Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Långsiktig utveckling av terminalvården behövs

Dela

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har terminalvården som huvudtema för sina svenskspråkiga studiedagar 8–9 april. God terminalvård kräver tillräckligt många utbildade vårdare som ges möjlighet att bibehålla och utveckla sitt kunnande. Den regionala jämlikheten måste också säkras. SuPers studiedagar arrangeras i Vasa.

Årligen dör över 50 000 finländare. Av dem behöver uppskattningsvis 30 000 palliativ vård och vård i livets slutskede.

I framtiden kommer terminalvården i ökad utsträckning att vara koncentrerad till hemmet och hemliknande miljöer där närvårdarna utgör den största enskilda, utbildade vårdprofessionen. De äldre sköts allt oftare hemma och i hemliknande miljö till livets slut. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning samt mentalvårds- och missbrukarvårdsklienter går bort på hemliknande boendeenheter. Terminalvård är inte bara för äldre, den behövs av människor i alla åldrar.

Vården av obotligt sjuka och terminalvården måste utvecklas långsiktigt. Utvecklingsarbetet ska göras av alla yrkeskunniga inom social- och hälsovården. Döende personer kan få god vård när de olika aktörerna samarbetar i nätverk. Vård av obotligt sjuka och terminalvård ingår bland de grundläggande färdigheter som alla yrkeskunniga personer inom social- och hälsovården ska behärska. För närvarande är det bara i närvårdarutbildningen som definierade kriterier för yrkesskicklighet i fråga om terminalvård och palliativ vård ingår.

God vård av döende personer förutsätter ett holistiskt grepp på vårdarbetet, kännedom om basvård samt kunskap om vård och erfarenheter av smärta och andra symptom. Närvårdarens roll i terminalvården är att skapa en lugn och trygg vårdmiljö, att möta den döende människan med respekt och att förverkliga vården och patientens behov. Allt detta ska göras med beaktande av såväl terminalvårdspatientens psykiska, andliga, religiösa och sociala behov som den döendes anhöriga.

Uppmärksamhet måste fästas vid att enheterna ska ha tillgång till de läkemedel som behövs vid terminalvård. Vidare ska man beakta att närvårdarna är en viktig yrkesgrupp för läkemedelsbehandlingen av döende. De arbetar i tre skift. För att säkra en korrekt och högklassig vård måste närvårdarna kunna ta brett ansvar för klienternas vårdbehov. De måste alltså ha rätt att genomföra läkemedelsbehandling i enlighet med sin utbildning och sin kompetens.

Tillgången till terminalvård är geografiskt ojämlik och de terminalvårdsplatser som finns räcker inte till för alla behövande. Upp till 400 000 finländare har inte tillgång till tillräckliga terminalvårdstjänster på specialistnivå. Regional jämlikhet måste säkras i fråga om terminalvård.

SuPer har sammanlagt närmare 90 000 yrkesutbildade medlemmar inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området. De arbetar inom både den offentliga och den privata sektorn.

 Mer information: SuPers sakkunniga Mervi Lehtinen, 050 515 1366

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12
00520 HELSINKI

09 2727 910http://www.superliitto.fi

Följ Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin kysely: Vanhus- ja vammaispalvelut jäivät koronaepidemiassa suojainten osalta sivuraiteelle14.5.2020 12:30:56 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kartoitti suojaimien käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa. Vastaajista 43 prosenttia ilmoitti, että suojaimia on liian vähän. Erityisesti pula on kirurgisista suu-nenäsuojista, joiden puutteesta kertoi yli 40 prosenttia vastaajista. Suojia saa käyttää vain rajallisen määrän, esimerkiksi kaksi suojaa/työvuoro. Eilen voimaan tulleen suojainpakon myötä tilanteen on nyt muututtava työpaikoilla.

La Carita-stiftelsen och SuPer belönade fyra arbetsplatser som har utmärkt sig för god äldreomsorg28.4.2020 07:15:00 EESTTiedote

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer har tillsammans med La Carita-stiftelsen beviljat hederspris till fyra arbetsplatser som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Priset delades ut till serviceboendet Koivukoti från Kittilä, Koukkuniemen vanhainkoti (Havula, avdelning 5) från Tammerfors, Soites bedömningsteam för hemvårdens verksamhetsstyrning från Karleby och Alvinahemmet från Närpes.

La Carita -säätiö ja SuPer palkitsivat hyvästä vanhustyöstä neljä vanhustenhoidon työyhteisöä28.4.2020 07:15:00 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnot neljälle työyhteisölle hyvästä vanhustyöstä. Palkinnon saivat Palvelutalo Koivukoti Kittilästä, Koukkuniemen vanhainkoti (Havula, osasto 5) Tampereelta, Soiten kotihoidon toiminnanohjauksen arviointitiimi Kokkolasta sekä Alvinakoti Närpiöstä.

SuPerin selvitys hoitajien työkuormasta: Työn kuormittavuus on lisääntynyt ja 75 % lähi- ja perushoitajista harkitsee alanvaihtoa15.4.2020 13:17:56 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenistölleen tekemässä kyselyssä ilmenee, että työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi koki 73 prosenttia vastaajista. Raskaaksi työnsä kokevien määrä oli noussut 51 prosentista 60 prosenttiin verrattuna aikaisempaan neljän vuoden takaiseen selvitykseen. Vastaajista 75 prosenttia on harkinnut alan vaihtoa viimeisen 12 kuukauden aikana. SuPer selvitti jäsentensä työn kuormittavuutta sekä työssä viihtymistä maaliskuussa 2020 ennen koronakriisin puhkeamista ja poikkeuslakien käyttöönottoa Suomessa.

SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen8.4.2020 16:00:53 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaati työnantajia parantamaan yksityisen hoiva-alan työntekijöiden palkkausta ja työoloja. Palkat ovat jopa kunta-alaa heikommat. – Työnantaja ajaa sitkeästi heikennyksiä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, kertoo SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola. – Sitovia parannuksia työntekijöiden eduksi ei haluta tehdä tes-tasolla. Muutosta ei saada aikaan suosituksilla, joita kukaan ei noudata.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum