Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt laskee liikkeeseen vihreän joukkovelkakirjalainan

Jaa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan. SYK:n anti on kiinteistöalan ensimmäinen ja kaikkiaan kolmas vihreä joukkovelkakirjalaina eli green bond Suomessa.

– Vastuullisuusvisiomme mukaisesti tavoitteenamme ovat Euroopan vastuullisimmat kampukset, ja kestävä kehitys on yksi meneillään olevan strategiakautemme neljästä strategisesta hankkeesta. Vihreä bondi auttaa meitä parantamaan rakennustemme ekologista vastuullisuutta niiden koko elinkaaren aikana, sanoo SYK:n varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja Anssi Koski.

SYK sitoutuu investoimaan keräämänsä rahoituksen sertifioituihin ympäristövastuullisiin ja energiatehokkaisiin hankkeisiin, muun muassa uusiin ja perusparannettaviin kiinteistöihin, joiden BREEAM-ympäristöluokitus on vähintään Very Good ja energiankulutus ainakin 15 prosenttia alempi kuin mitä rakennusmääräykset edellyttävät.

SYK edistää kestävää kehitystä ekologisuuden, talouden ja sosiaalisuuden näkökulmasta. Yhtiö kehittää kiinteistöjä entistä energiatehokkaammiksi ja ekologisemmiksi ja kiinnittää investoinneissa huomiota ympäristöystävällisten ja pitkäkestoisten ratkaisujen löytämiseen.

– SYK on Suomessa ja kiinteistöalalla uranuurtaja. SYK:n green bond on otettu markkinoilla hyvin vastaan, vihreydellä on selkeästi väliä yhä useammalle sijoittajalle, sanoo Nikolas Rokkanen, SEB:n Head of Debt Capital Markets.

Euromääräisen, kiinteäkorkoisen vihreän joukkovelkakirjalainan maturiteetti on viisi vuotta. Järjestelyllä SYK varautuu liiketoiminnan kasvuun. Samalla yhtiö hajauttaa ja monipuolistaa rahoitusrakennettaan.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii transaktion järjestäjäpankkina ja neuvonantajana Green Bond Frameworkin perustamisessa, joka sisältää CICERO:n Second Opinion -arvionnin. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktiossa yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Anssi Koski
Varatoimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 040 514 1490, anssi.koski@sykoy.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Nikolas Rokkanen
Head of Debt Capital Markets
Puh: 040 579 7522, nikolas.rokkanen@seb.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 147,6 miljoonaa euroa.
www.sykoy.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Toimintaamme ohjaa vahva usko siihen, että yrittäjähenkisyys ja luovuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. 30. syyskuuta 2018 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 777 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 871 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com

Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai tarjouspyynnöksi myydä Yhtiön arvopapereita. Tämä tiedote tulee lukea yhdessä tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, lainaosuuksien liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty lainaosuuksien rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin lainaosuuksien tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Yhtiö päättää edetä lainaosuuksien liikkeeseenlaskussa, lainaosuuksiin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä lainaosuuksien tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen lainaosuuksien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, tai tarjouspyyntöä myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä, transaktion järjestelypankilla tai niiden läheisyhteisöillä tai edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten lainaosuuksiin, tai sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisen kanssa. Lainaosuuksia ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Regulation S -säännöksessä määritellyn offshore-järjestelyn myötä Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta lainaosuuksien tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Uusia Lainaosuuksia tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”). Lainaosuuksiin liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei lainaosuuksiin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä määritellyille ”kokeneille sijoittajille”; (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä ”kokeneita sijoittajia”) Esitedirektiivin sallimalla tavalla tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen tarjoaminen ei edellytä, että Yhtiö tai pääjärjestäjä joutuisivat julkaisemaan esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai esitteen täydennyksen Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” suhteessa lainaosuuksiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Sen lisäksi mitä yllä on todettu Euroopan talousalueen osalta (joka selvyyden vuoksi pätee myös Yhdistyneen kuningaskunnan osalta), Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Lainaosuuksien tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta,  jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisen, ”sijoitusalan ammattilaisia” koskevan määritelmän soveltamisalaan tai (ii) korkean nettoarvon yhteisöille Määräyksen artiklan 49(2) kohdan mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämän tiedote liittyy, ovat ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa, eikä ennenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Anssi Koski
Varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 040 514 1490, anssi.koski@sykoy.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Nikolas Rokkanen
Head of Debt Capital Markets
Puh: 040 579 7522, nikolas.rokkanen@seb.fi

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
PL 310
33101 Tampere

http://www.sykoy.fi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 147,6 miljoonaa euroa.
www.sykoy.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Toimintaamme ohjaa vahva usko siihen, että yrittäjähenkisyys ja luovuus ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. SEB tarjoaa Ruotsissa ja Baltian maissa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa pankki on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. SEB toimii noin 20 maassa maailmanlaajuisesti, mikä kuvastaa sen liiketoiminnan kansainvälistä luonnetta. 30. syyskuuta 2018 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2 777 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1 871 miljardia Ruotsin kruunua. Konsernilla on noin 15 000 työntekijää. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com

Suomessa SEB:llä työskentelee 320 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi Sanna Sianoja25.9.2019 09:06:32 EESTTiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri, MBA Sanna Sianoja, 49. Sianoja aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta 2019. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mauno Sievänen siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. SYK:n hallitus teki valinnan suuresta, noin 80 hakijan joukosta. Hallitus painotti valinnassa kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta sekä laaja-alaista strategista ja operatiivista kokemusta niin johtamisesta kuin liiketoiminnastakin. Sanna Sianoja erottui joukosta myös vahvojen vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojensa ansiosta. – Sanna Sianoja on kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistökehityksen ammattilainen. Hänellä on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yliopistokampuksia yhdessä yhtiön muiden ammattilaisten sekä kampuksilla toimivien vuokralaisten kanssa. Sannan tavoitteellinen työskentelyote, hyvät vuorovaikutustaidot ja kansainvälinen kokemus tekivät meihin suuren vaikutuksen, toteaa SYK:n hallituksen puheenjohtaja, Päivi Mikkola. – Odo

Oamk Linnanmaa -rakennushankkeen harjannostajaiset5.6.2019 13:06:43 EESTTiedote

Oamk Linnanmaa -rakennushanke on keväällä 2019 saavuttanut ajankohdan, jossa kaikki hankkeeseen sisältyvät toteutusvaiheet ovat käynnistyneet. Keskiviikkona 5.6.2019 pidettävät harjannostajaiset juhlistavat hankeosapuolten yhteistyötä, ja juhlalla kiitetään rakennustyöhön osallistuneita monivuotisesta projektista. Projekti päättyy syksyllä 2020, kun Oamkin toiminta käynnistyy uusissa tiloissa. Oamk Linnanmaa -rakennushanke kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjattavat uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta. Linnanmaan kampus muodostaa pohjoisosaan sijoittuvien ammattikorkeakoulun ja eteläosaan sijoittuvien yliopiston tilojen sekä palveluiden kanssa vetovoimaisen kokonaisuuden, jossa yritystoiminta, tutkimus ja ainutlaatuinen oppimisympäristö kohtaavat. Kasvavaa opis

Kutsu Aurumin peruskivenmuurausjuhlaan 8.5.2.5.2019 13:02:23 EESTKutsu

Tervetuloa Aurum-uudisrakennuksen peruskivenmuurausjuhlaan keskiviikkona 8.5.2019 klo 13 osoitteessa Henrikinkatu 2, Turku. Aurumin pääkäyttäjät ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Uudisrakennus on osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä Scientia Aboensis -yhteistyötä. Rakennukseen tulee opetukseen ja tutkimukseen tarkoitetut tilat laboratorioineen, kuntosali- ja ravintolatilat sekä tiloja yrityksille. Tilaratkaisut ovat monikäyttöisiä ja joustavia, ja ne tukevat positiivista synergiaa. Ratkaisut tukevat yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018, ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2021. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 neliötä. Aurumin on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy, ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Piia Viit

Inbjudan till Aurums grundstensläggning 8.52.5.2019 12:53:53 EESTKutsu

Välkommen till grundstensläggning för den nya universitetsbyggnaden Aurum onsdagen den 8.5.2019 kl. 13 på adressen Henriksgatan 2, Åbo. Huvudanvändare av Aurum är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Nybyggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. I byggnaden kommer det att finnas utrymmen som är avsedda för undervisning och forskning med laboratorier, samt ett gym, restauranglokaler och lokaler för företag. Planlösningarna är multifunktionella och flexibla, och stöder positiv synergi. Lösningarna stöder gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt säkrar man en hög användningsgrad och att utrymmena används ekonomiskt. Byggnadsarbetena startade hösten 2018 och det är tänkt att byggnaden ska stå färdig hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter. Aurum är planerad av

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos kasvoi maltillisesti11.4.2019 17:03:12 EESTTiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) liikevaihto kasvoi vuonna 2018 edellisvuodesta 9,4 miljoonaa euroa ja oli 159,5 miljoonaa euroa (150,1 milj. €). Yhtiön liikevaihto kehittyi maltillisesti ja ennusteen mukaisesti. Tilikauden tulos oli 27,5 miljoonaa euroa. Yhtiön 11. huhtikuuta pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa omistajille osinkoa 7,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiinkuusi henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston palvelujohtaja Päivi Mikkola ja varapuheenjohtajaksi valtiovarainministeriön ylijohtaja Sami Yläoutinen. Hallituksen jäseniksi valittiin Tampereen yliopiston talous- ja rahoitusjohtaja Heli Huhtala, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Riitta Juutilainen ja Oulun yliopiston talousjohtaja Pekka Riuttanen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme