Suomen Pankki

Suomalaisissa sijoitusrahastoissa olevat sijoitukset ennätyksellisen suuret

Jaa

Joulukuussa 2020 suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka oli 135,2 mrd. euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rahasto-osuusvelka kasvoi 8,1 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Tammi-maaliskuussa 2020 rahasto-osuuksien markkina-arvo laski 15,6 mrd. eurolla, minkä lisäksi kansainvälinen koronapandemia aiheutti sen, että rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 2,8 mrd. euron edestä pääomia[1]. Huhtikuun 2020 jälkeen tapahtuneet sijoituskohteiden arvonnousut sekä tehdyt uudet merkinnät kuitenkin kasvattivat suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Huhti-joulukuun 2020 aikana sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahasto-osuuksien arvoa 21,9 mrd. eurolla ja lisäksi sijoitusrahastoihin tehtiin uusia merkintöjä nettomääräisesti 4,5 mrd. euron edestä.

Vuoden 2020 aikana nettomääräisesti (1,2 mrd. euroa) eniten uusia sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekivät kotitaloudet. Lisäksi arvonnousut kasvattivat kevään 2020 laskusta huolimatta kotitalouksien rahasto-omistuksia 2,3 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Joulukuun 2020 lopussa kotitalouksien omistukset kotimaisissa sijoitusrahastoissa olivat 37,8 mrd. euroa, mistä suomalaisten kotitalouksien omistusten osuus oli 27,8 mrd. euroa. Kotitalouksien omistukset ovat suurimmat suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Suorien sijoitusten lisäksi kotitalouksilla on 31,6 mrd. euron edestä sijoituksia sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Suomalaiset omistavat lähes 80 % suomalaisista sijoitusrahasto-osuuksista. Näiden omistusten arvo oli 105,1 mrd. euroa joulukuun 2020 lopussa. Eniten ulkomaisista sijoittajista omistuksia oli ruotsalaisilla, norjalaisilla ja luxemburgilaisilla. Vuonna 2020 ulkomaiset sijoittajat tekivät nettomääräisesti enemmän sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin kuin suomalaiset. Ulkomaiset sijoittajat merkitsivät rahasto-osuuksia nettomääräisesti 1,3 mrd. euron edestä ja suomalaiset sijoittajat 0,4 mrd. euron edestä.

Missä rahastojen sijoitukset ovat?

Joulukuun 2020 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 138,6 mrd. euron sijoituksista 31 % kohdistui kotimaahan ja 69 % ulkomaille. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin (20,0 mrd. euroa), Ruotsiin (13,4 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (12,4 mrd. euroa). EU-alueelle kohdistuvia sijoituksia rahastoilla oli 52,7 mrd. euron edestä.

Vuoden 2020 aikana sijoitusrahastot tekivät uusia sijoituksia nettomääräisesti 2,1 mrd. euron edestä. Ulkomaille rahastot sijoittivat 3,8 mrd. euroa, mutta kotimaassa omistukset vähenivät 1,8 mrd. eurolla. Uusien sijoitusten lisäksi arvonmuutokset kasvattivat rahastojen ulkomaisia sijoituksia 2,1 mrd. eurolla. Rahastojen kotimaiset sijoitukset kasvoivat 4,4 mrd. eurolla arvonmuutosten takia.

[1] Maalis-huhtikuussa sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa pienensivät sekä osakerahastojen osuusvelan arvonmuutokset osakemarkkinoiden laskiessa että erityisesti lyhyen koron rahastoihin kohdistuneet lunastukset.

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 11.5.2021.

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

More student loan drawdowns in January than ever before1.3.2021 10:00:00 EETPress release

In January 2021[1] new student loan drawdowns amounted to EUR 327 million, which was 6% more than in the same period a year earlierand more than ever before in a single month. The average interest on the student loans drawn down in January was at a record low (0.21%). Euribor-linked loans accounted for 93% of all the new drawdowns, with an average interest of 0.16%. The increase in the number of drawdowns has meant rapid growth in recent years in the stock of student loans. At the end of January, the stock of student loans stood at EUR 4.9 billion, with an annual growth rate of 14.6%. The stock of student loans has almost doubled since the reform of student financial aid that came into effect in 2017. In addition to the increase in the size of loan tranches as a result of the reform of student financial aid, the stock of student loans has also been augmented by an increase in the number of borrowers. The total number of people with outstanding student loan debt has grown rapidly in rec

I januari utbetalades mer studielån än någonsin tidigare1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

I januari 2021[1] utbetalades studielån för 327 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare under en månad. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari 2021 rekordlåg (0,21 %). De euriborbundna lånens andel var 93 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 0,16 %. Till följd av de ökade uttagen har det utestående beloppet av studielån ökat snabbt under de senaste åren. Vid utgången av januari 2021 uppgick beloppet av utestående studielån till 4,9 miljarder euro och årsökningen var 14,6 %. Det utestående beloppet av studielån har nästan fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna ökat i antal. Det totala antalet studerande med studielån har vuxit snabbt de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med stud

Tammikuussa opintolainoja nostettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin1.3.2021 10:00:00 EETTiedote

Tammikuussa 2021[1] opintolainoja nostettiin 327 milj. euron edestä, mikä on 6 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana. Tammikuussa 2021 nostettujen opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,21 %). Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 93 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 0,16 %. Kasvaneiden nostomäärien vuoksi opintolainakannan kasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan. Tammikuun 2021 lopussa opintolainakanta oli 4,9 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 14,6 %. Opintolainakanta on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainan ottajien määrän lisääntyminen. Opintovelallisten kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 462 000 lukuvuonna 2019–2020, kun kolme vuotta aikaisemmin opinto

Bank of Finland Museum programme for spring 2021: housing finance, digital age payments and economic forecast5.2.2021 08:15:00 EETPress release

The Bank of Finland Museum’s programme of public events for spring 2021 highlights the challenges of payments in the digital age as well as housing finance and the long-term development of the Finnish economy. Through public events, the Bank of Finland seeks to promote citizens’ financial literacy and knowledge of the financial markets.The goal is also to increase dialogue with the public. The events will take place online and will be held in Finnish unless otherwise mentioned.They will be broadcast from the Bank of Finland Museum.The events start at 5 pm, and recordings of them will be available for viewing afterwards on the Bank of Finland Museum’s website. Tuesday 9 February Talouskirja NYT discussion series:Erkki Liikanen’s Komissaari (Commissioner) Olli Rehn, Governor of the Bank of Finland, discusses with his predecessor Erkki Liikanen the latter’s new book, which covers Liikanen’s years as EU Commissioner 1995–2004 Tuesday 2 March Housing finance trends in Finland in the 21st ce

Bolånemarknaden, betalningar i den digitala eran och ekonomisk prognos på Myntmuseets program i vår5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Myntmuseets publikevenemang våren 2021 fokuserar på utmaningarna för betalningar i den digitala eran och den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden och i den finländska ekonomin. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten. Tillställningarna arrangeras som webbinarier och hålls på finska om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats. Ti 9.2 Ekonomibok Nu: Erkki Liikanens bok Komissaari (Kommissionären) Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn diskuterar med sin företrädare Erkki Liikanen om dennes nya bok om åren som EU-kommissionär 1995–2004 Ti 2.3 Trender på den finländska bolånemarknaden på 2000-talet Rådgivare Hanna Putkuri, Finlands Bank Ti 16.3 Låt dig inte luras! - Betalningsmedels- och investeringsbedrägerier i den digitala eran och hur de ka

Rahamuseon kevään aiheina asuntoluottomarkkinat, digiajan maksaminen ja talousennuste5.2.2021 08:15:00 EETTiedote

Rahamuseon kevään 2021 yleisötilaisuuksissa esiin nousevat maksamisen haasteet digiaikana sekä asuntoluottomarkkinoiden ja Suomen talouden pitkän aikavälin kehitys. Yleisötilaisuuksilla Suomen Pankki haluaa edistää kansalaisten talousosaamista ja finanssimarkkinoiden tuntemista. Tavoitteena on myös lisätä vuoropuhelua yleisön kanssa. Tilaisuudet ovat verkkotapahtumia, ellei toisin mainita. Ne lähetetään Suomen Pankin rahamuseosta. Tilaisuudet alkavat klo 17, ja niiden tallenteet ovat jälkikäteen nähtävissä rahamuseon verkkosivuilla. ti 9.2. Talouskirja nyt: Erkki Liikasen Komissaari Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn keskustelee edeltäjänsä Erkki Liikasen kanssa tämän uudesta kirjasta, joka käsittelee Liikasen vuosia EU:n komissaarina 1995–2004 ti 2.3. Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla Neuvonantaja Hanna Putkuri, Suomen Pankki ti 16.3. Älä tule huijatuksi! - Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset ja niiden tunnistaminen Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiska

Investments made in Finnish investment funds at record level4.2.2021 10:00:00 EETPress release

In December 2020, investments in Finnish investment funds amounted to EUR 135.2 billion, more than ever before. Fund share liability grew by EUR 8.1 billion during 2020. In January-March 2020, investment funds’ market value declined by EUR 15.6 billion, in addition to net redemptions of EUR 2.8 billion due to the international coronavirus pandemic[1]. However, the appreciation of the invested assets and new subscriptions after April 2020 increased Finnish investment funds’ fund share liability by the end of 2020. In April-December 2020, the appreciation of investments increased the value of fund units by EUR 21.9 billion, while new subscriptions in these funds amounted to a further EUR 4.5 billion in net terms. In 2020, the largest new net investments in Finnish investment funds were made by households (EUR 1.2 billion). In addition, the appreciation of asset prices increased households’ fund holdings by EUR 2.3 billion in 2020 despite the decline in the spring. At the end of December

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme