Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Långsiktig utveckling av terminalvården behövs

Dela

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har terminalvården som huvudtema för sina svenskspråkiga studiedagar 8–9 april. God terminalvård kräver tillräckligt många utbildade vårdare som ges möjlighet att bibehålla och utveckla sitt kunnande. Den regionala jämlikheten måste också säkras. SuPers studiedagar arrangeras i Vasa.

Årligen dör över 50 000 finländare. Av dem behöver uppskattningsvis 30 000 palliativ vård och vård i livets slutskede.

I framtiden kommer terminalvården i ökad utsträckning att vara koncentrerad till hemmet och hemliknande miljöer där närvårdarna utgör den största enskilda, utbildade vårdprofessionen. De äldre sköts allt oftare hemma och i hemliknande miljö till livets slut. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning samt mentalvårds- och missbrukarvårdsklienter går bort på hemliknande boendeenheter. Terminalvård är inte bara för äldre, den behövs av människor i alla åldrar.

Vården av obotligt sjuka och terminalvården måste utvecklas långsiktigt. Utvecklingsarbetet ska göras av alla yrkeskunniga inom social- och hälsovården. Döende personer kan få god vård när de olika aktörerna samarbetar i nätverk. Vård av obotligt sjuka och terminalvård ingår bland de grundläggande färdigheter som alla yrkeskunniga personer inom social- och hälsovården ska behärska. För närvarande är det bara i närvårdarutbildningen som definierade kriterier för yrkesskicklighet i fråga om terminalvård och palliativ vård ingår.

God vård av döende personer förutsätter ett holistiskt grepp på vårdarbetet, kännedom om basvård samt kunskap om vård och erfarenheter av smärta och andra symptom. Närvårdarens roll i terminalvården är att skapa en lugn och trygg vårdmiljö, att möta den döende människan med respekt och att förverkliga vården och patientens behov. Allt detta ska göras med beaktande av såväl terminalvårdspatientens psykiska, andliga, religiösa och sociala behov som den döendes anhöriga.

Uppmärksamhet måste fästas vid att enheterna ska ha tillgång till de läkemedel som behövs vid terminalvård. Vidare ska man beakta att närvårdarna är en viktig yrkesgrupp för läkemedelsbehandlingen av döende. De arbetar i tre skift. För att säkra en korrekt och högklassig vård måste närvårdarna kunna ta brett ansvar för klienternas vårdbehov. De måste alltså ha rätt att genomföra läkemedelsbehandling i enlighet med sin utbildning och sin kompetens.

Tillgången till terminalvård är geografiskt ojämlik och de terminalvårdsplatser som finns räcker inte till för alla behövande. Upp till 400 000 finländare har inte tillgång till tillräckliga terminalvårdstjänster på specialistnivå. Regional jämlikhet måste säkras i fråga om terminalvård.

SuPer har sammanlagt närmare 90 000 yrkesutbildade medlemmar inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området. De arbetar inom både den offentliga och den privata sektorn.

 Mer information: SuPers sakkunniga Mervi Lehtinen, 050 515 1366

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Ratamestarinkatu 12
00520 HELSINKI

09 2727 910http://www.superliitto.fi

Följ Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin selvitys: Vammaistyössä on paljon alalle kouluttamattomia työntekijöitä13.6.2019 05:16:00 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti vammaistyössä työskentelevien jäsentensä kokemuksia ja alan erityispiirteitä. Selvityksestä käy ilmi, että vammaispalveluissa työskentelee huomattavan paljon työntekijöitä, joilla ei ole sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta. Kouluttamattomia on määräaikaisissa ja vakituisissa työsuhteissa 37 prosentilla työpaikoista. Jopa 19 prosentilla työpaikoista kouluttamattomat osallistuvat lääkehoitoon.

SuPerin Paavola: Hoitajamitoitusta on nostettava heti10.6.2019 12:20:13 EESTTiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii tarkennuksia hallitusohjelmaan. Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7. Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä. Tämä on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön. SuPer edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum