Ry:n suunnittelemaan kunnostusojitushankkeeseen yhdistettiin vedenpalautus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Tapio Oy:n, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Metsäkeskuksen yhteistyössä.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Helmi-elinympäristöohjelman, jonka tarkoituksena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja turvata luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta. Helmi-ohjelman avulla tartutaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen tärkeimpiin yksittäisiin syihin, jotka ovat elinympäristöjen väheneminen ja niiden laadun heikkeneminen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Konkreettiset toimet ovat alkaneet vuoden 2020 alussa ja jatkuvat mahdollisesti vuoteen 2030 saakka.

Helmi-elinympäristöohjelman teemat ovat:

  • soiden suojelu ja ennallistaminen
  • lintuvesien kunnostaminen
  • perinnebiotooppien hoito
  • metsäisten elinympäristöjen hoito
  • pienvesien ja rantaluonnon kunnostus

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Hankekoordinaattori Olli Salo, puh. 0295 027 566, olli.m.salo@ely-keskus.fi

Kuvat

Maaliskuussa 2021 kaivettu vedenpalautusuoma Passmossenilla Pedersören kunnassa, jossa ojituksen kuivatusvesi johdetaan hyödyttämään Natura-aluetta.
Maaliskuussa 2021 kaivettu vedenpalautusuoma Passmossenilla Pedersören kunnassa, jossa ojituksen kuivatusvesi johdetaan hyödyttämään Natura-aluetta.
Lataa
Vedenpalautus hyödyttää sekä ojittajaa, että luontoa.
Vedenpalautus hyödyttää sekä ojittajaa, että luontoa.
Lataa
Vedenpalautukseen soveltuvia suojelusoiden osia Lestijärven läheisyydessä kuvassa oranssilla. Kuivuneen alueen valuma-alueet turkoosilla. Karttataso kuuluu vedenpalauttamista varten kehitettyyn toimintamallikokonaisuuteen.
Vedenpalautukseen soveltuvia suojelusoiden osia Lestijärven läheisyydessä kuvassa oranssilla. Kuivuneen alueen valuma-alueet turkoosilla. Karttataso kuuluu vedenpalauttamista varten kehitettyyn toimintamallikokonaisuuteen.
Lataa
Passmossen Pedersören kunnassa. Vedenpalautuksen johdeoja korostettu violetilla.
Passmossen Pedersören kunnassa. Vedenpalautuksen johdeoja korostettu violetilla.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Många nya projekt restaurerar vattendrag i de österbottniska landskapen23.6.2021 15:47:45 EEST | Tiedote

År 2021 är det många nya projekt på gång för att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt har det beviljats eller kommer det att beviljas finansiering för dryga trettio projekt, som har som mål att förbättra status och vattenhushållning i strömmande vattendrag, sjöar eller kustvattnen. Totalt uppgår understödssumman till dryga 1,4 miljoner euro. Största delen av projekten riktar sig till grunda, eutrofierade sjöar. Understödet är i genomsnitt ca 50 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att det i de österbottniska landskapen sammanlagt kommer att användas nästan tre miljoner euro för projekt inom vattendragsrestaurering som startar i år.

Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa23.6.2021 15:47:45 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2021 käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita. Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta yli kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan ja vesitalouden parantamiseksi runsaan 1,4 miljoonan euron edestä. Suurin osa hankkeista kohdistuu mataliin rehevöityneisiin järviin. Avustus on keskimäärin noin 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten pohjalaismaakunnissa tullaan käyttämään tänä vuonna alkaviin vesistöjen kunnostushankkeisiin lähes kolme miljoonaa euroa.

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme